Jdi na obsah Jdi na menu
 

PŘIROVNÁNÍ NA: U,V,W,X,Y,Z,Ž

24. 11. 2012

U:
Ubryka: princezna stála jako Ubryka /zamračeně/.
učarování: bolo to jako učarováním / nepochopitelné/.
udělání: je to jako z udělání /jako naschvál/.
udeřiti: vyskočila, jako by do ní udeřil /náhle, prudce/.
udice: uvázl jako na udici /prohloupil, dal se napálit/.
uhel: byl od ní jak uhel černý / silně černý/.
uhlí: byly jako na uhlí /nedočkavé, dychtivé, netrpělivé/, přešlapuje, 
         jako by stál  na řezavém uhlí.
uhlík: oči svítily jako uhlíky / ohnivě/, knedlíky jako uhlíky / černé/.
uhlíř: černý jako uhlíř /umouněný/.
uhoditi: zůstala jako když do ní uhodí /překvapena, zaražena/.
úhoř: hladký jako uhoř / velmi kluzký, úskočný/, mrštný jako uhoř  
           /velmi hbitý/,ze všeho co uhoř vyklouzne /obratný, chytrý,
           šikovný/, držíť to  jako ouhoře za ocas / ten statek nebo ten    
           ouřad- nejistě, slabě/, popadl to jako ouhoře za ocas.
Uhry: směje se jak v Uhrách pláčí / šklebí se/.
ucho: má to uvázané jako psí ucho / nakřivo např. o kravatě/, sluší mu
           to jako velbloudu uši / vůbec ne/, jako koze uši, jako by medvědu
           v ucho nadmýchal /popudil ho/.
ukradnouti: jako když ukradne, jsem ho přivítala / ledabyle, bez
                      horlivosti/.
ukrajovati: mluvil jako by ukrajoval / velmi vlídně, laskavě/.
úkrop: zůstal, jako by ho úkropem polil /silně zaražený/, je jich jako vok
             na oukropu / velmi málo/, sedí jak oukropek / tiše, pokorně/.
úl: tlustý jak úl /velmi tlustý/, zpuchla od hada jako úl, dutej jak
      vybranej úl /úplně bez peněz/, jako v úle /velmi rušno/.
uláti: je, jako by ho ulál /zaražen, zmaten/.
ulíti: hezký, jako by ho ulil / velmi hezký/, chlapík jako by ho ulil /
         statný/,kabát mu padne jako by ho ulil / přesně/, šat, jak by byl
         přilit, klobouk sedí na hlavě jako ulitý / je přesně veliký/,
         pantoflíček byl jako ulitý.
umburek: dítě je jako umburek /zdravé, boubelaté/.
umrlý: chodí jako umrlý /malátný, duchem nepřítomný/, máslo je jako
             umrlé/velmi bledé/.
umučení: jako živé umučení /smutný, utrápený/, jako boží umučení,
                  smutný jak to umučení na kříži, chorý je jako umučení /
                  velmi špatně vypadá/.
uplácaný: kůň je jako uplácaný / tlustý/.
úplněk: oči jako úplňky / vypoulené, veliké/, tvář jako úplněk /plná,
               široká,vypasená/.
uprděný: je jako uprděný / smutný/.
urubovati: mluví jaks nezpůsobně, co by uruboval / úsečně/.
úřezek: tlustý jako úřezek / malý a tlustý/.
uříznouti: přestalo to, jako když uřízne / náhle, z ničeho nic/, byl
                   konec jakoby uříz.
uříznutý: je jako uříznutej od šibenice /nevkusně odětý/.
uřknutý: je jako uřknutá / zaražená, nesvá/.
ústa: mlčí, jako by mu ústa zamrzla / ani slovo neříká/, jak by ústa
          zavřel nebo zašil.
ustřihnouti: měl od nich pokoj, jako když ustřihne /náhle, ihned/.
ušitý: je do našeho řemesla jako ušitý / znamenitě se k němu hodí/, byli
           k sobě jako ušití / hoch a děvče/, je to na něho jako ušito nebo
           šito / o vhodném výroku/.
ušknutý: vyskočil, jako by ho uštknul / prudce, polekaně/.
utíti: přestalo to, jako by uťal / náhle/, jako když utne.
utonouti: jako by v moři utonul / zmizel beze stopy, ztratil se/.
utopiti: spí, jako by ho utopil / tvrdě/.
utrejch: nelibý jako hutrých / protivný/, slivovice jako utrejch / velmi
               silná/,kyselý jako utrejch / velmi protivně kyselý/, dává toho
               jako utrejchu /velmi málo/.
utržený: soptil nebo dělal jako utrženej od řetězu / zuřivě, vztekle/.
utřinos: stojí jako svatý utřinos / bezradně, zkroušeně, hloupě/, jako
               svatý Utřinos na hrázi.
uvařený: je jak uvařená /úplně lhostejná /, je jak uvařený / z horka
                 zrudlý,malátný/.
uzda: knedlíky kypré jako huzda / kypre a žluté jako uzda od včel/.
uzel: je jako od prdu uzel / malý a slabý, hubený/, je to jako z prdu
          uzel.
uzený: je jako uzený / od vedra, od kouře /.
užívání: je toho jako užívání / velmi málo/.


V:
vaček: tlustý jako vaček / velmi tlustý/.
vagant: chodí vagantem /potuluje se, je to povaleč /.
vagon: mužstvo hraje jako spací vagon / ospale, chabě, líně/.
váha: je jako na váze zavěšený / velmi nejistý/.
vajíčko: huba jak škrobanči vajíčko / mírně oteklá/, dělá s ním jak s
               malovaným vajíčkem / velmi opatrně, šetrně s ním zachází /,
               loudí ho jako dítě malovaným vajíčkem / snaží se ho získat,
               přemluvit nějakým dárkem/.
valach: líný jako valach / veliký lenoch/, prdí jako valach / silně prdí/,
              tlustý jak Drozdů valach / velmi tlustý/, směje se jak starý
              valach /hloupě/, návidí ho co valach hříbě / velmi málo, vůbec
              nic ho nemá rád/, přeje mu co valach hříběti, mám z toho
              radost jak valach z hříběte / velmi malou/, byl bit jak cikánský
              valach / velmi bit/, hučí do něho jako do
              chcíplého valacha / horlivě, ale marně mu domlouvá/, bude v
              nebi platit jako valach pontského Piláta / vůbec nic, je to
              dareba, hříšník/.
valdůvky: oči jako valdůvky / veliké, živé, jasné /.
válec: chlapec jak válec / tlustý/, synek jak válek, ruce jak válce, ruce
            jak válečky, noha jak válek.
valibuk: jako valibuk / velmi tlustý, silný/.
vampula: nohy jak vampuly / silné, zavalité/.
vánoce: blbej jak vánoce / velmi hloupý/.
vápenice: játra a plíce v něm hoří jako vápenice / má velkou žízeň, je
                  to pijan/.
vápeník: kouřili jako vápeníci /horlivě /, namáčaný jako vápeník / silně
                opilý/.
vápno: bledá, jak když ji vytáhne z vápna / silně bledá/.
var: horký jak var / velmi horký/, jako by ji varem polil / zrudla,
        zastyděla se /.
varhany: v břiše mu kručí, jako ve starých varhanách / silně/.
varta: bylo to jako na ztracené vartě / v hlubokém lese/.
vařbuchta: válí se jako vařbuchta / lenoch/.
vařečka: nohy, ruce jako vařečky / tenké, slabé/.
vařecha: míchá se do všeho jako vařecha /všetečka, dotěra/.
vaření: člověk jako žádný vaření / nijaký/.
vařený: je jako vařený / bez života, lhostejný/.
vata: to maso je jako vata / velmi řídké/.
Vávra: nejapný co náš Vávra / velmi hloupý/.
Vavrda: vyhráš co Vavrda v kůty / nepodaří se ti to, nic nezískáš,
               proděláš/.
včela: pilný jako včela nebo včelička / velmi pilný/, jako včely se motají
            /nemohou se shodnout/, obklíčili jsou mě jakožto včely /
            nepřátelsky se na mne sesypali/, poněvadž se na tebe všichni
            jako včely ssuli. napitý jak včela / opilý/.
včelín: jako ve včelíně / velmi rušno/.
včera: čas utekl, jako by to bylo včera / velmi rychle/.
vdolek: hledí jako spálený vdolek / smutně/, červený jak ovesný
              vdolek /bledý/.
vdova: Vašek bučel a vyl jak pohanská vdova / žalostně/.
večeře: dělá, jako byjich pět po večeři snědl / holedbavý, chlubivý/.
večer: tak dlouho to trvati bude co od štědrého večera do vánoc /
            nedlouho,docela krátce/.
vědro: vemeno jako vědro / veliké, zpuchlé/.
věchet: je už jako věchet / slabý, hubený /, hlava jako věchet / rozcuchaná/,
              stařičký jako věchat / velmi starý/, jako věchýtek, je to jako věchýtek
              / chatrné/, žena je jako věchýtek / slabá, hubená/, jako věchtem jím
              sobě postrkují / vůbec si ho neváží, pohrdavě se k němu chovají/.
vejce: očiska jak kuří vejce / veliké oči/, kroupy jako holubí vejce, šetří ho jako
            červeného vejce / velmi opatrně, šetrně s ním zachází/, zacházet s
            někým jako s malovaným vejcem, , jedná s ním jako s měkkými vejci,
            třeba s ním zacházeti jak s natlučeným  velcem / velmi opatrně/, jest
            jako natlučené vejce, podobný jak velce vejci / silné, úplně podobní/,
            ani vejce vejci podobnější býti nemůže, hodí se k sobě jak vejce k vejci /
            velmi dobře se k sobě hodí, jsou stejní /, chodí jako na nebo po vejcích /
            zlehka, opatrně/, jede jako s vejcemi / velmi opatrně, pomalu/, chodí jak
            s vajcama, sedí jako na vejcích / tiše, nehybně/, běhá jako upíjené
            vejce / velmi rychle/, divoký, jako by vyletěl z divokého vejce / prudký,
            prchlivý/, běží jako z divokých vajec / prudce, divoce/, posadil se jako
            vejce z rosola / jakoby nic/, jako by ho z vejce vyloupal / pěkný,
            čisťounký, bělounký/.
vejdumek: oči mu koulely jako vejdumky / měl je vypoulené/.
vějica: zasraný / zascaný, mokrý/, jak vějica / tak, že je celý mokrý/, posereš
             se jako vějica.
vějička: suchý jak vějička / úplně suchý/.
veka: ztvrdl jako veka / umřel /.
velus: kouká jako velus / škaredě se dívá/.
vepř: jali se jak vepři týti /příliš/, tučný nebo tlustý jako vepř / velmi tlustý/,
          chrupal jako vepř / spokojeně spal/, jako vepř v krmíce / žije
          blahobytně/.
verg: má hubu jako za třista verg /hubatá/.
věrtel: hlava jako věrtel / veliká, obyč. od starostí /.
Verák: má vlasy jak Verák / dlouhé/.
ves: kysele hledí, jak by tři vsi vypálil / zamračený/, kouká, jako by devět a
        devadesát vesnic vypálil, hledí jako by devět nebo devadesátdevět vesnic
         vypálil, hledí, jako by chtěl ves vypálit, jako by chtěl sedum vsí vypálit, ,
         veselý, jako by deset vesnic vypálil / ironicky smutný/.
veslo: pustiv se jako bez vesla na moře / nerozvážný/.
vesta: svědčí mu to jako praseti vesta /vůbec nic/, jak svini vesta.
veš: líný jako veš / veliký lenoch/, leze jak veš / jde velmi pomalu/, drží se ho
        jako veš / holka kluka, pevně, neodbytně/, vězíte mi na krku jako vši, drží
        se ho jako veš kožucha, drží se ho jako veš košile, jako veš strupu,
        skoupý jako veš / velmi skoupý/, dotěrný jako veš / velmi dotěrný, drzý/,
        lozí za ní jako červená veš, cpe se jako veš na strup, leze za ním jako veš
        na strup, cpe se sem jak veš do strupa, neproschlé seno je syrové jako
        veš /vlhké, původně jistě jako vrž. tj. proutěná past na ryby/, hrdá
        potvora co veš/ zrostu malého, ale pýchy má dosti/, pyšní se jako
        žebrácká veš, staví se jak veš na strupě / holedbavý, chlubivý/, jak veš na
        stropě / omyl/, tuží se co veš v kožiše / horlivě o něco usiluje/,chodí jeden
        za druhým, jako když vandrují po límci vši, / lidé se rozplemenili/ jako vši
        /velmi se rozmnožili/, to je jako když vši přebírá / piplava, nimravá práce/,
        to je pravda, jako že vši kašlou / je to lež/, jako že veš kašle, umne je o
        peníze jako u žebráka o veš / mám jich hojnost/, vyhlíží jako veš v base /
        nevkusně oblečen?/.
věští: lítá jako věští / divoce běhá, utíká/.
věštica: dotírá na mne jako věštica / je neodbytný, dotěrný/.
větřice: přiletěl jako větřice / prudce, divoce/.
veverka: hbitý, čiperný jako veverka / velmi hbitý/, dítě kouká jako veverka /
                 čile, bystře/.
věž: vysoký jako věž / velmi vysoký/, lež jako věž / velmi veliká/, blyští se jak
         pardubská věž / krásně se leskne/, jako pardubická věž, jak poděbradská
         věž.
vidění: kluk byl jako ve nebo u vidění / užaslý, vyjevený/, ocitli jsme se jak v
             Jiříkovu vidění.
vidle: křičí, jako by ho na vidle bral / zoufale, pronikavě/, jako by ho na vidličky
           bral, je k tomu šikovný jak senné vidle k salátu / velmi nešikovný, vůbec
           se k tomu nehodí /, utíká, jako by ho na vidle bral /velmi rychle,
           polekaně/, sedí na koni, jako by vidleminakydl / nešikovně, nepěkně/.
vidličky: chodí jak na vidličkách /shrbeně/.
Vidrholec: jest tu co na Vidrholci / pusto, větrno/, chaloupka , roztrhaná jako
                   někde na vidrholci.
vidrbál: vztekali se jako na nějakém vidrbále /o dětech/.
vichr: pravé fučidlo, co vicher, proletěl okolo jako vichr / velmi rychle/.
víla: lítá jako víla /splašeně/.
víno: je to jako víno / dobré, znamenité/.
vint: nohy mu jdou jako na vintech / hbitě/.
viola: vyje jako viola driola /nepěkně skučí/.
vír: býti jako ve víru /bezradný/.
víra: drží se to jak lutrianská víra / pevně/, drží se jak luterská víra, drží se jak
         luterská víra okolo Těšína, jak stará víra nebo jako židovská víra.
viržinka: hubený jak viržinka /velmi hubený/.
višně: děvče jako višně / hezké, zdravé, pěkně červené/, to je jako když dáš
            volu višni / velmi málo/.
vítr: nestálý jako vítr / velmi nestálý, nespolehlivý/, metl, co by jej vítr vzal
         /velmi rychle utíkal, jako by ho vítr nesl, přihnal se jako zlý vítr, utíká jako s
         větrem o závod, udělal to jako na větru / rychle/, ztratil se, jako když ho
         vítr sfoukne /náhle, beze stopy/, je do práce jako vítr / velmi horlivě
         pracuje/, to je mi jako fouknout do větru / snadné je to pro mě/, spravils
         to co vítr mouku /špatněs to udělal/, spravuje hospodářství jako vítr
         mouku, to je jako čůrat proti větru / zbytečné, marné/, ten to popravil jako
         vítr mouku / ledabyle to udělal/, spraví to jako vítr pastuší chalupu, jako
         vítr plevy, budeš s ním jak se zlým větrem / znepřátelen/, koukali, jako
         když mají zaražené větry / polekaně/, holka jako vítr /čilá, hbitá, bystrá/,
         jí, jako by na vítr házel / velmi rychle, dychtivě, lačně/, je jako na větru /
         čertsvý veselý/, je jako vítr v pytli / nestálý, větroplach, nespolehlivý/, on
         to vše jako vítr mece / zhola nedbá/, hrůzy, jež nám jako vítr jsou / jichž
         nedbáme/, řeč lidí jako vítr /jako nic , nedbáme ji/.
vitriol: má to chuť jak vitriol / o nápoji- protivnou/.
Vizovice: čistý jako Vizovice nebo jak ve Vizovicích po jarmarku / pěkně čistý,
                 po každém trhu totiž obličují ve Vizovicích domy, pocákané od
                 dobytka blátem/.
vlačihy: nohy za sebou táhl jako vlačily / těžce, unaveně/.
vlak: křičí jako u vlaku / hlasitě, neslušně/.
vláky: ležel s nohama roztaženýma jako vláky / bez vlády rozhozenýma/.
vlákno: lidu, jako by vlákno táhnul /velmi mnoho lidí chodilo jeden za
              druhým/.
vlas: tenký jak vlas / velmi tenký/, místem jako vlas, místem jako klas, místem
          jako psí ocas / o špatném přádle/, plátno s nestejnou nití je jako vlas,
          jako klas jako psí ocas, tolik věr bylo, jako člověk má vlasů na hlavě /
          velmi mnoho /, více dluhů než na hlavě vlasů, má dluhů jako vlasů na
          hlavě, příjemno, jako by za vlasy tahal / velmi nepříjemné /, je na tom
          pravdy, co na žábě vlasů / velmi málo, nic/, jest u něho moudrosti /
          peněz/, co na dlani vlasů / velmi málo, nic/.
vlásek: hlásek jako vlásek / velmi tenký, slabý, vysoký/.
Vlášek: vyvalil se jako Vlášek / jako žebrák/.
vlaštovička: jako vlaštovička šveholí /mluvka/, čistotná jako vlaštovice /
                      velmi/.
vlk: šedivý jako vlk / světle šedivý, starý/, hůře než vlk od hladu ztrápený /
        velmi hladový/, hladový jako vlk, jí jako vlčina / dychtivě, hladově/, byla již
        jako vlčinka / velmi hladová/, vyl nebo skučel jako vlk /hlasitě/, a ty jakýs
        kostrbatý, co by vlka viděl /polekaný, strachem vyjevený/, ježí se ,jak by
        pět vlků viděl, utíká, jako by ho vlci hnali nebo jako by ho vlci honili /
        polekaně, rychle/, rozvažuje si jako vlk hvězdy / hlupák/, mám se co vlk v
        jámě / velmi špatně/, zkrotl, co vlk v jámě, neměl bych se hůř než vlk v
        pivnici, nahnat někoho někam jako vlka na kosu / do pasti, do nebezpečné
        situace ho vehnat, prosí zaň boha co vlk za kraví ocas / vůbec ne/, jako by
        mu o železném vlku povídal / nerozumí tomu, nedbal toho/, je na něho
        laskav co vlk na berana / nemá ho rád, nenávidí ho, škodí mu, kde může/,
        milují se jako vlk a beran, straní se od něho jako vlk od sítí / má se před
        ním na pozoru, bojí se ho/, leze co vlk po břiše / lstivec, podlézavec,
        pokrytec /, byl jsem šťasten jako vlk v ovčíně / velmi šťasten/, usmíval se
        naň jako vlk na šťávu / dychtivě, toužebně/, zná se na tom jako vlk na
        hvězdách / vůbec tomu nerozumí/, drží jako vlka za uši / má to velmi
        nejisté/, ten tam, co by ho vlci snědli / zmizel, ztratil se beze stopy/.
vlna: spí jako na vlnách / lehce/, léta ubíhají jako vlny / rychle/.
Vltava: spolkli koláč, jako když to žbluňkne do Vltavy / snadno, rychle jej
              snědli/.
voda: brambory jsou jako voda /lojované/, nápoj, polévka je jako voda /
           špatný, nechutný, slabý/, piješ to jako vodu / jako by to bylo zadarmo,
           nešetříš tím/, má více řečí než mlynář vody / mluvka/, plyne mu řeč jako
           voda, má řeči co vody, mléka jako vody / velmi mnoho/, roste jako voda,
           roste jako z vody / rychle/, jako z vody prut, byl jako z vody / čilý,
           bystrý/, bystrý jako vodička, jako s vodou pryč uteklo / rychle ,úplně
           pominulo/, čas utíkal jako voda, milý jako voda v žaludku / velmi nemilý,
           protivný/, jako voda v botě, bere jako velká voda / všechno nač příjde,
           veliký zloděj/, zboží jde jako z vody /majetku zdárně přibývá/, jde mu co
          
z vody / dobře se mu vše daří/, práce mu jde od ruky jako vada, jest
           tenký, štíhlý jako z vody, věk náš plyne jako z vody proud / rychle
           pomíjí/, pařezy se ztrácely jako voda / rychle/, přibývá jich jako do řeky
           vody po dešti, žaludek měl jako na vodě / bylo mu špatně od žaludku/,
           přihnal se, valí se jako velká voda / zeširoka, hlomozně, sebevědomě/,
           je mokrý, jhako by ho hodil do mírné vody / je silně promočený/, má síly
           jak vody / velmi mnoho/, piva jako vody, lidí jako u svaté vody, má síly
           jako voda na jaře, přibývá jich jako do řeky vody po dešti, jde jak
           stojatá voda / loudá se/, letí jak stojatá voda, jistý jest co voda v saku
           /nejistý, nespolehlivý/, stálý, co v koši voda, jako voda v pytli, byla jak
           voda v koši / velmi pohyblivá, čilá/, jako by do vody házel / marně jsme
           ho podporovali/, co by se po něm voda slehla / zmizel beze stopy/, jako
           když se do vody propadne, ztratila se jako z koše voda, jako by ji do
           vody hodil, jako by kamenem do vody hodil / tak je to u něj schováno,
           vůbec nic nevyzradil/, zůstal, jako když ho poleje vařící vodou /zaražený,
           užaslý/, lekl se, jak by ho vodou polil, jak by ho zimnou vodou oblil,
           začervenala se, jako by ji byl vřelou vodou polil / silně zrudla, zastyděla
           se/, jako by se spařil horkou vodou, dělá se, jako by byl politej svěcenou
           vodou / předstírá zbožnost, je to pokrytec /, chodí jako pod vodu
           spuštěný / smutný, zkormoucený/, spí jako na vodě / má lehký spánek,
           snadno se probouzí/, jako na nepokojné vodě, spal jako na vodě /
           tvrdě/, jako by ho do vody hodil, jako když padne do vody, má zuby jako
           na vodě / rozviklané/, netečný- jako by v něm ani vody, ani krve nebylo /
           naprosto netečný/, je mu jako vodě v koši / neví kudy kam, bezradný/,
           co s husi voda / tak z něho padají všechny domluvy/, vše z něho
           spadne  co z husí déšť, lid obecný- jako voda, kam jí dolů, tam teče/
           vrtkavý, slabošský, jde cestou nejmenšího odporu/, činí jako by v tom
           dole vody nebylo / přetvařuje se, jako by se nic nebylo stalo, nic nedbá,
           o nic se nestará/, chodí, jako by ani vody nezakalil / předstírá nevinnost,
           jako by se nic nebylo stalo/.
voják: domky v řadě jak vojáci / v rovné řadě/.
vojna: vypadá jako Žižkova vojna / nepořádně? /.
vojsko: ženou se jako rozbité vojsko / v nepořádku/.
volba: mluví jako by bylo před volbama / žvaní, mluvka/.
volče: brečel jako dvouletý volče / hloupě, usedavě plakal/.
volíček: táhne jako volíček / dychtivě pije/.
vor: špinavý jako vor / velmi špinavý /, prádlo jako vor / zmrzlé/.
vosa: je v pase jako vosa / štíhlá/, v pase jako vosa přeštípnutá, střelná rána
           je jako nic, jakokdyž vosa štípne / nebolí/, jste na mne jako vosy /
           vztekle, zlostně na mě dorážíte/, jsou na sebe jako vosy, vyřítili se na
           ně jako vosy, raubířů jako vosů / velmi mnoho/, světýlek, jako když se
           vosy slítnou na člověka, nápadníků jako vos okolo staré hrušky, hněvivý
           jako vosa / popudlivý/.
vosk: žlutý jako vosk / pěkně žlutý/, měkký jako vosk / velmi měkký, poddaný,
           povolný/,krásná jako by ji z vosku vyloupnul / velmi krásná/, jako když ji z vosku vytlačí, bledý
           jako z vosku / mrtvolně bledý/.
voština: chleba jako voštiny /tvrdý, okoralý/.
vošverák: vypadá jako vošverák / má zanedbaný zevnějšek/.
vous: obilí jako židovské vousy / špatné/.
vrabec: sní toho jako vrabec / velmi málo/, je drzý jako vrabec /je velmi dotěrný/, tlustý jak ženatý
               vrabec / velmi hubený, vyzáblý/, jako ženatý vrabec pod kolenem, má lýtka jako ženatý
               vrabec, másílu jako ženatý vrabec / je slabý/, mokrý jak vrabec po dešti / silně zmáčený/, rád
               to slyší jako vrabec buben / velmi nerad/, jako když do vrabců střelí / tak rychle se rozprchli/, 
               vypravuje se jako vrabci z Čech / loudavě/, třepe se jak vrabec  na niti / poplašený/, ženou se
               za ním jako vrabci po hovně / horlivě, dychtivě, toužebně/, mají se jak vrabci přede žněmi /
               špatně, mají nouzi, hlad/, veliký jako vrabec v hrsti / malý/, jde mi z tebe strach, jako z
               pečeného vrabce / ani trochu se tě nebojím/, sváříte se nebo nebo vadíte se jako vrabci o cizí
               proso / o cizí věci/, hledí co těhotný vrabec / lenoch nebo smutný člověk/, hledí co nedopeřený
               vrabec, je milý jako vrabec v pšenici / nemilý, protivný/, vyvádí to jako vrabec mladé z hnízda /
               s mnohými okolky a výmluvami něco povídá/, skáče jako vrabec na okřínku /hloupě poskakuje/,
               schýtá se / t.j. učí se létat/ jak neopeřený brabic / nešikovně poskakuje při tanci/.
vrah: kouká jako vrah / zlostně, nevraživě/.
vrána: černý jako vrána / temně černý/, an již zčernal jako vrána, žito bylo zrovna černé, jako vrána,
              jako bílá vrána / vzácné/, kouká jako vrána / hloupě/, chytrý co mladá vrána /velmi hloupý,
              nezkušený/, odřený jako vrána / ošumělý/, žena věrná, milá jest divná co vrána bílá /velmi
              vzácná/, vzácný jako bílá vrána, íhá ubohý co vrána na úhoře / má nouzi/, sedí jako vrána na
              úhoře / smutně, bezradně/, hledíš co vrána v kost /upřeně ,smutně, toužebně/, jak vrána do
              kosti, žije jak vrána v sosňu / blaze, dobře, má všeho hojnost/, motal se jako vrána na zmrzlém
              hovně / opile se potácel/, mluví jako mladé vrány / nesměle, upejpavě/, plkoce jako mladá
              vrána,
vrata: huba jako vrata / veliká/, jak od kriminálu vrata, nápad jako vrata, otvírá se mu huba jak
             mlynářovy vrata / zívá/, hledí jak na vrata ve skále / vyjeveně/, jako na nový vrata, jako tele na
             vrata, drží to jako dubová vrata / velmi pevně to drží/.
vráteň: křídla jako vráteň / mohutná v rozpětí/, má záda jak vrática / široká/.
vrba: hloupý jako vrba / velmi hloupý/, roste jako vrba / velmi rychle/, chlap je jako vrba, čím častěji ji
           orubáš, tím hustěji se obalí / houževnatý/, sedlák je jako vrba, všade se co vrba ujme / nikde ve
           světě se neztratí/, stojí jako dřevěná vrba / hloupě, nehybně/, maso je jako vrba / velmi tuhé,
           tvrdé/, jako když kouše vrbu, ženská jako vrba / veliká, vysoká, statná/, lehce peníze vážíš sobě-
           jako by je česal na vrbě / jsi marnotratný/.
vrbač: prodává se to jako na vrbač / dobře to jde na odbyt/.
vreco: má opléčko jak vreco / je nevkusně, nedbale oblečená/, táhne to za sebou jak vreco / nedbale
              to vleče/.
vrkoč: mokré jako vrkoč / silně mokré, promáčené/.
vrtělka: šprtá sebou jak vrtělka / neposeda, o rychlém, vrtivém pohybu/, děvče jak vrtělka /mrštné,
                 hbité, čilé/.
vrtidlo: chodí jak na vrtidle / vrtí se v chůzi/.
vrytý: mistři jak vrytí stáli / nehybně, zaraženě/, stojí jak vrytý.
vřed: byl jak ve vředě /t.j. v padoucnicovém záchvatu, rozzuřený/, / vyjevený, udivený/, hleděl jak z
           vředu, nedůtklivý jako vřed / velmi nedůtklivý, popudlivý/.
vřes: předeš jako vřes /význam nejasný/.
vřesk: kyselý jak vřesk / velmi, protivně kyselý/.
vřeteno: křivý jako vřeteno / pěkně rovný/, otáčí se co vřeteno /motá se/, mele sebou jak vřeteno,
                  prsty jako vřetena / silné zpuchlé/.
vůbec: otvírá si hubu jako na vůbci /huláká/.
vůl: lenivý jak vůl /veliký lenoch/, leží jako shnilý vůl, řve jako vůl / huláká/, stojím jako vůl, čekám jako
         vůl / hloupě/, dře jak vůl / s hloupou horlivostí/, hloupý jak vůl, jako nevydovný vůl, dře, jako by byl
         náručního volka vlastní bratr, veš jako uherský vůl /velmi veliká/, tlustý jako vůl / velmi tlustý/, točí
         se jak vůl na ledě / nemotora/, bere jak vůl na rohy /horlivě přijímá úplatky/, rozumí tomu co vůl
         hvězdářství / vůbec nic/, pochodil jak s hodným volem /dobře /, hodí se k tomu jako vůl do kočáru /
         vůbec ne/, jako vůl do vozu, přišel k tomu jako vůl do otýpky sena / dobře se přiženil/, zamilovaný
         co vůl do hrachoviny nebo do otepi slámy / velmi nebo hloupě zamilovaný/, jako vůl do otýpky sena,
         troubí jako vůl na nová vrata / hloupě civí/, jako vůl do apatyky, vypije piva jako hloupý vůl vody /
         pijan/, pije jako vůl, naslopal se jak vůl / opil se/, hučím do něj jako do vola / marně mu
         domlouvám/, teče se mne jak s vola / jsem silně zapocen nebo promoklý/, dal mu štamprdli jako
         volovi / velmi velikou/, to pomůže, jako když dá volovi jahodu / velmi málo, vůbec nic to nepomůže/,
         stojí jak vůl na kopci / vyjeveně, hloupě se dívá/, musí jej hnáti co vola na most / lenocha/, dá se
         prosit jako vůl na most, musí / sedláky/, tlačit do všeho jako volka na most, hrne se do toho jako
         vůl do kupy sena / dychtivě, horlivě/, zabral se do toho jakvůl do otýpky slámy, leze jak vůl do zelí
         nebo do otýpky, vlezl do toho jak vůl do ovesné slámy, jako vůl do chomouta.
vůz: ten kluk je jako od vozu / t.j. z komediantského vozu, nezbeda, dareba/, jde to jako mazaný vůz po
          rovině / dobře, hladce se to daří/.
vyblíti: vypadá, jako by ho vyblil / bledý, nezdravě vypadá/.
vyblízati: hrnce zůstaly, jako když je vyblíže / úplně prázdné/, všecko pryč, jako když to vyblíže.
vydra: hbitý jako vydra / velmi hbitý, rychlý, mrštý/, bojí se jak vydra / velmi se bojí, je velmi plachý/,
              chytřejší jsi než vydra / velmi chytrý/.
vydrati: drapčí, jak by mu vydral/ t.j.nabil, velmi rychle utíká/.
výheň: jako z výhně od kováře / velmi palčivý/, teplo jako ve výhni / veliké/.
Vyhnálov: jsem jak na Vyhnálově / bydlím osaměle/.
vyhoření: je tu jak po vyhoření / pusto, nevlídno, smutno/.
výchopeň: divoké děvče letí jak výchopeň / prudce, potrhle/.
vyjevený: přiběhl, kouká jako vyjevený / užasle, udiveně/, jako u nebo ve vyjevení.
vykuchati: byl, jako by ho vykuchal / skleslý/, prázdný, jako by ho vykuchal /úplně prázdný/.
výlupek: chlapec jako výlupek / hezký/, hospodský jako vejlupek, děvče jako výlupek.
vymazati: stodola plná, jako by ji vymazal / úplně naplněná/.
vyměněný: je jako vyměněný / jiný, co se týká povahy nebo nálady/.
vymésti: v kapsa, v domě, v městě je , jak by vymetl / pusto, prázdno/, bylo jako vymeteno, jako když vymete, má v žaludku jako po vymetení, sednice jako vysmýčená, bylo tam jako vymetený, jako když zamete.
výmola: bledý jako výmola /silně bledý/.
vymiškovaný / lítá jak vymiškovaný / rychle, potrhle/.
vymření: na statku bylo jako po vymření / pusto, prázdno, ticho/, nikde nebylo nikoho vidět, jako by to bylo vymřelé.
výpal: má hubu jako výpal / tlustou, červenou/.
vypáliti: hleděl jako by chtěl někoho vypáliti /nevraživě, zamračeně/.
vypláchnouti: kapsa, jako by ji vypláchl / úplně prázdná/.
výprask: spali jsme jako po výprasku /tvrdě, dobře/, po jídle jak po výprasku / stejný hlad jako před jídlem/.
vypršeti: jako by vypršel / neočekávaně se objevil/.
vypůjčený: staví se jak vypoščaný / t.j. vypůjčený, holedbavý/, chodí jako po vypůjčených / velmi opatrně/.
výpusť: jsme jako na výpustě /daleko od lidí, na pustém místě/, křičel jak na výpustě/ hulákal/.
výr: hledí jak výr / bystře/,/vyjeveně/,kouká jako výr / nevraživě, upřeně, zamračeně, nevrle/, koukali na sebe jak vejři / hloupě/,má oči jako výr /velikánské, vypoulené/, jako výr v koutě sedím / samotářsky, zasmušile/.
vyrajbovaný: má žaludek jak vyrajbovaný /prázdný, hladový/.
vysekati: utíkali, jak by jim vysekal / rychle/.
výsirek: je jak výsirek / přepadlý/, bledý/.
výskala: výská jak výskala /hlasitě/.
vysrkmáslo: je jak vysrkmáslo / bledý/.
vyssáti: chodí, coby ho vyssál / jako bez ducha, malátně/.
vystrkov: bez zahrádky by seděl jak na vystrkově/ jako vystrčený do ulice/, sedí jak na vystrkově / vystavený každému na odiv/, je tu jak na Vystrkově / stranou, daleko od lidských příbytků/.
vystřeliti: rána, jako když vystřelí / veliká a hlasitá/ rozutekti se, jako když je vystřelí / velmi rychle/.
Vyšehrad: vítr jako na Vyšehradě / silný, prudký/.
vytisknouti: uměl ve škoole jako když to vytiskne / velmi dobře uměl/.
Žíznivý jako velbloud.
Hloupý jako Véna.
Líný jako veš.
Křičet jako Viktorka u splavu.
Tančit jako víla.
Rychlý jako vítr.
Hladový jako vlk.
Velký jako vrata.
Účes jako vrabčí hnizdo.
Nakloněný jako vrba.
Dělá jako vůl.
Byl jako vyměněný.
Koukat jako vyoraná myš.
Koukal jako výr.


Z:

Byl jako zařezaný.
Třpytí se jako zlato.
Mokrý jako zmoklá slepice.
Zůstal jako zmražený.
Rostl jako z vody.
Trpí jako zvíře.
Hlas jako zvon.


Ž:
žába: sedl jako žába na měkotu /dostal se na dobré bydlo/, mluví jako žába
           před večerem /žvaní/, je dychtiv peněz jako žába chlupů /velmi po nich
           touží/, štěká pyskem jako žába /stále brebentí/, má hubu jako žába
           /širokou, nepěknou/, má hubu rapatou jako žába /vráščitou/, skáče
           jako žába /nemotorně, neohrabaně/, chlupatý jako žába /lysý/, zelený
           jako žába, studený jako žába /nepříjemně studený/, strakatý jako žába
           /pihovatý/, napitý jako žába /opilý/, škaredý jak žába /velmi nepěkná,
           ošklivá/, strakatý jak chrastavá žába /nepěkně skvrnitý/,jsou se v
           Čechách švábi rozdýmali jako žáby /nadouvali se, roztahovali,
           domýšlivě, pyšně/, nadýmá se co žába /pýchou/, jako žába v močidle,
           nadutý a pyšný jako žába, staví se jak žába na obrovnávku /pyšný
           hlupák/, má se jak žaba pod kamenem /velmi dobře se má/, máť on
           peněz co žába vlasů /málo, nic/, co chlupů na žábě,jako žába chlupů,
           jak žába peří, má šatů jak žaba pláščů, hledí jak žaba z
           kyšky/nevyspale, udiveně, vyjeveně/, jak žába ze salátu, jak žába na
           hromobití /polekaně/, jako žába na hroma, jak žába z prachu /mrzutě,
           smutně/, jako žába z díry /škaredě/, vyvalil oči jako žába/nepěkně je
           vypoulil/, má oči jako žába po dešti, rozumí tomu jako žába ořechu
           /vůbec nerozumí/, tys tomu jídlu dal jak žaba ořechům /velmi málo jsi
           toho snědl/, dáš tomu jak žaba ořechům /nic nesvedeš/,měli peněz jak
           žab/ velmi mnoho, hojnost/,jak žab po svatém Jiří,je jich jak žab po
           dešti,na peníze jdou holky jak žába na šťovík /dychtivě/, skáče jak žába
           na plívách /nemotorně, nešikovně/, svědčí mu to jak žábě v karkuli
           /vůbec ne/, chytá se jak žaba muru /je ve velké tísni a hledá záchranu/,
           potí se jak žába /silně/, ženské se řehoce jako žába /nepěkně se
           směje/, muzikanti krkají jak žaby /nepěkně, špatně hrají/, jak nebudeš
           hodna, roztrhnu tě jak žabu /žertovná pohrůžka/,
žabáček: mnelou jazýčky jako když žabáček klempruje /klepny/.
žabárna: zima jak v žabárni /veliká/.
žabička: má kolínka jak žabička /je velmi hubený/.
žádný: mluvíš jak žádný /nesmyslně/.
žalud: spadl z věže jako žalud /bezvládně/, obílí jako žalud /pěkně tvrdé,
            vyschlé zrno/, zlostí bych puknul jak žalud /jsem velmi rozčilen/, div, že
            nepukl jak žalud /silně najedený člověk/, pukl jak žalud /propadl ve
            škole/.
žaludek: lije do sebe, jako by měl vysmolený žaludek /pijan/.
žampoch: dítě je jako žampoch / tlusté, těžké/.
žarůžek: žlutý jak žarůžek / pěkně žlutý/, jako žáruš.
žbrnda: nápoj je jako žbrnda nebo žbrunda / nechutný/, jako žbronda, jako
               bžunda, polívka jako žblóra.
žebrák: otrhaný jako žebrák / chudě oblečený/, řve jak hlasný žebrák /
               takový ,který na sebe upozorňuje křikem, huláká/, má to v prstech
               jako žebrák veš / rozumí tomu/, lek se toho jako žebrák groše /
               velice/, stál srdnatě jako žebrák u cesty / nebyl srdnatý/, střásl to ze
               sebe jako žebrák veš / snadno se toho zbavil/.
žebřina: má dobytek jako žebřina / velice hubený/.
žebřík: s tím je jak s žebříkem do hor / není možné se s ním dohodnout/.
železo: peněz jako želez / velmi mnoho, hojnost/, pevný, silný jako ze železa
              / velmi pevný, silný/, těžký jako železo / velmi těžký/, tvrdý jako
              železo / velmi tvrdý/.
želízko: šeptali, jako by želízko našli / bez příčiny/.
žena: zůstal jako Lótova žena / zaražen/.

Zelený jako žába.
Žil jako žebrák.


 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář