Jdi na obsah Jdi na menu
 

Murphyho zákony a děti.

15. 11. 2011

Sustainův investiční zákon:
Dítě je vůbec tou nejhorší investicí, pro jakou se v životě můžete rozhodnout.

Zákon Viktora Koženého:
Vložení větší částky peněz do libovolné kampeličky je v žebříčku rizikovosti až na druhém místě.

Hopeova rovnice:
Při vložení větší částky peněz do libovolné kampeličky máte vždy cirka 1% naděje, že dostanete zpět 5 či 10% vloženého kapitálu.
♦Peníze, které investujete do dítěte, se vám nevrátí nikdy.

Zákon prof. Nourishe:
Je pošetilé domnívat se, že vaše vyživovací povinnost k dítěti končí dnem, kdy dítě dosáhne zletitosti.
♦Převážná většina rodičů vyživuje nebo alespoň přiživuje své dítě až do doby smrti.
♦Vlastní smrti, pochopitelně.

Drownův zákon:
Děti na rozdíl od koťat nelze topit beztrestně.

Chargeův zákon:
Argument, že děti vám vaši péči a vaše peníze oplatí láskou a vděčností může obstát maximálně do pěti let dítěte.
♦Většinou ovšem ani to ne.

Parrotův lingvistický zákon:
"Mami" nebo "tati" vám dokáže při troše úsilí říkat i papoušek.
♦V některých případech vyjde zcela nastejno, zda vám říká "tati" dítě nebo papoušek- ani u jednoho z nich se toto tvrzení nezakládá na pravdě.

Hundův zákon:
Pes vám projevuje svou lásku a vděčnost mnohem častěji než dítě.
♦Především vám ji projevuje celý život.
♦Tedy, pokud mu dáte denně dvakrát nažrat a třikrát s ním obejdete blok.

Inheriův zákon:
Dospělý člověk nikdy nezatouží po vaší smrti, byť by byl univerzálním dědicem.
♦Dospělé děti to minimálně jednou za život napadne.

Weakův zákon:
Je takřka nemožné být natolik chudým, aby vám děti projevovaly náklonost čistě kvůli vám samým.
♦Takto chudým lidem většinou děti záhy odebéřou sociálni pracovníci.

Heirův statistický poznatek:
Je dokázáno, že psi si mnohem víc zaslouží stát se univerzálními dědici.

Quarrelův zákon:
Dědí-li dva psi rovným dílem, nikdy mezi nimi nedojde k nechutným tahanicím o majetek.

Filantropův zákon:
Lidé, kteří si zachovali zdravý rozum až do pozdního věku, odkázali vždy svůj majetek na dobročinné účely
♦Byť většinou nebyli bezdětní.

Propertyův zákon odplaty:
Nemáte-li dostatek zdravého rozumu nebo odvahy k tomu, abyste svůjj majetek odkázali na dobročinné účely, může vás trochu uklidnit fakt, že vaše děti se jednou od svých potomků dožijí spravedlivého trestu.
♦To znamená, že potomci vašich dětí jednou taky budou čekat nedočkavě na jejich skon.
♦Nevěřte tomu, že vaše děti takové nejsou.
♦Pokud nevstoupily do kláštera a nesložily řádové sliby včetně slibu chudoby.

Pauperův zákon:
I velmi bohatí lidé už dokázali díky svým dětem skončit o žebrácké holi.
♦Nebo ve vězení pro dlužníky.

Snugův bilanční zákon:
Ani jedna z výše uvedených variant rozhodně není receptem na spokojené stáří.

Zákon Indiána Jonese:
Pokud starší lidé litují toho, že neměli děti, jsou buďto velice naivní
nebo rození dobrodruzi.
♦Anebo je mrzí, že v podstatě nemají na co nadávat.

Verbotenův zákon:
Někteří lidé by měli mít rozmnožování zákonem zakázáno.
♦Zejména ti, u nichž vážně hrozí riziko, že zplodí budoucího poslance nebo ministra.

Barrenův preventívní zákon:
Rodiče všech současných ministrů měli být v útlém mládí sterilizováni.

Tyrantova poznámka:
Dříve než se rozhodnete pro rodičovství, uvědomte si, že kdysi byli ve vaši situaci i Schickelkruberivi, Uljanovovi nebo Džugašviliovi.

Properovo varování:
I když jste venkonce slušní, čestní a spořádaní lidé, může se něco podobného přihodit i vám.
♦Morálně volní vlastnosti většinou nejsou dědičné.
♦Zvláště pokud jde o vlastnosti kladné.
♦Naproti tomu vlastnosti vyloženě záporné jsou dědičné téměř vždy.