Jdi na obsah Jdi na menu
 

Poslední slova slavných před smrtí.

30. 11. 2011

230px-socrates_louvre.jpgSókratés (4. června 469 v Athénách399 př. n. l. v Athénách), řecky Σωκράτης, bez diakritiky Sokrates, byl athénský filosof, učitel Platónův. Je považován za jednu z nejvýznamnějších postav evropské filosofie, neboť na rozdíl od svých předchůdců předsókratiků, kteří pátrali po původu a příčinách světa, Sókratův zájem se soustředil na záležitosti člověka a společnosti; jak praví Cicero, „snesl filosofii z nebe na zem“. Svou dialektickou metodou položil základy západního kritického myšlení.

Soud se Sókratem a jeho smrt

Po roce 422 př. n. l. získali v Athénách vliv mladí političtí reformátoři v čele se Sókratovým žákem Alkibiádem. Kvůli nim vypukla další fáze Peloponéské války, ve které byly Athény se svými spojenci poraženy a skončil tak jejich zlatý věk. Vlády v Athénách se chopila tzv. vláda třiceti tyranů v jejímž čele stál Kritiás, další Sókratův žák. Platón účast v ní odmítl.

Po pádu této vlády byl Sókratés obviňován, že jeho filosofie zrodila tyto vlády a přivedla Athény k porážce ve válce. Athénský lidový soud, vedený třemi významnými osobami, vyšetřoval Sókrata pro podezření z bezbožnosti a kažení athénské mládeže. K tomu možná přispěla i Aristofanova komedie Oblaky, která líčí, jak se vlivem Sókratova učení synové obracejí proti svým otcům.

Na soud se Sókratés nepřipravil, ale jeho improvizovaná obhajoba byla jednou z nejlepších v dějinách soudnictví. Přesto byl Sókratés shledán vinným a odsouzen k trestu smrti požitím

bolehlavu

.

cerna-ruze.jpg  "Crito,
    dlužím Asklépiovi kohouta.
    Nezapomeň za mne  
    zaplatit dluh".


Buddha:
Buddha, vlastním jménem Siddhártha Gautama, v páli Siddhattha Gótama (přibližně 564/3 př. n. l. Kapilavastu /v páli Kapilavatthu/ – podle legendy zemřel 13. října 484/3 př. n. l. Kušinagara /v páli Kusinára/, podle théravádové tradice žil v letech 623–543 př. n. l.) je zakladatel buddhismu. Jméno Buddha znamená probuzený, osvícený.Zemřel u Kušinagary

 cerna-ruze.jpg"Mohu zemřít šťasten,
nenechal jsem ani jedno učení v zavřené
dlani.
Předal jsem vám vše, co vám může přinést užitek. Nevěřte mým slovům jen proto, že je řekl Buddha.
Vše si ověřte.
Zkoumejte, zda se učení shoduje s vašimi vlastními zkušenostmi.
Buďte sami sobě světlem".

cerna-ruze.jpgHleďte, jak umírám!

Diogénes ze Sinopé  /413/399př.n.l.- 323 př.n.l./
řecký filosof.


cerna-ruze.jpgTomu nejsilnějšímu.
/na otázku, komu zanecháva říší/
Alexandr III. Makedonský, nazývaný též Alexandr Veliký
356 př.n.l.- 323 př. n. l.
řecký vojevůdce makedonského původu.
cerna-ruze.jpgJen si tlučte do pytle, ve kterém je Anaxarchos. Anaxarcha neutlučete.
Anaxarchos z Abdér, zvaný Blažený
/380/360-320/310 př. n. l.
řecký filosof.
 

 Sbohem...a pamatujte mých slov...
Epikúros, též Epikuros ze Sámu  /341 př.n.l.- 270 př. n. l./
řecký filosof


cerna-ruze.jpgNedotýkej se mých kruhů
/ řekl římskému vojákovi/
Archimédes  /287 př.n.l.- 212 př. n. l./
řecký matematik a fyzik


cerna-ruze.jpgNevděčná vlasti, ani kostí mých nebohých nebudeš míti.

Scipio starší, vlastním jménem Publius Cornelius Scipio Africanus, též Scipio Africanus starší /235 př.n.l.- 184 Př. n. l./
římský politik a vojevůdce.


cerna-ruze.jpgZbavme Římany strachu.
/před požitím jedu/
Hannibal, celým jménem Hannibal Barkas  /246 př.n.l.- 183 př. n. l./
kartaginský vojevůdce a politik
Svorností malé věci rostou,
nesvorností i největší se rozpadávají.

/svým dědicům/

Micipsa
/?- 118 př.n.l./
numidský král
I ty, můj synu?

Julius Caesar,
celým jménem Gaius Julius Caesar
/100 př.n.l.- 44 př.n.l./
římský vojevůdce a politik
Teď konečně jsem svým pánem.

Marcus Portius Cato Uticensis, též Cato mladší
/95 př.n.l.- 46 př.n.l./
římský senátor a vojevůdce.
Ne, nebudu vedena v triumfu.

Kleopatra VII, též Kleopatra Egyptská
/69 př.n.l.- 30 př. n.l./
Egyptská královna
Císař má umírat ve stoje.

Vespasianus, Imperator Caesar Vespasianus Augustus,
původním jménem Titus Flavius Vespasianus
/9- 79/
římský císař a vojevůdce
Bodni do břicha!

Agrippina mladší,
Julia Vipsania Agrippina
/15-59/
sestra Caliguly a matka Nerona
Jaký umělec ve mně umírá!
/když si zasadil ránu dýkou/

Nero.
celým jménem Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus,
původním jménem Lucius Domitius Ahenobarbus
/37-68/
římský císař
Udržujte mezi sebou svornost,
obohacujte vojáky
a o nic jiného se nestarejte.

/svým dvěma synům/

Septimius Severus,
celým jménem Lucius Septimius Severus
/146-211/
římský císař a vojevůdce
A teď bych rád to božské
ve mně vrátil tomu,
co je božské ve vesmíru.


Plótínos
/205-270/
řecký filosof
Zvítězil jsi, Galilejský!

Julianus,
celým jménem Flavius Claudius Julianus,
známý jako Julianus Apostata(= Odpadlík)
/331- 363/
římský císař
Bůh buď veleben za všechno.

Sv. Jan Zlatoústý (Chrysostomos)
/347/345- 407/
světec, církevní učitel a kazatel
Miloval jsem spravedlnost
a nenáviděl nespravedlnost,
proto umírám ve vyhnanství.


Řehoř VII.,
původním jménem Hildebrand ze Sovany
/1020/1025-1085/
158. papež
Toť vše, co jste mi nechali.
/když posílal meč svému odbojnému synovi/

Jindřich IV.
/1050-1106/
císař Svaté říše římské
Toho bohdá nebude,
aby král český z boje utíkal.

Jan Lucemburský, zvaný Slepý
/1296-1346/
český král
Moji kůži použijte
na blány bubnů za českou věc.


Jan Žižka,
celým jménem Jan Žizka z Trocnova
/1360-1424/
český vojevůdce
Svatá prostoto!
/když viděl jakousi stařenku přikládat poleno k hranici/

Jan Hus
1369/1371-1415/
český náboženský reformátor a kazatel
Ano,
mé hlasy byly od Boha.


Johanka / též Jana/ z Arku,
francouzsky Jeanne d´Arc, zvaná Panna Orleánská
/1412-1431/
bojovnice proti Angličanům
Hanba životu!
Ať mi o něm nemluví!


Marguerite d´Écosse
/1424- 1445/
manželka Ludvíka XV.
Florencie, Florencie,
cos učinila!


Girolamo Savonarola,
též zvaný Hieronymus Savonarola
/1452- 1489/
italský dominikán, kazatel a reformátor
Odmítl jsem boha a lidstvo,
protože mé dílo nedosáhlo kvality,
kterou mělo mít.

Leonardo da Vinci
/1452-1519/
malíř, sochař, architekt, přírodovědec a vynálezce
Bylo by škoda, aby byl sťat ;
nikdy nikoho nezradil.

/když před popravou odhrnul svůj dlouhý bílý vous z popravčího špalku/

Thomas More
též Thomas Morus
/1478-1535/
anglický právník, politik a spisovatel
Tělo mohou zabíti, duši nikdy.
/před bitvou, ve které zahynul/

Ulrich Zwingli,
též Huldrych Zwingli
/1484- 1531/
švýcarský teolog a reformátor
Stáhněte oponu,
fraška je dohrána.
Jdu hledat veliké "snad".


Francois Rabelais
/1494- 1553/
francouzský spisovatel, lékař a překladatel
Všechno mé bohatství
za jediný okamžik.


Alžběta I.
/1533- 1603/
královna Anglie a Irska
Ach, ten zlý mnich!
Zabil mne, ať je zabit!

/když byl zavražděn dominikánským mnichem Jacquesem Clémentem/

Jindřich III. Francouzský, Jindřich z Valois
/1551- 1589/
francouzský král
Tohle je ostrá medicína,
ale zaručeně proti všem nemocem.

/na popravišti/

Walter Raleigh
/1552- 1618/
anglický spisovatel, básník a cestovatel
Otče, budu bránit až do smrti
čistotu francouzského jazyka.

/svému zpovědníkovi/

Francois de Malherbe
/1555- 1628/
francouzský básník
Chystám se na poslední cestu,
velký skok do temnoty.


Thomas Hobbes
/1588-1679/
anglický filosof a myslitel
Pánové, pánové,
šetřete francouzskou krví.

/když mu lékaři chtěli pustit žilou/

René Descartes
/1596- 1650/
francouzský filosof, matematik a fyzik
Sire, jsem Vám povinen vším,
ale myslím, že jsme vyrovnáni,
když Vám dávám Colberta.

/Ludvíkovi XIV./

Jules Mazarin,
též Giulio Mazzarini, původním jménem Giulio Raimondo Mazzarino
/1602- 1661/
francouzský politik a kardinál italského původu
Dobrý den a sbohem.
Sbohem- hodně dlouho!


Boileau,
celým jménem Nicolas Boileau- Despréaux
/1636- 1711/
francouzský básník a kritik
Proč pláčete?
Mysleli jste, že jsem nesmrtelný?


Ludvík XIV. Veliký,
řečený Král Slunce
/1638- 1715/
francouzský král
Nejde to, odchází to.
Je mi obtížné být.


Bernard Fontenelle,
celým jménem Bernard Le Bouyer de Fontenelle
/1657- 1757/
francouzský filosof a básník
Umírám,
jako otrávená krysa v díře.
Jsem, co jsem.

Jonathan Swift
/1667- 1745/
irský spisovatel, satirik a církevní hodnostář
Zajisté...
opět se to zlepšuje...
ach, doktore, ja umírám
na sto dobrých příznaků...


Alexander Pope
/1688-1744/
anglický básník a překladatel
Nevěřím v Boha,
ale co kdybych se  přece mýlil?


Voltaire,
vlastním jménem Francois- Marie Arouet
/1694- 1778/
francouzský filosof a spisovatel
Tepna bije...
Tepna ještě bije...
Tepna již nebije...

Albrecht von Haller
/1708- 1777/
švýcarský lékař, básník a přírodovědec
Odcházím k slunci naposled.

Jean- jacques Rousseau
/1712- 1778/
francouzský spisovatel a filosof švýcarského původu
Ale k čertu, jak chcete,
aby se mi vedlo?


Denic Diderot
/1713- 1784/
francouzský filosof a spisovatel
Tak už je to tady!

Laurence Sterne
/1713- 1768/
britský duchovní a spisovatel irského původu
Obávám se, že příští schůzku
budeme muset přeložit jinam...


Adam Smith
/1723- 1790/
britský ekonom a filosof skotského původu
Už dost.

Immanuel Kant
/1724- 1804/
německý filosof
Jde to dobře...umírám těžce,
ale nebojím se jít...


George Washington
/1732- 1799/
1. americký prezident
Ne, je mi zima.
/na katovu otázku, zda se bojí/

Jean- Sylvain Bailly
/1736- 1793/
francouzský matematik, astronom a spisovatel
Posypte můj hrob žaludy,
aby zmizely všechny stopy po něm a připomínka mojí existence byla, jak doufám,  vymazána z paměti lidstva.

Donatien Alphonse Francois de Sade
/1740- 1814/
francouzský šlechtic /markýz/ a prozaik
Dnes je čtvrtého?

Thomas Jefferson
/1743- 1826/
3. americký prezident
Všichni by měli jít pod gilotínu.

Jean- Paul Marat
/1743- 1793/
francouzský revolucionář, politik, lékař a novinář
Líp to půjde z mrtvého těla.
Pojďte a nezdržujte to!

/když mu kat chtěl před popravou sundat boty/

vévoda Orleánský,
celým jménem Ludvík Filip II. Josef Orleánský, Zvaný Filip Égalité
/1747- 1793/
francouzský šlechtic
Více světla !

Johann Wolfgang (von) Goethe
/1749- 1832/
německý spisovatel, dramatik a politik
Podepři tuto hlavu,
nejsilnější z celé Francie.

/svému sluhovi/

Mirabeau,
celým jménem Honoré Gabriel Riqueri comte de Mirabeau
/1749- 1791/
francouzský šlechtic, politik, spisovatel a novinář
Lidé,
umírám nevinen těmi zločiny.

Ludvík XVI.
/1754- 1793/
francouzský král
Promiňte, pane,
nebylo to schválně.

/na omluvu katovi, když mu stoupla na nohu/

Marie Antoinetta,
celým jménem Marie Antonie Josefa Johanna Habsbursko- Lotrinská
/1755- 1793/
manželka francouzského krále Ludvíka XVI.
A neříkal jsem vám,
že jsem to psal pro sebe?

/o Requiem/

Wolfgang Amadeus Mozart
/1756- 1791/
rakouský skladatel a klavírista
Chvála Bohu,
vykonal jsem svůj úkol.


Horatio Nelson,
1. vikomt Nelson
/1758- 1805/
britský víceadmirál
Ukaž mou hlavu  lidem,
stojí to za to!

/katovi před popravou/

Georges Jacques Danton
/1759- 1794/
francouzský revolucionář
Mnoho věcí se mi najednou začíná ujasňovat,
začínám je chápat.

Friedrich Schiller,
celým jménem Johann Christoph Friedrich von Schiller
/1759- 1805/
německý básník, spisovatel a dramatik
Doufám, že vaše gilotina
je ostřejší než  vaše nůžky

/před popravou/

Jean- Francois Ducos
/1765- 1793/
francouzský aristokrat a politik
Do čela armády!

Napoleon Bonaparte
/1769- 1821/
francouzský vojevůdce a císař
Přímo do srdce!

/vojákům popravčí čety/

Michel Ney,
vévoda z Elchingen, kníže moskevský
/1769- 1815/
francouzský vojevůdce
V nebi budu slyšet!

Ludwig van Beethoven
/1770- 1827/
německý skladatel
Jen jediný člověk mi rozuměl...
a ani ten mi nerozuměl...


Georg Wilhelm Friedrich Hegel
/1770- 1831/
německý filosof
Jsem královna,
a přesto nemám sílu,
abych  pohnula svýma rukama.


Luisa Pruská,
Luisa von Mecklenburg- Strelitz,
celým jménem Luisa Augusta Vilemína Amálie
/1776- 1810/
pruská královna
Ven !
/kanovníkovi Caffarellimu, který mu u smrtelného lože řekl: "Ach, ach, pane Paganini, teď už to nepůjde vrzat na skřipky."/

Niccoló Paganini
/1782- 1840/
italský houslista a skladatel
Dobře, musím si ustlat
na další noc, ale když už to prosím skončí?


Washington Irving
/1783-1859/
americký spisovatel, básník a esejista
To je zvláštní,
vždyť jsem se celou noc
v kašli cvičil

/na lékařovo konstatování, že kašle s obtížemi/

Karl Ludwig Börne,
vlastním jménem Juda Löb Baruch
/1786- 1837/
německý novinář, kritik a satirik
Nyní mohu jít spát.
Dobrou noc.

George Gordon Byron,
celým jménem Gerge Gordon Noel Byron
/1788-1824/
anglický šlechtic a básník
Bylo by pro mne dobrodiním,
dospěti k absolutnímu "nic".
Leč smrt neposkytuje bohužel
vyhlídky na to.


Arthur Schopen hauer
/1788- 1860/
německý filosof
Bůh mi odpustí.
Je to jeho profese.


Heinrich Heine,
celým jménem Christian Johann Heinrich Heine
/1797- 1856/
německý prozaik, básník, publicista a esejista.
Nemám teď kdy být unaven.

Vilém I.,
rodným jménem Wilhelm Friedrich Ludwig von Hohenzollern
/1797- 1888/
pruský král a německý císař
Je zle, velmi zle!

František Palacký
/1798- 1876/
český historik, politik a spisovatel.
Kdyby tu byl Bianchon,
zachránil by mne!

/téměř v delíriu si vzpomněl na zázračného doktora Horace Bianchona, postavu svého díla/

Honoré de Balzac,
vlastním jménem Honoré Balssa
/1799-1850/
francouzský spisovatel a novinář
Sbohem, přátelé!
/s pohledem na knihy/

Alexandr Sergejevič Puškin
/1799- 1837/
ruský básník, prozaik a dramatik
Vidím černé světlo.

Victor Hugo,
celým jménem Victor-Marie Hugo
/1802- 1885/
francouzský básník, dramatik a prozaik
Nechte trávu...
/odmítla před svou smrtí náhrobek/

George Sand,
vlastním jménem Amandine Aurore Lucile Dupin
/1804- 1876/
francouzská prozaička a dramatička
Až odejdu,
nakrmte je, prosím.

/o ptácích, kteří usedli na okno jeho pokoje/

Giuseppe Garibaldi
/1807- 1882/
italský bojovník za svobodu a politik
Povstaň, nějaký mstiteli z našich kostí.

Diego de León
/1807- 1841/
španělský vojevůdce
Ani trochu se nebojím zemřít.

Charles Darwin,
celým jménem Charles Robert Darwin
/1809- 1882/
anglický přírodovědec
Spát!
Konečně budu spát!

Alfred de Musset
/1810- 1857/
francouzský spisovatel a dramatik
Ano, až na dno
/když mu přikazovali, aby se jen klidně položil/.

Charles Dickens
/1812- 1870/
anglický spisovatel
Los. Indián.

Henry David Thoreau
/1817- 1862/
 americký filosof, esejista a básník
Chvála Bohu,
jsem zdráv a bez pohromy.

/při atentátu, po první bombě, která rozbila jeho kočár/

Alexandr II. Nikolajevič
/1818- 1881/
ruský car
Vypadněte!
Poslední slova jsou pro blázny,
kteří toho neřekli dost!

/svému domácímu na dotaz, co by chtěl vzkázat světu/

Karl Marx,
celým jménem Karl Heinrich Marx
/1818- 1883/
německý filosof, ekonom a revolucionář
Kéž by si tak někdo
mohl vzít mou hlavu...

Gottfried Keller
/1819- 1890/
švýcarský prozaik a básník
Ještě nezemřel, ale zemře.
/na smrtelné posteli, kdy četl předčasnou zprávu o své smrti/.

Ján Palárik
/1822- 1870/
slovenský dramatik, novinář, politik a redaktor
Za chvíli odejdu.
Kam, to nevím.
Jdeme odnikud nikam. Život je jako záblesk světlušky uprostřed světla, jako dech bizona uprostřed zimy.


Crowfoor /Vraní noha/
1830- 1890/
indiánský náčelník /Kanada/
Dejte pryč ty polštáře-
už je nebudu potřebovat.


Lewis Carroll,
vlastnímjménem Charles Lutwidge Dodgson
/1832- 1898/
anglický spisovatel, matematik a logik
Ó, to chutná báječně, děkuji.
/když vypil sklenici vína/

Johannes Brahms
/1833- 1897/
německý skladatel, dirigent a klavírista
Je mi chladno a sladko.
To je sladkost smrti.
Jak to řeknete mému otci?


Georges Bizer
/1838- 1875/
francouzský skladatel
Mně se nějak točí hlava,
půjdu si lehnout.

Antonín Dvořák,
celým jménem Antonín Leopold Dvořák
/1841- 1904/
český skladatel
Svatá Maria, matko boží,
pros za mne, ubohou hříšnici.

Bernadeta,
celým jménem Bernadette Soubirous
/1844- 1879/
francouzská katolická vizionářka
Maminko...!

Anatole France,
vlastním jménem Jacques Francois Anatole Thibault
/1844- 1924/
francouzský prozaik, básník, literární kritik a esejista
Mrtvému nepodrážejte boty.

Paul Verlaine,
celým jménem Paul- Marie Verlaine
/1844-1896/
francouzský básník
Je to tam velmi krásné.

Thomas Alva Edison
/1847- 1931/
americký vynálezce
Tma, ach, jaká tma...

Guy de Maupassant
/1850- 1893/
francouzský prozaik a dramatik
A namáhá mne mluvit.

Mikoláš Aleš
/1852-1913/
český malíř
Neplač, co jsem udělal,
bylo pro nás všechny nejlepší.
Nemá to smysl.
Nikdy bych se nezbavil té deprese.

/bratrovi/

Vincent van Gogh,
celým jménem Vincent Willem van Gogh
/1853- 1890/
nizozemský malíř
Už je dobře.

Jaroslav vrchlický,
vlastním jménem Emil Frida
/1853- 1912/
český spisovatel, básník, dramatik a překladatel
To by už asi  normální Angličan neunesl,
i kdyby začalo nové století a já byl ještě naživu...


Oscar Wilde,
celým jménem Oscar Fingal O´Flahertie Wills Wilde
/1854- 1900/
britský dramatik, prozaik, básník a esejista irského původu
Sestro, vy se snažíte mne uchovat naživu jako kuriozní starožitnost,
ale já už jsem hotov.
Skončil jsem, hodlám umřít.

/své ošetřovatelce/

George bernard Shaw
/1856- 1950/
britský dramatik, prozaik a esejista irského původu
Jsem připraven.

Woodrow Wilson,
celým jménem Thomas  Woodrow Wilson
/1856- 1924/
28. americký prezident
Vida, šampaňské!
To už jsme dávno neměli.

/když dostal víno, které mu předepsal lékař/

Anton Pavlovič Čechov
/1860- 1904/
ruský dramatik a prozaik
Mozart!
/když začal dirigovat neviditelný orchestr/

Gustav Mahler
/1860- 1911/
rakouský skaldatel
To nic není...To nic není!

František Ferdinand d´Este,
celým jménem František Ferdinand Rakouský d´Este
/1863- 1914/
arcivévoda a následník rakousko-uherského trůnu
Máry, kůň a kočí
a - dost !

Luigi Pirandello
/1867- 1936/
Nechci ji.
Chci, abyste mne nechali o samotě.

/lékaři, který ji chtěl podat utišující injekci/

Marie Curie- Sklodowska
/1867-1934/
francouzská fyzička a chemička polského původu
Franci, pečuj o naše děti!

Žofie Chotková,
celým jménem Žofie Marie Albína vévodkyně z Hohenberku
/1868- 1914/
česká šlechtična a manželka arcivévody Františka Ferdinanda d´Este
Teď umřu.
Prosím, nevymlouvejte mi to, to odpoutání je nadmíru veliké a důležité.
A prosím, kdybych měl ještě více trpět, nedávejte mi nic utišujícího- chci
přejít na druhou stranu zpříma a při vědomí.


Gustav Meyrink
/1868- 1932/
německý spisovatel a okultista
Hé Ramá!
(Můj Bože)

Mahátmá Gándhí,
původním jménem Móhandás Karamčand Gándhí
/1869- 1948/
politický a duchovní vůdce Indie
Napište na můj hrob:
Tady leží ten, jehož jméno
bylo vepsáno do vařící se vody.


Robbie Ross,
celým jménem Robert Baldwin Ross
/1869- 1918/
britský kritik a novinář
Doro...
nemohu nabrat dech...


Enrico Caruso,
původním jménem Errico Caruso
/1873-1921
italský opěrní pěvec
Přestal jsem bojovat.
Tentokrát jsem patrně prohrál.


Harry Houdini,
původním jménem Ehrich Weiss
/1874- 1926/
americký iluzionista
Konej každý den svoji povinnost.

A. B. Svojsík,
celým jménem Antonín Benjamín Svojsík, původním jménem Antonín František Svojsík
/1876- 1938/
pedagog, zakladatel českého skautingu
Nenechte mě takhle zemřít.
Řekněte jim, že jsem něco pronesl.


Pancho Vila,
Francisco "Pancho" Villa, vlastním jménem Doroteo Arango
/1877- 1923/
mexický revolucionář
Adieu, přátelé,
jedu za nádherou a slávou.

/když nasedla do vozu Bugatti v Nice, než se jí dlouhý rudý šál zamotal do kol

Isadora Duncan,
vlastním jménem Dora Angela Duncan
/1878- 1927/
americká tanečnice
Umírám, nebo mám narozeniny?
/když viděla celou rodinu u své postele/

Nancy Astor,
původním jménem Nancy Witcher Langhorne
/1879- 1964/
britská politička amerického původu
Cítím, že tentokrát zvítězili.

Lev Davidovič Trockij,
vlastním jménem Lev Davidovič Bronštejn
/1879- 1940/
ruský revolucionář
Pokoušeli se mě dostat,
jenže já je dostal dřív.

/před vypitím láhve lyzolu/

Váchel Lindsay,
celým jménem Nicholas Vachel Lindsay
/1879- 1931/
americký básník, zpěvák a hudebník
Podívej se na to. Příroda je velkolepá.
Lidským záležitostem  rozumím.
Za celý svůj život jsem neviděl člověka, kterému bych se mohl plně podřídit, kterého bych mohl zcela obdivovat.
Ale ta hora  Takagamine na mě pořád tak shlíží a říká:
kodo, Kodo.

/když se ze své postele dlouhé hodiny díval na horu Takagamine/

Kodo Sawaki
/1880- 1965/
japonský zenový mistr
Připravte můj labutí kostým.

Anna Pavlova,
celým jménem Anna Pavlovna Pavlova
/1881- 1931/
ruská baletka
Stvořil jsi nás pro sebe.
A nepokojné je naše srdce,
dokud nespočine v Tobě.


Romano Guardini
/1885- 1968/
německý teolog, filosof a spisovatel italského původu
Myslím, že je čas na morfium.

D. H. Lawrence,
celým jménem David herbert Lawrence
/1885- 1930/
anglický spisovatel
Bože, odpusť jim,
nevědí, co činí

/před popravou 18.4./

Jozef Tiso
/1887-1947/
slovenský římskokatolický kněz, politik a prezident Slovenského štátu.
Chraňte mi Jugoslávii.

Alexandr I. Karadordevič
/1888- 1934/
jugoslávský král
Věděl jsem to.
Narodil jsem se v hotelovém pokoji  a teď umírám v hotelovém pokoji.


Eugene OŃeill,
celým jménem Eugene Gladstone O´Neill
/1888- 1953/
americký dramatik a spisovatel
Nevím, co přinese zítřek.

Fernando Pessoa,
celým jménem Fernando António Nogueira de Seabra Pessoa
/1888- 1935/
portugalský básník spisovatel a esejista
Řekněte jim,
že jsem měl  nádherný život.

/vzkaz pro přátele, kteří ho měli přijít navštívit/

Ludwig Wittgenstein,
celým jménem Ludwig Josef Johann Wittgenstein
/1889- 1951/
rakouský filosof
Stojím před něčím velkým,
ale nevím, co to je.


Egon Schiele
/1890-1918/
rakouský malíř
LSD
/napsal před smrtí své ženě/

Aldous Huxley,
celým jménem Aldous Leonard Huxley
/1894- 1963/
britský spisovatel
Pravda vyjde najevo
jako olej na vodu

/napsal těsně před smrtí/

Jan Antonín Baťa
/1898- 1965/
český podnikatel
Lehké  zaklepání na parapet,
a pak...

Bertolt Brecht,
celým jménem Eugen Berthold Friedrich Brecht
/1898- 1956/
německý dramatik, divadelní teoretik a režisér
Sebevražda- to je umění.
/napsal na kus papíru před svou smrtí/

Jacques Rigaut
/1898- 1929/
francouzský básník
V padesáti má každý takovou tvář,
jakou si zaslouží

/poslední zápis v deníku/.

George Orwell,
vlastním jménem Eric Arthur Blair
/1903- 1950/
britský novinář, spisovatel a esejista
Nedokázal bych projít životem,
aniž bych nezanechal  skvrnu na tichu.


Samuel Beckett,
celým jménem Samuel Barclay Beckett
/1906- 1989/
irský prozaik a dramatik
Ať žije Německo!
/před popravou 21.7./

Claus Schenk von Stauffenberg,
celým jménem Claus Philipp Maria Justinian Schenk Graf von Stauffenberg
/1907- 1944/
německý důstojník a organizátor atentátu na A. Hitlera
Dosti slov. Čin.
Psát už nikdy nebudu.


Cesare Pavese
/1908- 1950/
italský básník, prozaik a překladatel
To není spravedlivé.

Bourvil,
vlastním jménem André Zacharie Raimbourg
/1917- 1970/
francouzský herec a zpěvák
To je ale ostuda,
že Čech střílí Čecha!
Pomstěni budeme!

/předtím než se zasřelil/

Josef Koreš
/1917- 1944/
český odbojář a spolubojovník Vojtěcha Luži
Nechtěl bych umírat dvakrát.
Je to tak nudné.


Richard Feynman,
celým jménem Richard Phillips Feynman
/1918- 1988/
americký fyzik
Nechte mne odejít do Otcova domu.

Jan Pavel II.,
vlastním jménem Karol Józef Wojtyla
/1920-2005/
264. papež
Vím, že mě zastřelíte.Nikdy jste  mě neměli dostat živého.
Řekněte Fidelovi, že tato prohra neznamená konec revoluce- ta bude triumfovat jinde.
Řekněte Aleidě, aby na mě zapomněla, znovu se vdala, byla šťastná a vedla děti ke studiu.
Poproste vojáky, ať dobře míří.

Che Guevara,
původním jménem Ernesto Rafael Guevara de la Serna, zvaný též El Che
/1928- 1967/
kubánský revolucionář a lékař argetínského původu
Nikdo pro mě nikdy nic neudělal,
tak proč bych teď já měl, k čertu,
něco dělat pro jiné ?


Charles Starkweather
/1938- 1959/
americký masový vrah
Všechno je v pořádku,
jedem na plný plyn!

Francois Richard Scobee
/1939-1986/
americký astronaut a kapitán raketoplánu Challenger
Vystřelil na mě !

John Lennon,
celým jménem John Winston Lennon
/1940- 1980/
britský zpěvák, skladatel, člen skupiny Beatles, spisovatel a politický aktivista
Kuba bude svobodná,
já už jsem.


Reinaldo Arenas
/1943- 1990/
kubánský spisovatel a dramatik
A nyní, milí televizní diváci,
pokračujeme na kanále 40 jako obvykle politickým zpravodajstvím
plným krve a násilí,
kdy poprvé uvidíte v živých barvách pokus o sebevraždu.
Hezky se bavte.

/předtím než se  při čtení televizních zpráv střelila do hlavy/

Christine Chubbuck
/1944-1974/
americká televizní hlasatelka
Musím čurat.

Freddie Mercury,
původním jménem Farrokh Bulsara
/1946- 1991/
britský rockový zpěvák, skladatel a člen skupiny Queen
Ať už nikdo nic takového nedělá !

Jan Palach
/1948- 1969/
český student
Můj Bože. Co se stalo?

Diana Spencer,
celým jménem Diana Frances Spencer
/1961- 1997/
britská princezna a první manželka prince Charlese
Jsem na jevišti !
/vzkaz/

Petr Lébl
/1965- 1999/
český divadelní režisér, scénograf a herec
Je lepší shořet než vyhasnout.
/z dopisu na rozloučenou/

kurt Cobain,
celým jménem Kurt Donald Cobain
/1967- 1994/
americký rockový zpěvák, kytarista, skladatel a člen skupiny Nirvána


PSEUDO POSLEDNÍ SLOVA:
-Dám si ještě talířek té skvělé houbovky.

-Ty že jsi mafián? Nevěřím.

-Krev v puse...Divný.

Ten bílý prášek v obálce je cukr?
 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář