Jdi na obsah Jdi na menu
 

C, Č: frázeony

26. 3. 2011

♦cedit slova skrz zuby.
/nesrozumitelně mluvit/.

♦co na srdci, to na jazyku.
/říká narovinu, co si myslí/.

♦cucat si z prstu.
/má vědomosti/.

jdi do Cách.
/cachej, seber se a jdi/!

je  v cajku.
/je ještě při síle, je chlapík/.

dát se do cebíka.
/dát se do pláče/.

nabrat cedníkem.
/nemít úspěch, míti nezdar/.

přijmout do cechu.
/přijmout do společnosti, do spolku, nebo přinutit někoho, aby platil/.

míti cejch.
/být poznamenán, jako špatný člověk/.

neříci ani cek, ani neceknout.
/nic neříci, býti zticha/.

je to cement.
/pevné, jisté/.

jako by z něj cent spadl.
/ulevilo se mu/.

cepovat někoho.
/vzít do výcviku/.

dělat něco ne cepem, ale lepem.
/chytře, nikoli zhurta/.

cesta se k němu netrhne.
/stále k němu někdo chodí/.

zarostla mu cesta.
/přestal tam chodit/.

zarostla za ním cesta.
/ztratil se, zmizel/.

každá cesta je mu úzká.
/je opilý/.

cesta mu nestačí.
/je opilý/.

vyjít někomu do polovice cesty naproti.
/usnadnit někomu něco/.

nechal vůz v polou cesty.
/nadokončit započaté dílo/.

plést se někomu do cesty.
/někomu překážet/.

mluvit z cesty.
/mluvit pošetile, bláznivě, hloupě, mluvit o něčem jiném/.

uklidit někoho z cesty.
/zabít ho/.

býti z cesty.
/býti odlehlý/.

najít cestu.
/vymyslet vhodný prostředek, aby něco mohlo být uděláno/.

mít širokou nebo úzkou cestu, šněrovat cestu.
/být opilý/.

mít namaštěnou cestu.
/míti upravenou cestu k dosažení něčeho/.

ušlapat ušlapávat někomu cestu.
/usnadňovat mu, pomoci mu/.

ukázat někomu cestu.
/vyhnat někoho/.

mít zlatou střední cestu.
/jít umírněně/.

zasekat někomu cestu.
/překazit jeho úmysly, dělat mu překážky/.

dát se na pravou cestu.
/polepšit se/.

strojit se na dalekou nebo poslední cestu.
/jíti na smrt, chystat se na smrt/.

posvítit někomu na cestu.
/vyhnat někoho/.

něco je na cestě.
/něco se blíží, přichází/.

býti na dobré nebo správné cestě.
/dobře se vyvíjí/.

doprovázet někoho na poslední cestě.
/účastnit se jeho pohřbu/.

stát někomu v cestě.
/překážet/.

jíti svojí cestou.
/mluvit, jednat upřímně, bez oklik/.

jdi svou cestou.
/odmítnutí, hleď si svého/.

chodí po zlých nebo špatných cestách.
/zle nebo nemravně žije/.

zná cestičky.
/umí si poradit, zná radu/.

plakat z cibule.
/nuceně plakat, předstírat zármutek/.

cikána umývat.
/zbytečná práce, nebo tvrdohlavce přemlouvat/.

dojít cíle.
/dosáhnout splnění svých snah, příní/.

vésti k cíli.
/dařit se/.

střílet k jednomu cíli.
/míti stejný úmysl, o totéž usilovat/.

minout se cílem.
/míti nezdar, nemít očekávaný účinek/.

být na cimrcampr.
/býti úplně rozbitý, roztrhaný/.

jíti, kam i císař pán musí pěšky.
/na záchod/.

mluvit raději s císařem jako s písařem.
/jíti rovnou ke zkušenému nebo k tomu, co rozhoduje/.

povolit si nebo obětovat hodinku za císaře.
/na hodinku si zdřímnout/.

jít na civěnou.
/jít zevlovat/obyčejně ke svatbám/.

ukázat /dát/ někomu co proto.
/nabít, vynadat někomu, způsobit nepříjemnosti/.

je každým coulem.
/skrz naskrz, úplně, po všech stránkách/.

dělat z nouze ctnost.
/překrucovat, vysvětlovat ve svůj prospěch/.

až z něj cucky lítaly.
/velmi silně jej zbil/.

být na cucky.
/býti silně opilý/.

dělat něco v cuku letu.
/ihned, rychle, okamžitě/.

mám cukání.
/chce se mi tam jít/.

býti z cukru.
/býti choulostivý, nedůtklivý, zhýčkaný/.

vyrazit cvok.
/odklidit překážku, nesnáz/.

za krále Cvrčka.
/za dávných časů/.

louskat cvrčky.
/hladovět, žít nuzně/.

dostat horký čaj.
/dostat vyhubováno/.

přiletěl k nim čáp.
/narodilo se jim dítě/.

mít pod čepicí.
/být opilý/.

udělat čáru přes rozpočet.
/překazit, zkřížit, zvrtnout/.

dělat něco přes čáru.
/přes čas, nad normál, nad normu/.

prohrát nebo vyhrát na celé čáře.
/úplně, docela, se vším všudy/.

ubíjet čas.
/lenošit nebo zaměstnávat se z dlouhé chvíle něčím/.

mít zlaté nebo naopak zlé časy.
/příjemný život nebo jeho opak/.

blýská se na lepší časy.
/bude lépe, zlepšuje se situace/.

jeden čehy, druhý hot.
/jeden tak a druhý opačně/.

neudělá to ani za čechmanta.
/ani za nic/.

jíti na čekanou.
/na velkou stranu/.

čela nemá.
/je je otrlého čela, protřelý nestydaty, dotěrný/.

kousni se do čela!
/říká se zlostnému/.

čelo si o něco rozbíjet.
/marně o něco usilovat nebo se snařit/.

zvedat čelo.
/nabývat odvahy/.

bít se do čela.
/káti se/.

má to na čele napsané.
úsvým vzhleden nebo chováním něco prozrazovat/.

státi v čele.
/zaujímat vůdčí postavení/.

postavit se něčemu čelem.
/beze strachu, odvážně/.

má v čepani.
/je opilý/.

přijít pod čepec.
/provdat se/.

být pod čepcem.
/býti vdaná/.

to si za čepici nedáš.
/před tím neutečeš/.

mít pod čepicí.
/je chytrý, rozumný/.

vidí to černě.
/pesimisticky, škarohlídně, nepřívětivě/.

udělalo se mu černo před očima.
/zmocňovala se ho mdloba/.

dělat něco na černo.
/dělat něco tajně, bez povolení, zakázaným způsobem/.

chodit černý.
/strašit po smrti/.

zavřít někoho, až bude černý.
/dlouho ho uvěznit, zavřít do vězení/.

trefit do černého.
/uhodnout pravdu, vytvořiti to pravé/.

mířit do černého.
/mluvit bez okolků, rovnou k věci/.

dělat z černého bílé a z bílého černé.
/měnit věci v opačné/.

mít něco černé na bílém.
/mít to písemně potvrzené, doložené/.

čert tě tam byl dlužen.
/nebylo tě tam třeba/.

čert mi to napískal.
/o nějaké nerozvážnosti, unáhlenosti/.

čert o něho nestojí a Pán Bůh ho nechce.
/je to zlý člověk/.

udělat něco, až čert umře a peklo shoří.
/nikdy to neudělat/.

to by v tom byl čert, aby...
/to bych se na to podíval/.

kdyby čert na čertu stál nebo kdyby čert na čertu rajtoval.
/stůj co stůj/.

ta ví, kde čert večeří.
/je klebetnice/.

čert s ním šije.
/je nezbedný/.

dělat něco kdyby čert na koze jezdil.
/děj se co děj, přes všechny překážky.

jsou čert jako ďábel.
/jsou stejní/.

čert ho vzal.
/umřel- o špatném člověku/.

čerta tomu rozumím.
/vůbec tomu nerozumím/.

snědl by čerta kus.
/je to velký jedlík/.

byli u jednoho čerta na radu.
/jsoustejní/.

vybral čertovi mladé.
/je to veliký dareba/.

jdi k čertu! jdi ke všem čertům!
/odmítnutí, táhni! seber se a běž/!

vyhánět čerta ďáblem.
/zlo zlem zažehnávat, marně se namáhat/.

drží Pána Boha za nohy a čerta za rohy.
/je to pokrytec/.

malovat čerta na zeď.
/znejisťovat, nedůvěřovat/.

snědl by čerta i s rohama.
/je velmi hladový/.

mít čerta v těle.
/mít divokou, nespoutanou, vášnivou povahu/.

čerta by vzal, kdyby se mu dal.
/je to veliký zloděj/.

neříci čerta ani ďábla.
/nic neříci/.

čerta by z pekla vyloudil.
/má dobrou vyřídilku, umí vyřídit vše/.

na čertu líhá na ďáblu vstává.
/stále kleje/.

to smrdí čertem.
/je to nebezpečné/.

šijí s ním všichni čerti.
/o neposedovi, rozpustilci/.

tam se všichni čerti žení.
/je bouře, ošklivé počasí/.

i kdyby v tom čerti byli.
/stůj co stůj/.

kam ho sem čerti nesou?
/co tu chce? co tu pohledává/?

kouká mu z každého oka devět čertů a desátý lucifer.
/je to dareba/.

šel ke všem čertům
/umřel/.

posílat někoho ke všem čertům.
/klít, nadávat/.

jít v čerty.
/sebrat se a odejít/.

být po čertech drahý.
/velmi drahý/.

chodit po všech čertech.
/bůhví-kde chodit/.

nasadit někomu červa do hlavy.
/polekat někoho, nastrašit, našeptat někomu něco/.

červi ho žerou.
/umřel/.

pustil červenou.
/teče mu krev/.

polévala ho červená.
/styděl se/.

mluvit po česku.
/srozumitelně, důrazně mluvit/.

prokázat někomu čest.
/po zasluze, titulovat, upřednostnit/.

neví čí je.
/je bezradný, zmatený/.

být na číhané.
/bedlivě dávat pozor/.

nevědět, co je čehy a co het.
/býti hloupý/.

táhnout jeden čehý a druhý het.
/o nesvornosti/.

má na to dobrý čich.
/je důvtipný, umí vycítit stav/.

jít po čichu nebo po čuchu.
/vytušit, vnitřní intuicí poznat/.

přijít po činu.
/přijít pozdě/.

chodit od čísla k číslu.
/žebrat/.

z čista jasna.
/z ničeho nic, náhle, neočekávaně/.

udělat to načisto.
/udělat to do konce, bez nedostatků, bez dodělávání a oprav/.

čichat člověčinu.
/tušit něco nekalého/.

udělat se člověkem.
/slušně se obléci/.

dostat čočku.
/nedostat nic/.

není po něm ani čoudu.
/ani stopy/.

dovede vysrat ve čtvrtek hromádku a sedět u ní do pátku.
/nekňuba, pecivál/.

hospodařit od desíti k pěti.
/špatně hospodařit/.

kulhat nebo být slepý na všechny čtyři.
/býti v koncích, býti na mizině/.

dělat za čtyři.
/hodně, pilně, horlivě/.

každý krejcar čtyřikrát obrátí.
/je šetrný/.

nemít o tom ani čuchu.
/nemít zdání, nic o tom nevědět/.

míti dobrý čuch.
/správně předvídat/.

strkat do něčeho čumák.
/všetečně se o něco zajímat/.

dát někomu po čumáku.
/nic mu nedat, rázně odbát, praštit po tváři/.

být na čumendě.
/okounět, lelkovat, zevlovat/.

dostat po čuni.
/nic nedostat, dostat po nose nebo tváři/.

dělat si z někoho čuráčky.
/někoho klamat, balamutit, nebo se mu posmívat/.

dělat si z někoho čurinu.
/z někoho si tropit smích/.

♦čistý jako slovo Boží.
/bez viny, bez hříchu/.

♦čůrat proti větru.
/řeší nebo dělá věci i přes problémy a protitlak/.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář