Jdi na obsah Jdi na menu
 

PŘIROVNÁNÍ NA: K,L.

24. 11. 2012

K:
kabát: znám ho jako svůj kabát / dokonale/, obstárlý ženich je jako sedmkrát obrácený kabát
            / opotřebovaný, zvětšený, vyžilý/, červený jako mlynářův kabát /bílý, bledý/, poctivý co biřicův
            kabát / nepoctivý, nečestný/.
kabela: smrdí jako rasova kabela /protivně/, tma jako v kabeli /veliká/, má ústa jako kabele / veliká/.
kabous: kouká jako kabous /zamračeně/, mračí se jako kabus.
kacíř: dotře co kacíř /neodbytný, dotěrný/.
káča: žvanivý jako stará Káča /žvanil, klevetník/, jde jako káča s máslem /pomalu, loudavě/, točí se jako
          kača v čepci / nemotorně/,vyletěla jak Kača z pukača /prudce, náhle, potrhle/.
káče: je jako káče /zmáchaný, zmoklý/, zabiju ho jako káče /žertovně pohrůžka/.
káčerek: nést dítě káčerkem / s obou stran pod paží/.
káď: břichatý jako káď /velmi tlustý/, tlustý jak kaďa, jako kadečka, lije jako z kádě /prudce prší/.
kadet: máme se jako kadeti / velmi dobře/, hoch jako kadet /statný/.
kadidlo: platno to jako mrtvému kadidlo / nic platno/.
kadlub: leja jako do kadlubu /opilec/, tlustý jako kadlub / velmi tlustý/.
kafe: mlelo se to jako kafe / o prudké rvačce/, voda byla jako kafe / teplá na koupání/.
kafr: ztratil se jako kafr /beze stopy/, tratí se jako kafr bez funusu /chřadne/.
kachle: boty jako kachle / veliké/, má nohy jako kachle /veliká chodidla/.
kachna: jde jako krmná kachna /houpavým krokem, o tlustém člověku/, má žaludek jako kachna / velmi
               dobrý, všechno stráví/, má kachní žaludek, pajdá jako kachna.
Kain: dívá se jako Kain / zlobně, nevraživě/.
kakabus: hledí jako kakabus /zlostně, zamračeně/.
kakáč: sedí jako kakáč / nečině, tupě/.
kalendář: lže jako kalendář / silně lže/, jsi rozpálenej jako hasičskej
                  kalendář  /červený ve tváří/, znám ji nebo mám ji přečtenou lépe
                  než kalendář / velmi dobře ji znám/.
kalhoty: loudá se jako by měl v kalhotách /pomalu jde/.
kalina: bílá jako kalina, červená jak malina /pěkně bílá/, červená jako kalina.
kalmuk: nebe je jako kalmuk / černé, zamračené/, hleděl jako kalmuk /zamračeně, nevrle/.
kalouny: káva je jako kalouny /hustá/.
kalounek: přetrhnu tě jako kalounek /žertovně hrozba/.
kalous: hledí jako kalous /škaredě, zamračeně/.
kalupinka: je ještě jako kalupinka /čilý/.
kámen: těžký jako kámen /velmi těžký/, jako mlýnský kámen, spadlo to ze mne jako kámen /velmi se mi
              ulevilo/, tvrdý jako kámen / velmi tvrdý/,chléb je jako kámen, zatvrzelý jako kámen /
              neúprosný/, srdce dívek proti mužům jako kámen bylo, jako z kamene / neoblomný/,                               nelítostný je jako z kamene, motal se jako mlýnskej kámen /těžkopádně, nemotorně/, mlčí jako
              kámen / zatvrzele/, jako by kámen do vody hodil, co já slyším, to je jako by kámen do vody
              hodil,zmizel, ztratil se jako by kámen do vody hodil /beze stopy, úplně/, v cizině bude jako
              kámen v moři, jak z kamene jsem stál / nehybně/,sedí jako kámen nebo stál jako kamenný, to je
              jako do kamene / šestipalcovým písmem/ vydlabáno /naprosto jisté/, jde mu všecko                               jako z kamene /těžce/.
kamínek: břicho jako kamínek / tvrdé od najedení/.
kamna: tlustá jako kamna /velmi tlustá/, kůň, silnej jako kamna, prdel jako kamna, to je řeč, jak na
               horký kamna /zbytečná, marná /, jako když  naplije na horká kamna, teplo jako za kamny /
               příjemné teplo/, budeš  tam jako za kamny / v bezpečí, dobře schován/, bylo mi jako u pána                    boha za kamny / dobře, blaze /, jako v nebi za kamny, je rozpálenej jako dvířka
               od kamen /zamilovaný/, leje jako na horká kamna / příliš mnoho pije, opilec /.
kamnovec: břicho, huba jako kamnovec / veliká, široká, tlustá /, má hubu jako kamnovec / zrudlou od
                     pití ?/.
kamzík: šplhá jako kamzík / velmi dobře/.
kanafas: má záda jako kanafas / zpruhovaná od bití/.
kanárek: žlutý jako kanárek / pěkně žlutý/, jí jako kanárek / velmi málo/, zpívá jako kanárek, co po
                 kravách skáče / řve jako býk /.
kancelář: je tu čisto jako v kanceláři / pěkně uklízeno/, to máš jako na kanceláři / naprosto jisté/.
káně: urousaný jako káně / mokrý, zmoklý/, zmokl jak kaňa, lítá jak kaňa /spěchá, běhá poplašeně,
           potrhlej/ , sedí na mně jako káně na mrše /neodbytný, dotěrný /, vyzáblý, co hubená nebo suchá
           káně / hubený,vychrtlý
 /, sedí nadrchaný co umoklá káně / smutně, utrápeně/, chodí                            jako mokrá káně, čeká na to jako káně na déšť / dychtivě, nedočkavě/.
kanec: rovné, jako když kanec chčije / křivé/, je zticha jako kanec v žitě /ani nedutá /, fučel, jako když
             jde kanec z bukvic / funěl, těžce dýchal /.
kaňka: opilý jako kaňka / důkladně/.
kanon: natáhnutý, navalený jako kanón / silně opilý /, natroubenej jako kanón, nadrátován jako kanon,
              najíme se jako kanouni / důkladně,dosyta /, rány jako z kanónu / silné, hlučné /.
kaňour: vzteklý jako kaňour / velmi vzteklý /.
kantor: kouká jako kantor na jelito / dychtivě, hladově/.
kapka: slabý jako kapka u listu, jako kapka na listu , to je pro něho jako kapka do moře / velmi málo
 /,
                 jako kapka v moři, jako dvě kapky vody / silně si podobni, úplně stejní/, dražší než hofmanské
              kapky / velmi drahý /, šetří s tím jako s hofmanskými kapkami / velmi s tím šetří /.

kapr: zdravý jako kapr / úplně zdravý /, lenivý jako kapr / velmi lenivý /, mlčí jako kapr /vůbec nic
          neříká/, tichý jako kapr, otvírá ústa jako kapr /široce, udiveně /, vypoulil oči jako kapr / silně,
          nápadně/, hází sebou jako kapr / neklidně, mrštně/, jako kapr na blátě, jako kapr v žitě, musíš být             jako kapr v žitě, čuměl jako kapr v žitě ú byl zticha, ani nedutal /, mrštný jako shnilý kapr na blátě
          / nemrštný, nemotorný, líný/.
kapsa: znám ho jako svou kapsu / dokonale/, tváře jako kapsa /veliké/, to je jako když se stará kapsa
             utrhne / naprosto bezvýznamné/.
kapsář: má hubu jako kapsář / napučenou, nadurděnou /.
kapusta: hrabáš jako v kapustu / nejapný, nemotorný/, hlava jako kapustička / kudrnatá/.
karabáč: hubu měla jako karabáč /byla hubatá/.
karafiát: děvče jako karafiát / hezké, pěkně červené/, vyšňořený jako karafiát.
karbanátek: hrne si to, jako by mu hořel karbanátek pod zadkem /pospíchá/.
karkula: svědčí mu to jak žabě karkula / vůbec mu to nesvědčí/.
Karkulka: je to stále jako o červené Karkulce / stále totéž/.
Karlov: vypadá jako z Karlova / špatně/.
karta: louč jako karty / teninká/, rovné dříví se štípe jako karty / lehce,pěkně/, zámek se třásl jako by
            byl z karet / silně/, peří jako karty /pěkné/.
kartáč: obilí je jako kartáč / husté, urostlé, klasnaté, neléhavé/.
kasala: chodí jak kasala / vyfintěná/.
kastl: je jako z kastle / hezký, čistý/.

kaše: měkký jako kaše /kašovitý/, chodí kolem toho jako kočka kolem horké kaše /opatrně, nesměle,
           nerozhodně/,jako pes kolem horké kaše, je jich tam jako kaše v hrnci /mnoho/, zamračený, jako by
           foukal do kaše /nadurděný, napučený/, je všude jako pšanová kaše / všude se plete/,                          utíkal jako s horkou kaší / horlivě/.
kašna: sedí jako kašna /zeširoka/.
kaštan: špinavý jako kaštan /silně špinavý/.
kat: je do práce jako kat / pilný, horlivý/, je na nás jako kat / velmi přísný, nemilosrdný/, měl šest
        tovaryšů jako katů / statných, pilných/.
katovský: vypadá jako katovský / zpustle, divoce/.
katr: tratím se jako katr / omylem /.
katra: huba jako katra otevřená / dokořán/.
kaučuk: kluk je jako z kaučuku / hbitý, pružný/.
kavečka: na poli je mandelů jako kaveček / mnoho/.
kavka: černý jako kavka / temně černý
 /, kuchyně je jako kavka / černá, špinavá/, čertů jako kavek/
             velmi mnoho /, dětí jako kavek, oškubali ho jako kavku / silně ho obehráli /.

kázání: seděl jsem tam jako na německém kázání / ničemu jsem nerozuměl /.
kazatelna: má prdel jako kazatelna / širokou, tlustý/.
kebule: dělala jako by se  byla kebule najedla / bláznila, chovala se potrhle /.
Kec: pořídíš tam nebo vybereš tomu, co Kec u Jankova / nic nepořídíš, špatně dopadneš /.
kec: polévka jako kec / hustá/.
kedan: stojí tu jak kedan / tupě, netečně, nemotora /.
kejda: omáčka, smetana a pod. je jako kejda / hustá/.
kep: je to husté co kep /velmi husté
 /, maso je jak kep / tuhé, vyschlé /.
kejvita: kejval hlavou jak nějaký kejvita / horlivě, stále /.
keser: běží jako s keserem /pospíchá/.
kistna: ženská jako kistna / silná, široká/, má řiť jako kistnu.
klacek: ryba jako klacan / veliká /, jako klacek.
klače: nohy jako klače/ silné, křivé /.
kláda: shnilá jako kláda / velmi lenivá/, váleli se jako klády /nehybně,bezvládně /, blbej jako kláda / velmi
            hloupý /.
kladivo: srdce mu bušilo jako kladivo / silně/, ruka jako kladivo / těžká/, jako by dostal kladivem do
               hlavy / byl silně zaražen /, šel ke dnu jako kladivo / rychle se ponořil/.
klanice: chodí jak klanica / líným, kolébavým krokem /.
klankl: motá se co nepečený klankl.
klapačka: huba jí jede jako kozí klapačka / je hubatá/.
klarinet: sluší ti to jako podsvinčeti klarinet / vůbec ti to nesluší /, má nohy jako klarinety / dlohé a
                tenké/.
klas: bylo jich jako na poli klasů / velmi mnoho
 /, bere to jako ze žita klas /opatrně a potají/.
klášter: ticho jako v klášteře / úplné ticho /.
klát: leží jako klát / nehybně /, shnilý jako klát / velmi lenivý /, do tance jako pták, do práce jako klát /
         bezvládně/.
klatizvon: šel rovně a neváhal se jako klatizvon / nekolébal se v chůzi /.
klec: vědro je jako klec / rozeschlé, špatně udělané, takže teče /, je tam jako v kleci /pěkně útulně/, žije
          si jako ve zlaté kleci.
klepina: chudej jako klepina / silně hubený/.
kleště: je jako v kleštích / v nepříjemném postavení, v tísnivé a trapné situaci/, má srdce jako v
             kleštích, chodí jako v kleštích, drží ho jako v kleštích / pevně/.
klícka: domek jako klícka / pěkný, čistý, útulný/, je tam jako v klícce/.
klíč: všudy se hodí co falešný klíč / špatný člověk, dareba /.
klička: chodí jak na klučkách / houpavě/.
klih: jde mu to jako z klihu / špatně, pomalu, nedaří se mu to/.
klika: rovný jako klika / křivý/, má nos jako kliku vod blázince, nevinná jako klika u dveří / nepočestná/.
klín: prchají co lipoví klínové / pomíjejí, zanikají rychle /,po líbánkách manželé rozletí se rovně jako lípoví
         klínové.
klípeček: sedí jako klípeček / schoulený/.
klisna: ženská jako klisna / silná, statná/.
klíště: věší se na něho, drží se ho jako klíště / pevně, neodbytně, dotěrně
 /.
klobása: den se vleče jako klobása / zdlouhavě, loudavě /, je to pravda, jako že živé klobásy po světě
                létaly / vůbec to není pravda/.
klokoč: zůstala, jako když ji klokočem uhodí / zaražena, bez hnutí/.
klouzačka: hlava jakoklouzačka / holá, lysá/.
klučovnica: má nůž jak klučovnicu / velmi tupý/.
kluk: chová se jako kluk / o dospělém: nedůstojně, nepřiměřeně věku/,nakládat s někým jako s klukem
          /nepřiměřeně jeho věku nebo stavu /, motá se co nepeřený kluk / kluk zde v staročeském
          významu: střela /,rovně co by motovidlem a nepeřeným klukem střelil / žvanil, lhář/.
kmín: má zadek jako dva kmíny / hubeňous /.
kmínek: je jako kmínek / slaboučká, drobná /.
knedla: sedl jak knedla /tupě, netečně/.
knedlík: hubička bez fousů je jako nemastnej knedlík / nechutná/, štíhlá jako knedlík a boubelatá jako
                palice / nemotorná ženská/.
knedlisko: oči jako knedliska / veliké, vypoulené
 /.
kněz: jako bych se knězi zpovídal / tak mluvím pravdu /, jak po knězi všechno rozkradeno / nic tam
           nezůstalo /.
kniha: mluví jako kniha / moudře, rozvážně/,jako by z knihy četl, mluví jako kniha, ale v telecí kůži
            vázaná / hloupě /.
kníže: žije si jako kníže pán /blahobytně, bez práce /.
knoflík: chytrý jako šalomounův knoflík u gatí / hloupý
 /, malý jako knoflík /docela malý/.
knot: byla jako knot / malé postavy/.
koba: zůstal tam co koba na mrše / uvízl tam, nevrací se /.
kobyla: prdí jak kobyla / silně prdí /, ženská jak kobyla / velmi smyslná /, vrtí zadkem jak kobyla o Božím
              těle / oženě /.
kobylka: nepřátelé se šířili jako kobylky, bylo jich jako kobylek / houfně,ohromné množství /, žravý jako
                 kobylky / velmí žravý/.
kobzol: hladí jak poslední kobzol ze sklepa: smutně /.
kocour: drápe jak kocour /nepěkně píše /, má drápy jak kocúr / dlouhé nehty/, je jak kocúr v marcu /
               zamilovaný, smyslný/, jako kocour slídil, kde je jaké hezké děvče, běhá jako ohořelý kocour
               spěšně/, čekal na to s otevřenou hubou jako kocour na myš /dychtivě/, natahuje se jako
               kocour na okřině /lenivě, válí se místo práce /, hledí jako kocour z nudlí / mrzutě, nevlídně /,
               dbá o to jako kocour o koťata / vůbec nedbá/,rozumí tomu jako kocour bibli nebo petrželi /
               vůbec nic /, vyvaluje oči, jako když kocour sere do řezanky /poulí je /, mlsný jako kocour /
               velmi mlsný /, hledí jako kocúr z jateliny/ hloupě, nechápavě /.
Kocourkov: je to tu jako v Kocourkově / každý si dělá, co chce, je to tady hotový blázinec /.
kočička: opilý jako kočička /silně /.
kočka: mlsný jako kočka / velmi/, falešný, úlisný jako kočka / velmi neúpřímný
               /, falešná jako devět koček , plesnivý jako kočka / šedivý /, ulízaná jako
               kočka / hladce učesaná /, leze po střeše jako kočka /obratně /,zívá
               jako kočka / silně /, utahaný jako kočka / silně unaven /, opilý jako
               kočka / silně opilý /, hubený jako kočka / silně hubený /, hlas jako
               kočka / mňoukavý /, hodí se k tomu jako kočka do chomoutu / vůbec
               ne/, stoupala jako kočka / tiše, opatrně /, má tuhý život jako kočka /
               mnoho snese, vydrží /, žijí spolu jako pes a kočka / v ustavičném
               nepřátelství /, chodí jako zmoklá kočka / nrzutý, schlíplý /, přenáší to
               jako kočka koťata nebo kočka mladé / z místa na místo jako by se o to
               bál /, hoří to jako shnilá kočka / velmi špatně /, prskal jako kočka /
               vztekal se, velmi se zlobil /, prská jako kočka / kýchá /, číhá na to jako
               kočka na myš / dychtivě, pozorně /, jest na něho laskav, co kočka na
               myš / nemá ho rád /, tak ho má rád, jako kočka ptáka / málo, vůbec nic
               /, chodí jako kočka s puchýřem / stále se plete pod nohy, stále překáží
               /, chodí kolem toho jako kočka okolo horké kaše / opatrně, nerozhodně
               /, s sebou rovně jako kočka s myší dáti pohrávati / nebrániti se, být
               úplně v něčí moci /, protahuje se jako kočka na slaměnce / líně /,
               vždycky aby hladil co kočku po ocase / stále aby lichotil /, rozumí tomu,
               jako když kočka kouká do kalendáře / vůbec nerozumí /, chytrý jako
               bránivá kočka, když jí myši ukousaly nos / hloupý nebo zmoudřelý po
               utrpěné škodě /, jsme tu namačkáni jako kočka v žejdlíku / silně
               namačkáni /.
kohout: je jako kohout /svárlivý, popudlivý/, byli v sobě nebo proti sobě jako
                  dva kohouti, zlobí se jak kokeš / rozčiluje se/, červený jako kohout /
                  od zlosti/, chodí co uklíbaný kohout / smuten, zkormoucen, schlíplý /,
                  co kohout na svém smetišti / neústupný, nepovolný/, vyšlapuje si
                  jako kohout na smetišti / pyšně, sebevědomě/, vykračuje si jako
                  kohout zrána, jde přes to jako kohout přes uhlí / nic si z toho
                  nedělá/, poctivý jako devítiletý kohout / nepočestný, vyžilý/.
kokoš: sedí doma jako kokoš na vejcích /samotář /.
kokotek: hlas jako marcový kokotek / fistulový, pískavý/.
koláč: tvář jako koláč / placatá/, letí jak s teplým koláčem, aby mu to bok
               nevyrazilo / velmi pospíchá/, hned s tím příšel jako s teplým koláčem,
               mlčí nebo je ticho jako s teplým koláčem / ani nedutá, mlčí/.
kolčava: proklouzla jako kolčava / rychle, hbitě / , otírala se jako kolčavka /
                    úlisně /, krade jako kolčava / hlavně o polním pychu/.
kolečko: huba mu jede jako kolečko uhlí / hbitě, je mluvka/, je jako na
                    kolečkách / rychlý, obratný/.
kolek: má nohy jako kolky / hubené, tenké /.
koleno: hlava jako koleno / lysá/, utíkal, jako by mu pod koleny namazal /
                  rychle/.
kolo: celý den je jako v kole / v pilné práci/, jde mu jazyk jako mlýnské kolo /
            mluvka, žvanil/, jsou platni lidem k spasení jako potřebí lidem pátého
            kola u vozu / nic nejsou platni/, třeba ho co pátého kola u vozu / vůbec
            ho není potřeba/, je tam platný jako páté kolo u vozu.
kolodří: holek všude jao kolodří / hojnost, mnoho/.
kolohnát: chlap jako kolohnát /vysoký/.
kolomastika: je jako z kolomastiky / mrštný/, šlo to, jako kdyby to bylo na
                        komastyji / hbitě, rychle, snadno/.
kolomaz: chutná to jako kolomaz /o nápoji- protivně/, krev jako kolomaz /
                 tmavočervená, černá/.
kolomaznice: huba jí jede jako kolomaznici / je to hubatá ženská/.
kolomazník: křičí jako kolomazník / hlasitě, pronikavě/, nasmolený jako
                            kolomazník / silně opilý/, špinavý jako kolomazník, špinavá jako
                            kolomaznice / velmi/.
koloušek: je jako koloušek / pěkně zdravý/.
kolovrátek: má jazyk jako kolovrátek, jako na kolovratě, běhá mu jako po
                      kolovratě / má dobrou vyřídilku/, vyřídilka jí jela jako kolovrat,
                      žáci uměli jako po kolovrátku / odpovídali hbitě/, šlo to jako po
                      kolovrátku / hbitě/, celý rok jako v kolovratě / v neustálém
                      spěchu/.
komando: dělat něco jako na komando / přesně, rychle, hned/.
komár: slabý jako komár / velmi/, je na něm sádla co na komáru / málo, je
              hubený/, chápe se díla jako komár oceli / s nechutí, je lenoch /, u toho
              je to tolik, jako by komára do pekla hodil / nenasyta je to /, jako když
              komára do pytle hodí / velmi málo, píská nebo štípe jako komár / velmi
              píská, štípe/.
komediantka: má hubu jako komediantka / je hubatá/.
kometa: lítá jako kometa / potrhle běhá/.
komín: nos má jako komín / černý, znečištěný/, jako by ho z komína vytáhl,
              jako by ho komínem protáhl, je to tu jako v komíně / mnoho kouře,
              začouzeno/, kouří se jak z komína / silně/, kouří jako z posvícenského
              komína., bafá jako panský komín, prášilo se za ním jako v komíně /
              silně/.
kominík: ušmouraný jako kominář / učerněný, ušpiněný /, jako kominík, je to,
                 jako by to kominík holil / černé, ušpiněné/, hubený jako kadlátkový
                 kominář / silně hubený/.
komínek: má hubu jao komínek / umouněnou černou /, postavil se jako
                  kominec / vzpříma/.
komora: tma jako v žabžovy komoře /veliká/.
koňadra: kluk je jako koňadra / malý ,ale statný/.
konev : hlava, noha, řepa jako konev / veliká, oteklá/, téci jako konev /silně
              prohrávat/, lilo jako z konve / silně pršelo/, jako když konev obrátí,
              jako když z konve leje, jako by z konve lil.
konopásek: děvčátko jako konopásek / čilé, živé/, hlásek měla jako
                      konipásek.
konopě: je tenký jako konopě /štíhlý/, roste jako konopě /rychle/, to jsme v
               tom jako v konopí /v nesnázích/, neví, kudy z konopí.
kopáč: nohu měla jako kopáč / velikou, zpuchnutou /.
kopec: má hlavu jako trnkový kopec / ježatou, rozcuchanou/, jak trnový
             kopec.
kopí: sluší jim to jako svini kopí /vůbec nesluší /,milý jest mu jako hřebík v oko
          a kopí v boku / velmi nemilý/.
kopřiva: jsi jako kopřiva z chládku / děvče nedůživé, slabé nekurážné/, ,jako
                kopřiva z chladu, pálí jako kopřiva / silně/.
kopt: černý jako kopt / úplně černý /.
koptář: mluví jako koptář / žvanil, mluvka /, umouněný jako koptář / špinavý/.
kopyto: hloupý jako kopyto /velmi hloupý /, nohy jako kopyta / těžká,
               neforemná chodidla/.
koráb: je suchý jako koráb / velmi hubený /, boty měl jako koráb / veliké a
            tvrdé/, chléb je jako koráb /suchý, vyschlý/.
korál: den byl jako korál / čistý, bez mráčku/, oči jako dvě korále / jasné/, den
              jako korálek / krásný, jasný/, tomu jsou peníze jako korálky /neváží si
              jich/.
kord: svědčí mu to jako svini kord /vůbec ne/, seká jazykem jako kordem /
             mluvka, žvanil/.
korhel: pije jako korhel / lačně, bez rozumu/.
koroptev: dívka jako koroptev / čilá, čiperná/, jako koroptvička, jako když
                   střelí do koroptví / rychle se rozprchli/, scal bych jako koroptev /
                   chce se mi silně močit/.
korouhevná: chodí si jako korouhevná / hrdě, pyšně/.
korouhvička: točí se jako korouhvička / vrtkavý/, točí se po větru jako
                         korouhvička .
koruna: svědčí jí to jako svini koruna / vůbec ne/.
kořínek: je ještě jako kořínek / o starém člověku, zdravý, při síle/.
kosa: spustil, jako když kosu brousí / ostře, prudce se rozhovořil/,
           křapala...ostře, jako když kosou mete.
kosárek: nohy jak kosárky / hubené a křivé/.
kosinka: suchá jak kosinka / silně hubená/, běhá, jako když se kosinka pálí /
                rychle, poplašeně, čile/.
kosíř: je jako kosíř / velmi hubený, vychrtlý/, je jako z kosířů / šlachovitý,
             statný, zdravý/, mele hubou jako když seká kosířem do jitrnic /žvanil/.
kost: tvrdý jako kost /velmi tvrdý/, promrzlý na kost, bílý jako slonová kost
          /čistě bílý/, vždycky aby chválil a šetřil co svaté kosti- nelze se ho
          dotknouti co svěcené kosti / je nedůtklivý, popudlivý/, hovím mu co
          svěcené kosti / ve všem mu vyhovuji /.
kostel: ticho jako v kostele /úplné/, chodit někam jako do kostela / houfně/,
              to je práce jako na kostele / nepříjemná práce, mnoho práce/, při jídle
              jak v kostele a v kostele jak v nebi / tiše, blaze/, zhlídá, jak by devět
              kostelů vypálil /zlostně, zamračeně /, teplo jako v kostele za oltářem /
              zima/.
kostelník: oblizuje se jak mlsný kostelník / pochutnal si nebo má na něco
                   velkou chuť/.
kostroun: suchý jako kostroun /vychrtlý, hubený/.
kostur: tvrdý jak kostur / velmi tvrdý/.
koš: tlustá jako koš / hlavně o těhotné ženě/, hlava jako koš / veliká, těžká od
        starostí/.
košatina: světýlek jako košatina / velmi mnoho/.
košile: bledej jako košile / velmi silně bledý/, postaví se aneb tuhý jak zmrzlá
             košile v horké lázni / nestatečný, vrtkavý/, jako zmrzlá košile za
             kamny, staví se co zmrzlá nebo škrobená košile / holedbavý hlupám,
             upjatec, pyšný/,drží se toho jak mokrá košile řiti / pevně, houževnatě/,
             brní jako Pancéřova košile /bojechtivec/.
košilka: sluší ti to jak malému praseti košilka /vůbec nesluší/.
košina: tlustá, jako když obrátí dvě košiny/ velmi tlustá/.
košťál: tvrdý jako košťál /velmi tvrdý/, sprostý jako kapustový košťál /velmi
             hloupý/, nohy jako košťál /ztvrdlé, zmrzlé/, starý ženich je jako
             vyšeptalý košťál / vyžilý, bez síly/.
kotek: zmrzlý, tvrdý jako kot / velmi/, hroudy zmrzlé na kotek.
kotar: zmořený jako kotar / vyčerpaný, vysílený, unavený/.
kotě: slepý jako kotě / úplně slepý/, utopím tě jako kotě /žert, pohrůžka/,
             spadl dolů jao kotě /bezvládně/, ospalí jako koťata /silně/, dětí jako
             koťat / velmi mnoho/, zajíců jako koťat, bramborů jako koťat, leze jako
             kotě mákem /pomalu, loudavě/, hledí co kotě devátého dne / hloupě,
             vyjeveně/, kouká jako kůtě devátej den, kouká jako devátý kotě z
             cucků, koukal, jako když mu vybere z kalhot koťata, jako kotě z koudele,
             jako kotě zpod jarmárky, vojáci vběhli do tenat jako koťata / hloupě/,
             odstrčili ubohého, co kotě od mléka / nepochodil, nedostatl, co chtěl/,
             chlapeček jako koťátko / malinký/.
Kotrba: je tam jako Kotrba  v kostele / dlouho se nevrací/.
kotrčí: má hlavu jako kotrčí / rozcuchanou/.
Kotrman: hraje jako nebožtík Kotrman /nepěkně, jako invalida/.
kotržina: maso je jako kotržina /velmi tuhé, tvrdé/.
koudel: vlasy jako koudel / zcuchané/, vousy jako z koudele, utíká jako by mu
                  koudel zapálili / rychle, poplašeně/, utíká jako by mu koudel u zadku
                  hořela.
koukolata: dětí jako koukolat / mnoho/.
koukolka: holka jako koukolka / hezká, krev a mlíko/.
koule: cesta, jako by koulí hodil / pěkně rovná/, tlustý jako kula / velmi/, je
            jako koulička, běhá jak kula / čile, rychle/, zdráhá se co kule do pivnice
            / vůbec se nezdráhá/, jako koule do pivnice.
koupiti: mlčí jako by dobře koupil /jest zahanben/.
kouř: ztratil se jak kouř do capoucha, jako kouř nad ohněm /vytratil, zmizel
             beze stopy/.
kouznička: světnička je jako kouznička /teploučká/.
koza: hloupý jako koza před smrtí / pomatený, popleta/, ta ženská je jako
             koza / umíněná/, mlsný jako koza /velmi mlsný/, bečí jako koza /hlasitě
             naříká/, bečí jak koza před smrtí, bečí jak pod řeží koza, děvče má nohy
             jako koza / křivé do X/, mečí jako koza / velmi špatně zpívá/, mekoce jak
             koza / mluví ufňukaným hlasem/, chodí jak opchaná koza, dropčí jak
             koza / jde drobným krokem/, skáče jak koza / nepěkně/, v tanci jak koza
             skáče / nehezky tancuje/, holka poskakuje, jako když se koza prská,
             přidává jako koza před kůzlaty/ dlouho mu to trvá , než se někam
             vypravil/, grošů, co koza vlny mívají / málo/, rozvažuje si to jako koza
             pepř / je bezradný , hloupý/, rozumí tomu co koza petrželi / vůbec nic/,
             vzpíná se na stůl jako koza na keř /dychtivě a nemotorně/, hýbe
             rozumem jako koza ocasem / hloupě, mluví, uvažuje/, mluví jako koza
             před smrtí /popleteně, hloupě/, tváří se jako koza před smrtí / smutně,
             utrápeně/, plance nohama jako koza před smrtí / plete nohama únavou,
             slabostí/, je jako klekni koza do zelí / nevkusně oblečena/, je mu milej
             jako koza v zelí / velmi nemilý/, ona se stydí jako koza v zelí /vůbec nic/,
             jako koza v zelí, když je na devátém záhoně, koza v zelí / má se dobře/,
             má ho rád jako koza nůž /ani trochu/, jde jako koza po ledě / velmi
             opatrně, nejistě/, rád tam jde jak koza k řezníku /velmi nerad/, nechce e
             jí do toho, jako by kozu na led tlačil/ silně se tomu vzpírá/, vzpouzí se
             jako koza na ledě, já do něj vidím jako do hladové kozy / znám ho
             dokonale/, jako do hubené kozy, jako skrz hubenou kozu, jako by mu
             zlatou kozu dal / má velkou radost/, jako by ho na zlatou kozu posadil,
             hrál jako koze u prdele / horlivě/, to je peněz jako za kozu / málo/, je s
             ním řeč jako s kozou na ledě / špatná, nijaká/, pracuje, jako by kozu dřel
             nebozízem / nešikovně/, zmořený jako koza / silně unavený/, musím se
             už vdát, abych pořád nespávala jako hoferská koza/ to je sama/.
kozel: smrdí jako kozel / velmi protivně/, z mlhy to čišelo jako kozel /
              pronikavě/, jako by ho kozel bral / velmi rozčílený/, vzteklý jako děvět
              kozlů / velmi, bohatý jako kozel rohatý, je jako kozel / neústupný,
              paličatý/, má práce jako kozel na podzim / mnoho/, prská jako kozel /
              nepěkně/, huhňal, jako když kozel vochcává  prskání / nepěkně/, jako
              starý kozel, bude z něho hospodář co z kozla zahradník / špatný/,
              hospodaří, jak kozel zahradničí / velmi špatně/, šel tam rád, jako když
              strká kozla na hřeben domu / velmi nerad/, padnouti jako kozel v
              studnu / nohama vzhůru/.
koženky: maso jak drotárovy koženky / velmi tvrdé/, jako staré praštěnky.
kožich: révové keře, jetely a podobně jako kožich / husté/, smetana,
                 škraloup, obilí, tráva jako kožich, okno zamrzlé jako kožich /
                 neprůhledně/, chodí co kožich na rukávech, chodím na nohách co
                 kožich na rukávech / podlamují se mi kolena/, trefný jsi co kožich na
                 ruby / nehezký, neforemný, špatně rostlý/, odpověď, přiznání z něj
                 leze jako z chlupatého kožicha / pomalu, neochotně/.
Kožlánek:  je jako Kožlánek /dá se pobízet, ale bere/.
krahujec: hledí na každý krejcar jako krahujec / lakomý, skoupý/.
krajíc: přibývá ho jako krajíce v hrsti / nepřibývá/, přibývá mu práce jako
             krajíce v hrsti., mám z tebe strachu jako z krajíce chleba /velmi málo/.
Krakonoš: zarostlý jako Krakonoš / silně vousatý/.
krákorka: prsty jako krákorky / silné, veliké/.
král: sedíš si tam / na výměnku/ jako král / svobodně, nezávisle , v pohodlí/,
         připravuje se k tomu jako chudý král k boji / loudavě, zdlouhavě/.
králíček: čiperná jako králíček / velmi/.
králík: vykuchám tě jako králíka / žertovná hrozba/, dětí jako králíků / velmi
             mnoho/, žijí jako králíci / bez oddavků, na divoko/, kličkuje jako králík.
královna: jde jako královna ze Sáby / pyšně/.
krám: vydali ho co na masné krámy / v těžké nebezpečí smrti/, život co na
            masné krámy vydává / odvážný/.
kramář: má hubu jako kramář / mluvka, žvanil/.
kramflek: to se hodí jak kramflek na kuří oko / vůbec se to nehodí/.
kramle: má prsty jako kramle / zakřivené, nemotorné, zkřehlé, bezvládné/.
krampl: šel domů bez nosu jako starej krampl / schlíple/.
kráva: duje jak kráva / dychtivě pije/, nachlámal se jak kráva / hodně se napil,
               opil/, to je jak železná kráva / neodbytné, stále starost činící/, co kráva
               nejapný / hloupý/, o ženách- blbá jak kráva, ta je líná jako kráva /
               velmi lenivá/, ženská jako kráva / velmi silná/, ta je tam jako kráva v
               cizím chlévě / neobeznámená/, spí jako kráva / tvrdě nebo i v neslušné
               nedbalé poloze/, má paměť jako kráva / velmi špatnou/, bečí jako
               kráva / hlasitě pláče/, tma jako v krávě / veliká/, svědčí mu to jak starej
               krávě se gžiť / vůbec ne/, zná se na tom co kráva na muškátovém
               květu / vůbec tomu nerozumí/, rozumí tomu co kráva muškátu, jako
               kráva petrželi, na všecko ústa otevírá jako kráva na nové vrata /
               hloupě, vyjeveně/, má se k tomu jako kráva k šachovnici / nemotorně/,
               čerstev jsi ty jako kráva na ledě /nešika, nemotora/, bral by jako kráva
               na rohy / velmi ochotně/, směje se jak stará kráva na jarmarku /
               hloupě/, jí jak kráva / neslušně, hltavě/, dojili nás z peněz jako krávy z
               mléka / okrádali, odírali nás neustále/, pohnul rozumem jako kráva
               ocasem / hloupě promluvil/, kouká jako kráva do lékárny / hloupě civí/,
               stojí jako kráva v zelí, plácá, jako když kráva sere / hloupě mluví/, jako
               když kráva sere do vody, žvachle jako kráva do vody, leží rozvalená
               jako kráva / zeširoka, nedbale, neslušně/, je šmatlavý jako kráva / o
               chybné chůzi/, chodí jak šantavá kráva.
kravata: utahanej coby kravata / velmi unavený/.
krbál: má ruce jak krbály / zmrzlé, nemotorné, bez vlády/, kráva je jako krběl /
            vyhublá/.
krč: smetana je jako krč / hustá/, kobyla je jako krč / velmi hubená/, svalila se
        jako krč / bez vlády, v mdlobách/.
krčma: jdou k němu co k krčmě / jako do hospody/.
kredenc: blbej jako kredenc / velmi hloupý/.
krejcar: hledí jak čtyři krejcary z míška /utrápeně, smutně/, zimomřivý hledí
                jako tři krejcary z pytle, jako pět krejcarů z pytle, jako pět krejcarů
                na šesták, šla jako za krejcar pět, za dva deset / nešla do kroku/.
krev: červený jako krev / jasně červený/, pes měl oči jako krev, ostala jsem,
             jako když do mně vědro krve naleje / silně jsemm se zarděla/, jako
             kdyby mě byl krví polil, zůstal, jako když mu vycedil krev nebo jako když
             z něho vypumpuje krev / bledý/, dělá, jako by v něm ani krve ani vody
             nebylo / chladný, netečný/.
kridolína: byl jako ve smrtelný kridolíně / trnul strachem/.
Kristus: spláčeš nad tým jak Kristus pán nad Jeruzalémem / příjdeš o to,
                nepochodíš/.
Krišpín: štědrý jak sv. Krišpín, jenž koželuhům kůže bral a ševcům dával /
               velmi štědrý/.
krkavec: černý jako krkavec / temně černý/, zima jako krkavec / tuhá,
                 protivná/, letěli jako krkavci / rychle/, člověk, jako by ho krkavec
                 vyseděl / ničemný/.
krkoška: zmrzlý jako krkoška / úplně/, babička byla vyschlá jak krkoška /
                 úplně scvrklá, hubená/.
krmholec: nohy jak krmholec / křivé/.
krmník: má se jako na krmníku / velmi dobře/.
krocan: napíná se co nějaký krocan / pyšně/, zlobí se, hudruje jako krocan/
               hněvem až rudne/, červený jako krocan / obyčejně vztekem,
               rozčílením/, jako krocaní lalok, natahal se jako krocan / silně se
               nadřel, unavil/.
kropáč: hlava jako kropáč / rozcuchaná/, lilo jako z kropáče / silně pršelo/, je
               mu jako čertu při kropáči / velmi nepříjemně/.
krot: capali za ním jako kroti / krotce/.
kroupa: srdce měla jako kroupu / malé strachem/, s dušičkou jako krupičkou.
kroužek: je jako na kroužku / čilý, hbitý, bystrý/.
krpec: huba jako vykřivený krpec / nepěkná, pokřivená/, má hubu jak starý
            krpec / scvrklou, silně vráščitou/.
krt/ek/: slepý jak krt / úplně slepý/, jako krtek, zahrabán v knihách jako
                 krtek / pilný, stále jenom čte, studuje, ryje jako krtek / nepokojný
                 člověk/.
krtice: lesklý jako krtice / pěkně černě lesklý/.
kruch: slané jako kruh nebo jako kruhavec , jako kruch, jako krušec, jako
             kružec, jako krušinka.
kruchta: to mu to jde jako s kruchty / huba mu dobře jede/.
krůpěj: jak dvě krůpěje vody / silně si podobni, stejní/.
krušina: zelený jako krušina / temně zelený/, jako krušpánek.
krůta: kroutí se jako krůta / pyšně/.
kruťák: kroutí hlavou jako kruťák / vytrvale, nápadně/.
křáp: má hlavu jako křáp /bolí ho po flámu/, žába, nos je jako křáp nebo jako
          křampetle / veliký a neforemný/, nohy jako křápy / těžké nemotorné/.
křeček: šeredný jako křeček / velmi ošklivý/, má škráně jako křeček / odulé,
               tlusté tváře/, prská, nadýmá se jako křeček / zlostný, vzorný/, sedí
               doma jako křeček, když si zatluče díru / samotář, pecivál/.
křehoutka: je zmrzlý na křehoutku / úplně zmrzlý, silně prokřehlý/.
křemelka: jablíčka jsou jako křemelky / tvrdá a zdravá/, děvče má hlavičku
                   jako křemel.
křemen: tvrdý, zmrzlý jako křemen / velmi tvrdý/, hlava jako křemen /
                 umíněná/.
křen: zdravý jako křen / úplně zdravý/, mráz jako křen / silný/, pivo jako křen /
          řízné/, ženská jako křen, chlapci jako křen, dobrý co křen / špatný,
          nedobrý, dareba/, jsi dobrý jako malinský křen / jsi ničema/, jako
          štiplavý křen, ostrý jako křen / velmi ostrý/.
křepelka: běhá jako křepelka / čile, hbitě/, bába jako křepelka / lakomá,
                  stále počítá a žádá: pět peněz/, zdravá jako křepelka  nebo jako
                  křepelička /úplně zdravá/.
křída: bílý, bledý jako křída / silně bledý/, podlaha jako křída.
křímečko: myš se choulila jako křímečko /strachem/.
křišťál: čistý jako křišťál / čistý, průzračný/.
křivák: chlapec jako za groš křivák / malý/.
křížalka: scvrklý jako křížalka / silně vráščitý, seschlý, hubený/.
křtiny: nádobí jako vo křtinách / velmi mnoho/.
Kuba: směje se na to jako Kuba na jelito / hloupě/, došla mu chuť jako Kubovi
            na Dlouhé míli / nechal práce, najednou se rozhodl jinak/.
kubík: dělá jako by měl od kubíka / horlivě, pilně pracuje/.
kucija: kaše je jako kucija / příliš hustá/.
kudla: malý jako kudla / velmi malý/, jako za groš kudla ,jako kudlička, jako za
            dva kudlička, střídá služky jako kudly / velmi často/, je to jako kudla v
             krámě / za pevnou cenu, pro každého stejně/.
kudrnatý: nohy měl jako kudrnaté / podlamovaly se mu únavou/.
kuchařka: cpe se jako farářova kuchařka /dychtivě jí/.
kuchtík: vyhlíží jako kuchtík / umouněný, špinavý/.
kuchyně: přišel jako do hluchý - prázdné  kuchyně / nikdo s ním nemluvil, nic
                  nedostal, nic nepořídil/.
kujác: polévka je jako kujác / příliš hustá/.
Kujeba: hloupý jest nad Kujebu z Mýta / velmi hloupý/.
kůkalka: děvče jako kůkalka.
kukaň: světnička jako kukaň /malá/, klobouk jako slepičí kukaň / veliký/,
              hledět jako z kukaně / vyjeveně/.
kukuč: hledí jako kukuč / vyjeveně/.
kůl: je veliký jak kůl a hledí jak vůl / je již veliký a přece je tak hloupý/, stál
         jako kůl / netečně, tupě/, je jako kůl / osamělý, osiřelý, opuštěný/, jižť jsem
         sám jako kůl od plota zůstal, jako kůl v plotě, jako kůl v poli, přátelé jako
         kůl po plotě / špatní/, coby mu kůl nepohořel / přetvařuje se, jako by se nic
         nebylo stalo / nedbá, o nic se nestará/.
kulatka: je jako kulatka / pěkně baculatá, tlustá/.
kulička: je jako kulička / malá a tlustá/, jako koulička.
kulka: rychle, jako by kulku pustil /velmi rychle/, utíká, jako by mu kulky
            namazal /velmi rychle/, oči mu blejštily jako psovi kulky / velmi/, blejská
            se to jak psí kulky, tváře se jí blejštily jako psovi něco.
kůň: silný jako kůň, dře jako kůň / horlivě, pilně, snaživě/, lenivý jako kůň
           /velice lenivý/, dře jako zcíplý kůň / lenoch/, dře jako zcíplý kůň pod
           skalou, jako netáhavý kůň, řehtá jako kůň / nepěkně se směje/, řehtal se
           jako houpací kůň / hloupě/, jako by ho na kůň vsadil / hned byl
           probuzen/, stařenku jako když na koně posadí, radost, jako by ho na
           zlatého koně posadil / veliká/, těší se, jako by ho na vraného koně
           posadil, hlavu nese, hlavou hází jako panský kůň /hrdý, pyšný/, bije okolo
           sebe jako kůň / vztekle kope/, zaťal se co zápalčivý kůň, nepotáhne /
           zatvrdil se/, tlačí se jak slepej kůň k voji /vzpouzí se /, má zuby vyščiřené
           jako kůň na hrumadžisku / hloupě se směje/, vystojím víc než cikánský
           kůň / velmi mnoho vytrpím/, ten má furie, jako by dal koňovi pentličku k
           prdeli / hloupě se holedbá/, klape podkovami jako kůň / furiant/, přišel
           jako na koni / ihned přispěchal, jako na větrném koni, byly jako na koni /
           horlivě se snažily, přičiňovaly/, lék jako pro koně/velmi silný/, hryzou se
           jako koně o žlab /stále se hádají /, jako nespřežní koně, jeden hat a
           druhý čihy/ nesvorní/,táhne se sem jako kůň do hostince /pospíchá sem/,
           zbožný jako svatého Jiří kůň / nezbožný/, zdravý jako kůň / velmi zdravý/.
kuna: to děvče je jako kuna / mrštné/,jindy též ve významu plaché, děvče jako
             kuna / lstivé/, lítá jako kuna s vrubem /o děvčeti:neustále běhá/,natáhl
             ho co kunu k trhu / napálil, okradl, obral ho/, kouká, jako by mu kuna
             vejce vypila / smutně, utrápeně/.
kunerol: rozplýval se jako kunerol na pekáči / blahem/.
kuňhák: ryba jako kuňhák / veliká/.
kupa: děvče čeká na ženicha jako kupa na louce / dychtivě/.
kupovaný: je toho jako kupovaného / velmi málo/.
kura: svědčí mu to jako kuře v kaptuře / vůbec ne/, přišel jako zmoklá kura /
          schlíple/, má se jako mlynářská kura při koši / velmi dobře se má/, jak by
          kury pohrabaly / tak je to načmáráno/, chodí jako kuróm prosypav /
          význam nejasný/.
kůra: kůže, dlaň a podobně jako kůra / tvrdá/, prší jak z kůry / silně, hustě
          prší/, hladký jako dubová kůra /drsný/, chlapík drsný jako smrková kůra.
kurenda: chodí jako s kurendou / rychle, spěšně/.
kurník: světnička byla jako kurník / maličká, je to tady jako v kurníku /
              nepořádek/.
kurva: hned pláče co kurva / pro každou hloupost/, lamentuje jako stará
            kurva, mračil se jako kurva / zle, nepěkně/.
kuřátko: dívka spěšná jako kuřátko / čiperná, čilá/, děti jako kuřátka /
                slaboučké/, dělá se, jako by neuměl kuřátko rozvázati, a jest pravý
                / předstírá nevinnost/, jako by kuře rozvázati neuměl/.
kuře: dobrý, nevinný jako kuře / velmi dobrý/, krotký, mírný, tichý jako kuře, je
             jako zmoklé kuře / ochablý, zaražený/, sedí jako hromové kuře/
             mrzoutsky, zamračeně/, přišel k tomu jako slepé kuře k zrnu / snadno,
             bez vlastního přičinění/, jak slepé kuře k zrnku, čeká na to jako kuře na
             sopel / dychtivě/, šeptá jako kuře čtrnáct dní po vylíhnutí / sípá, mluví
             tiše/, váznouti v něčem jako kuřata v koudeli / býti bezradný/.
kuřátko: krotký jako kuřička / o hodném dítěti/, jako kuřátko, dítě je jako
                kuřátko / slaboučké/.
kus: běží nebo dělá jako by byl placen od kusu / horlivě, rychle, snaživě/.
kuťas: protahuje se jako kuťas / ospalec/.
Kutnohorští: má se jako Kutnohorští u Běchovic / špatně/, dopadli jako
                       Kutnohorští havíři.
kůzle: poskakuje jako kůzle / vesele, bezstarostně/, jako kůzlátko, jako
            kozlátko.
kůže: prší jak z kůže / hustě/, běhá jako ne ve své kůži / má nečisté svědomí/,
              pije jak na vlčí kůži / horlivě, jako by to bylo zadarmo/, běhá s tím, jak s
              vlčí kůží po koledě / horlivě, rychle, od jednoho k druhému/, měkký jako
              kůže / tvrdý ?/, lidé o něm dělají, jako by ve psí kůži chodil / velmi ho
              pomlouvají/, prolhaný jako židovská kůže / veliký lhář /, lže jako
              cikánská kůže, je jako v kůži opjatý / vychrtlý, silně hubený/.
kuželka: vrtěla se jako kuželka / čile, hbitě/, koně stáli jako kuželky / pěkně v
                 řadě/, vojáci padali jako kuželky / houfně/, dětí jako kuželek /
                 mnoho/, jde mu to jako slepému kuželky / nejde mu to, nedaří se
                 mu to/.
kváče: mokrý jako kváče / úplně, skrz naskrz/.
kvak: je do práce jako kvak / líný/.
kvaka: sedí jako kvaka / nečinně, netečně/, zmrzlý jako kvaka nebo kvačka /
             úplně/.
kvadrát: co kvadrátem dosadil tím písmem / význam nejasný/.
kvap: prádlo jako kvap / pěkně bílé/.
kvasnice: jede jako s kvasnicemi / pomalu, loudavě/, brble jako staré
                  kvasnice / brouká nevrle/.
květ: dívka jako květ / hezká/,koláče, máslo, plátno, mouka jako květ / pěkné/,
            bílý jako padlý květ / čistě bílý/, žili spolu jako sto květů / šťastně/, štěstí
            jim kvetlo jako sto kvítí.
kvítě: princezna byla jako jarní kvítě / svěží, krásná/, děti byly jako kvítí /
           hezké/.
kvítí: děvčat, dluhů, dětí bylo jako kvítí / mnoho/, dětí jako na louce kvítí,
          děvčat jako kytek, jest mu ve psotě jako ve kvítí / je nouzi zvyklý/.
kvočna: vrtí sebou jako kvočna na vejcích / polekaně/, sedí jako kvočna na
               vejcích / zeširoka/, načepýřená jako kvočna / nadurděná/, stará se o
               ně jako kvočna / pečlivě/, má dětí jako kvočna kuřat /mnoho/.
kycan: princezny se kroutily jako kycani / pyšně/.
kyčák: tlustý jako kyčák / velmi tlustý/.
kyj: polévka je jako kyj / příliš hustá/, chléb je jako kyj / příliš tvrdý, tuhý/, to je
        manýra jako kyjem do bláta / neslušnost je to/.
kyjanec: moučné jídlo jak kyjanec / příliš tuhé, tvrdé/.
kyňárek: chléb je jako kyňárek / nepěkný, nechutný/.
kyrysar: ženská jako kyrysar / statná/, jako kyrysník.
kyselinka: červená jako kyselinka / pěkně červená/.
kytka: mládenec, děvče jako kytka / hezké/, děvčat jako kytek / mnoho/.


L:
labuť: bílý jako labuť / čistě bílý/, černý jako labuť / bílý/, má krk jako labuť /
           dlouhý/, zpívá jako labuť před smrtí / smutně mluví/.
lačný: má se k tomu jak lačný k sraní / neochotně, nechce se mu  do toho/,
            jako lačný k dávení, jako lačný k blití.
lachva: slabá jak lachva / velmi slabá/.
lajtnant: žízeň mám jako lajtnant a peněz jako kmán / velikou žízeň a málo
                peněz/.
lák: slaný jak lák / pronikavě slaný/.
lamor: hladný jako lamor / velmi hladový/.
laň: běžela jako laň / rychle, hbitě/, jako laňka, děvče jako laňka / hodné, tiché
        hezké/.
laňka: štíhlá jak laňka / velmi štíhlá/.
laňkvara: máslo, povidla jasou jako laňkvara / příliš řídké/.
lapačka: prodávalo se to jako na lapačku / velmi dobře to šlo na odbyt/.
lapanec: sedí jak lapanec / nehybně, netečně, tupě/.
Laputka: plete jako laputka z Nošovic / popleteně mluví/.
lasice: je, jako by ho lasice ofoukla / ulízaný/, ten je jako lasice / obratný ale
             též mstivý/.
lasička: náhle, jak lasička by jej byla ofoukla, oněměl / z ničeho nic/, vyklouzl
               jako lasička / hbitě, mrštně/, jako by ho lasička ofoukla / je nevrlý,
               nadutý/.
lať: je to jako lať /dobré, pěkné/, hubený jako lata / velmi hubený/.
látro: kocour mňučel jako tisíc láter / žalostně, hlasitě/, přihnal se jak tisíc láter
           / divoce, rozzuřeně/.
lavice: byla pořád jako na cizí lavici / jako v cizím domě, necítila se tam doma/.
lavina: roste to jako lavina / rychle se to zvětšuje, rychle toho přibývá/.
lazar: leží jako lazar / též o ženě, bezmocně, bez pomoci/, smrdí jako lazar /
           protivně zapáchá/.
lázeň: teplo jako v parní lázni / příjemné/.
lebáň: je jak lebáň / má oholenou, úplně holou hlavu/.
lebeda: děvče jako lebeda /bledé, nedůživé/.
lebenec: myslili, že umře, a ráno byl zase jak lebenec / čilý, zdravý/.
léčník: zablácený jako léčník / silně/.
led: studený jako led / velmi studený/, hladký jako led / velmi hladký/, hladko
        jak po ledě, jde mu to jako po ledě / hladce, bez potíží/, jde ostražně jako
        po ledě /opatrně/, ruce, nohy měla jako led / velmi studené, zmrzlé/.
lednice: zima jako v lednici / veliká/, jako v ledovni.
ledvina: má se jako ledvina v sádle / velmi dobře se má/.
lejta: krávy jsou jako lejty / tlusté, napasené/.
lemeš: jazyk jako lemeš / ostrý, zlý/.
len: vlasy jako len / světlé/.
leluja: modrý jako leluja / od zimy zmodralý/.
Leopold: má pysky jako Leopold / to je jako rakouský císař Leopold
                I./Pyskatý/.
lejno: podoben jako lejno k muškátovému květu / vůbec nepodoben /, on to
           váží jako lejno / za nic to nemá, nedbá toho/.
lep: uvázl jako na lep /dal se chytit, napálit, prohloupil/, ulnul co pták na lepu,
        sedláci lehkověrně sedali jako hejlové na lep, jako na lepě seděti
        /nemohouce pro nemoc jeti dále/.
lepačky: spí jako v lepačkách / v polosnění/.
lepanec: huba jako na lepanec / tlustá/.
lepernica: je po mužských jak lepernica / lepí se na ně, má je ráda/.
lepúšky: úzké jako lepúšky / velmi úzké/.
les: vlasy jako les / velmi husté/, pšenice jako les / vysoká, bujně vzrostlá/, v
         bibli jako v lesi nebo také jen jako v lesi, nebo jako by do lesa přišel / o
         tom ,kdo čte knihy ledabyle nebo bez pořádku/, divoký, jako by v lese
         urostl / nevychovaný, zpustlý/, děti má jako z lesů, křičeti jako na lesy /
         nepěkně, hlasitě/, huláká jako na lesích, jako v lesích, všecko je jako v
         polámaným lese / ve velkém nepořádku/, hustý jako les.
letěti: rychlý, jako by letěl / velmi rychlý/, tancovali, jako když letí , jí, jako by
            letěl.
letina: suknička jako letina / lehounká/.
léto: krásný jako líto / velmi hezký/, dobrý člověk jako léto /velmi dobrý/, býti
           na něco jako na léto / dychtivý, žádostivý/, jí jako sedm drahých let /
           hladově/, vyhlíží jako sedm drahých let / je hubený, vypadá špatně/, jsi
           jako sedm hladových let, vypadá jako drahá léta, kouká jako sedm
           drahých let / utrápeně, smutně/, víno teklo jako za dobrejch let / bylo ho
           hojnost/, peněz jako za dobrejch let, trefí se co sedm let v kuklu.
letrňa: je jak letrňa / velmi hubená, slabá, vetchá/.
lev: má hlad jako lev / velký hlad/, jako lev řvoucí obchází / zvědavě, dychtivě/,
         jako lev / udatný/, bili se jako lvi / srdnatě/, ženou se jao lvi / statečně,
         horlivě/, do práce jako lev / pilný, horlivý/, do práce jako lev- kamenej z
         Karlova mostu / líný/, koně jako lvi / velmi silní/, řval jako lev / velmi křičel/.
ležačka: lenoší jako nějaká ležačka / povaluje se místo práce/.
ležák:  pivo jako ležák / silné, řízné, velmi chutné/.
liána: pne se nebo vine jako liána / omotává se/.
Libor: stojí jako svatý Libor za dědinú / utrápeně/.
ličák: ruka hore a řiť jak ličák / o chlubilovi, který nic nemá nebo je sláb/, boty
           jako ličáky / neforemné, baňaté/.
ličař: nohy jak ličař / špinavé/.
líčata: děti jsou jak líčata / nemohou se dosytit/.
lidomorna: zima jako v lidomorně / sychravá, veliká/.
líha: jde mu všechno jako po líhách / dobře, hladce/, umí táhnouti jako po
         líhách / pijan/.
Lijón: sere jak Lijón / má silný průjem/, sere jak lión / silně bzdí, zapáchá/.
lilie: bílá jako lilie / krásně bílá/, čistý jak leluja, krásná jako lilie / velmi krásná/,
         modrý jak leluja / obyčejně od zimy/, něžná jak lilie / velmi něžná/,
         nevinný jako lilie / úplně/.
lilium: krásná a veselá jak lilium / velice/, sletí ze schodů jako jedno lilium /
            rychle, snadno, hladce/, máme na směnu většinu jako jedno lilium.
limb: horko je tam jak v limbě / veliké/, je mu jako v limbu / je šťasten/, tma
          jako v limbu / veliká/.
lineál: chodí, jako by polkl lineál / vzpřímeně, prkeně/.
línek: je jako línek / vyholený, ulízaný/, je jako línek / tlustý, s hladkými
           tvářemi, zdravý/.
lípa: zůstal holý jako lípa / chudobný, nuzný/, čistý jak lípa / bez peněz/, nahý,
           otrhaný, holý jak lípa / úplně/, jako lípa v zimě, sama jak lípa v poli / úplně
           opuštěná/, dřel ho co lípu / okradl ho, obral ho/, slovy stele co lípa a
           skutky píchá co jalovec / je dobrotivý jenom hubou/, zotaví se jako lípa /
           snadno, brzo se vzpamatuje z utrpěných pohrom/.
list: třese se jako list / silně se třese, obyčejně strachem/, jako osikový list,
         jako lísteček, jako lísteček na vosyce, jako list na osyce,jako osičí list, šel
         jako s listy / spěšně/, třepe se jako list ve větru.
listí: je toho jako listí / mnoho, hojnost/, uměl písniček jako listí na stromě/.
líša: má hlavu jak líšu / úplně. ohnivě rezavou.
lišák: chytrý jak lišík / velmi chytrý, ostraýitý/, jako liška / chytrý, lstivý/.
liška: hubu má jako liška, když u řiti  blechy jiská / našpulenou?/, červený jako
             liška /rezavý/, flinta, rezavá jako liška, má na něho spadeno jako liška
             na drůbež / velmi rád by mu uškodil/, loudí se co liška zdaleka /
             pokrytec, potměšil/, krade se co liška z kurníku / opatrně/, mluví jak liška
             před smrtí / licoměrně, pobožnůstářsky nebo též skroušeně, poplateně/,
             má kabátů co liška plášců / mála, jediný/.
lišta: bledá jako lišta / silně bledá/.
litina: býti jako z jedné litiny / pevný, bez kazu/.
litavka: hubený jako litavka / velmi vyzáblý/, lehký jako litavka / velmi lehký/,
              běhá jako litavka / hbitě, rychle/.
litý: / stojí tu jako litý / nehybně, pevně/.
lítý: je do práce jako lítý /horlivý, pilný/, bránili se jako lítí.
líznouti : je mi, jako by mě lízlo / nevolno/.
loď: při tanci jde krásně jako loď / krásně, lehce tančí/, krávy jsou jako lodě /
         tlusté, napasené/, boty jako lodě / veliké/.
lojda: dobytek máme jako lojdy / tlustý, vykrmený/.
loket: chodí, jako by byl polkl loket / prkeně, ztrnule/, trefí se co sedm loket v
            kuklu / nehodí se, je to nemotora/.
lokomotiva: funí jako lokomotiva / težce oddychuje/.
lom: trhovati jako o kamenný lom / težce něco smlouvat/.
lopata: jde to jako po lopatě / nemotorně, hladce, bez problémů/, ruce jako
             lopaty / veliké, těžké/, vonica jako lopata, slovo jak lopata / pádné/,
             jako polopatě mu to na rozum dávali / makavě mu to vysvětlovali/,
             sesadil ho co s lopaty / zbavil ho úřadu/, udělat něco, jako když s
             lopaty shodí / lehkomyslně, ledabyle/.
lord: platí jako lord / štědře, okázale, utrácí/.
Lot: stojí jako Lotova žena / nehybně a mlčky/.
lotr: vypadá a kouká jako lotr s křížový cesty / otrhaně, zlobně, zamračeně,
         vztekle/.
louč: suchý jako louč / silně hubený/, chytlavá jako louč / má ráda muže/.
louh: voda, pivo je jako louh / vlažné, teplé/, jak luh, jak lužiny.
louka: vypasený jako louka / hubený/, okřál, zotavil se jako louka po suchém
            dešti / neokřál/, máme pole jako louku / silně zarostlou plevelem/.
loukoť: křivý jako loukoť, až se narovná, bude rovný jako podkova /
              neupřímný, falešný/.
loutka: co jiná loutka se fifluje / divně, bláznivě se strojí/.
loviště: bláta jako v lovišti / mnoho/.
Lovosice: dlouhý jako lovosice / velmi dlouhý/.
ložíčko: sukno se táhne jako ložičko / dlouze/.
lub: tuhý jako lub / pevný/, chrápe , jako by luby dřel / hlasitě/.
        prdí, jako by luby dřel.
lucerna: hubený jako lucerna / silně vyzáblý/, hubené jako lucerna, jak
                letrňa, je učiněná lucerna, jen mu dát do žaludku svíčku, otevřel
                hubu jak laterňu / dokořán/.
luciáš: je na mne jak luciáš / velmi zlý, přísný/, načertěný, vzteklý jak luciper.
lucifer: lítala jak lucifer / potrhle, vztekle/, báby se ztratily, jako když luciper
              jede na svini /rychle/.
lučák: je jako lučák od té lakotnosti / silně zhublý, vychrtlý/.
lučavka: člověk je jako lučavka / jízlavý, rejpavý/.
lůj: stydlavý jako skopový lůj / velmi stydlivý/, je v něm dobroty jako v kravinci
       loja / velmi málo, nic/, je v něm krásy jak v kravinci loja.
lulek: hledí jak lulek / hloupě, vyjeveně/.
lulkyňa: vyješ jak lulkyňa / skučíš/.
luňák: suchý jako luňák / velmi hubený/, zrak jako luňák / bystrý/, vpadl do
            kanceláře jak luňák /zlostně, divoce/.
lunda: visí to na ní jak na lundě / nevkusně je oblečená/, chodí jak lunda /
             pobuda/.
lunt: je jako lunt / velmi hubený/, jsi jak lunt, peňez jako luntů / mnoho,
         hojnost, nadbytek/, peněz jako luntů, ale mezi lidmi /málo, nic /, běhá jak
         s lunty / čerstvě, rychle/.
lupení: suchý jak lupeno / úplně suchý/.
lupínek: tenký jako lupínek / velmi tenký/.
lusk: holka, chlapec jako lusk / hezký, zdravý/, též s dodatkem: a pod lusken
          hrachovina, je jak luska / velmi hubený, vychrtlý/.
lýko: slanina je jako lýko /tuhá, málo tučná /.
lýsa: oškubaná jako lýsa / úplně/.
Lysá: zamračený jak Lysá /silně zamračený/.
lžička: má hubu jak lyžku /malou, hubenou/, obličej jako lžička, mluví, jako by
            byl snědl moudrost velikou lžicí / holedbavý mudrlant/.