Jdi na obsah Jdi na menu
 

O ZDRAVÍ

15. 4. 2011

Alexander Franz
►Biologie i medicína ignorují skutečnost, že mysl vládne tělu.

Altenberg Peter
►Nemoc je výkřik ublížené duše.

Amelanchier Louis
►Pokud hněv nebo zoufalství ventilujeme hned, může se nám nemoc ještě vyhnout. Pokud svým emocím bráníme, o nemoc si vyloženě říkáme.
►Bez ohledu na to, jak na tom v životě jste, bez ohledu na to, co jste kdy způsobili, bez ohledu na to, co se děje, děláte celou dobu to nejlepší, co můžete, podle své momentální úrovně poznání. Až budete vědět víc, budete věci dělat jinak... jestli chcete opravdu dosáhnout nějakých změn,potřebujete vlastní láskyplnou podporu.
Bezprostředně vyjádřený hněv, je naprosto normální emocí. Nevyjadřovaný hněv přerůstá v zášť, nenívist nebo tiché zoufalství.
►Pokud se chcete dožít vysokého věku, pak se musíte mít dostatečně rádi a to mimo jiné znamená: jíst střídmě, vyhýbat se přílišné konzumaci cukru, kofeinu a tuku, jíst dostatek čerstvého ovoce a zeleniny, vydatně snídat a dostatečně odpočívat, cvičit a nezapomenout na činnosti, které vás těší a uspokojují.
►Láska léčí.
►Myšlenky, které volíme , jsou nástrojem, kterým malujeme na plátno svého života.

Amudsen Roald
►Zdraví, síla, vědomosti- škoda je ztrácet.

Andrejev Alexi
►Nemoc je stav, kdy nám nechutná ani to, co nám lékař zakázal.

Antifon

►Nemoc je pro lenochy svátkem, protože je osvobozuje od práce.

Aristoteles220px-aristoteles_louvre.jpg
Aristotelés ze Stageiry byl filosof vrcholného období řecké filosofie, nejvýznamnější žák Platonův a vychovatel Alexandra Makedonského. Jeho rozsáhlé encyklopedické dílo položilo základy mnoha věd. Narodil se 384 př. n. l. v osadě Stageira na v dnešní řecké Makedonii, zemřel v roce 322 př. n. l. v Chalkidě,60 km od Athén.
Roku 343 př. n. l. jej povolal makedonský král Filip jako vychovatele svého syna Alexandra (budoucí Alexandr Veliký).
   Po Filipově smrti se Aristotelés vrátil zpět do Athén, kde se plně věnoval vědě a kde roku 335 př. n. l. založil vlastní filosofickou školu zvanou Lykeion, nebo také peripatetická škola.
   Roku 322 př. n. l., po smrti Alexandra Velikého, byl Aristotelés v rámci reakce proti Alexandrovi obviněn z rouhání bohům a odsouzen, takže odešel do vyhnanství do Chalkidy, odkud pocházela jeho matka a kde v následujícím roce zemřel.
   Aristotelés se snažilobsáhnout a uspořádat i všechno předmětné vědění své doby a výsledky vlastních pozorování Země, oblohy, přírody, jazyka, společnosti, politiky a umění.

Novým vymezením filosofie položil Aristotelés základy soustavné filosofie jako snahy „porozumět tomu, co jest“, ale také různých věd, například anatomie, astronomie, biologie, ekonomie, embryologie, etnografie, geografie, geologie, lingvistiky, logiky, meteorologie nebo politologie. Ve vlastní filosofické oblasti psal o estetice, etice, metafyzice, rétorice a teologii, zabýval se výchovou a vzděláváním, i literaturou a poezií. I když zejména v oblasti přírodních věd jsou jeho jednotlivé názory většinou překonané, mnoho z jeho způsobu zkoumání, třídění a argumentace zůstává dodnes živé.

►Zdraví je je nejdůležitější kvalitou těla.Auerbach B.
Které jsou nejlepší věci na světě? Zdravá krev, zocelené šlachy a silné nervy.

Bacon Francis
Zdravé tělo je hostitel, nemocné žalářník.

Bergmanová Ingrid
Štěstí závisí na dobrém zdraví a špatné paměti.

Barnard Claude
Tragickým údělem lékařství je skutečnost, že musí jednat, i když neví.

Bloch
Když lékař pojmenuje tvoji nemoc, to ještě neznamená, že ví, co ti je.

Brecht Bertold
Která nemoc může být nebezpečnější než sám člověk?

Bröstl A.
Polovička našich lidí je již na obézní dráze.

Brumtin
Člověk musí obrátit svůj zrak dovnitř, aby mohl nastoupit nejpodivuhodnější výzkumnou cestu na světě.

Brusson Pierre
Smích a pláč jsou bezpečnostními ventily pro zdraví.

Byron George Gordon
Láska je jako nemoc. Může být nebezpečná pokud se ohlásí v pokročilém veku.

Carlyle Thomas
►Když zdravý onemocní, ví co měl.

Celsus
►Nejlepší lék je strava podávaná v pravý čas.

Cervantes Miguel de
►Zdraví a veselá mysl jsou zdrojem krásy.

Cicero
►Chorobné smýšlení je škodlivější  a častější než choroby těla.
►Dokud nemocný dýchá, má naději.
►Proti stáří je třeba bojovat jako proti nemocem.

Cousins Norman
►Ne každá nemoc může být překonána. Mnoho lidí však dovolí, aby nemoc jejich život zmrzačila víc, než je nezbytně nutné...Ignorují a oslabují v sobě ty síly, které jim mohou pomoci stát zpříma. Vždy existuje možnost žít smysluplně a dokonce s určitou radostí, a to navzdory nemoci.

Croce Benedetto
►Pravé štěstí je být učením získán pro lásku tak povznesenou, že člověk nabyde síly, aby čelil zármutku...Překlenout starou lásku ještě větší láskou novou.


Daniš Dušan
►Lidé by ochotně dali všechny peníze za zdraví, které ztratili sháněním peněz.

Demokritos
►Lidé žádají od bohů zdraví, ale že mají nad ním moc, nevědí.

Derby
►Kdo nemá čas na tělesné cvičení, nalezne jej dostatek na sténání.

Descartes
►Poznání pravdy je zdravím lidského ducha.

Diderot Denis
►Nejlepší lékař je ten, pro kterého jsme běželi, a který nebyl doma.

Družinová Marina
►Dražší než zdraví je už jen léčení.

Doldžev Ivan
►Pokud neposlechne ekology, vyslechneme onkology.

Dornikovič Lazar
►Jediné, co ještě může zapůsobit na některá srdce, je infarkt.

Durnet Frank M.
►Proč je zdraví tak vzácné? Protože je jen jedno, jediné, zatímco nemocí máme na tisíce.

Dušek Václav
►Zdraví nelze penězi zaplatit, ale některému doktorovi to nevysvětlíte.


Ebner Eschenbachová Marie von
►Od lékařů a učitelů se očekávají zázraky...pokud je učiní, nikdo se nediví.
►Na revmatismus a pravou lásku člověk věří, jen když na ni trpí.

Einstein Albert
►Jsem toho názoru, že vegetariánský způsob života, jen samotným účinkem na lidskou povahu, může být velmi užitečný pro většinu lidstva.

Emerson Ralph Waldo
►Prvním pokladem je zdraví.

Eschker Wolfgang
►Plný žaludek není žádným ospravedlněním pro prázdný mozek mozek.

Fielding Henry
►Každý lékař má svou oblíbenou nemoc.

Fox Emmet
►Není potíží, které by láska nepřemohla, není nemoci, kterou láska nevyléčí, není dveří, které láska neotevře, není zálivu, který láska nepřemostí, není zdi, kterou láska nezboří, není hříchu, který by láska nevykoupila...Kdybys jen dokázal mít dost rád, byl bys nejšťastnější bytostí na světě...

Frankl Viktor
►Vůle ke smyslu je součástí života. jestliže se podaří výklad smyslu nemoci, nemoc se lépe překoná.

Franklin Benjamin
►Brzy vstát, včas jít spát- to je cesta ke zdraví, bohatsví a moudrosti.


Gándhí Mahátma
►Je třeba životu více dávat než jej urychlovat.

Gladstone W.E.
►Alkohol ničí více lidí než hlad a mor. Zabíjí více než válka a kromě toho ještě bereúctu.

Gogol Nikolaj Vasiljevič
►Proboha smějte se častěji! To je jediný spolehlivý lék na všechny nemoci.
►Vezmi do ruky sekeru anebo pilku, to ti pomůže víc jak všechny koupele a procházky před spánkem.

Gossányi Peter
►"Na zdraví", by se mělo říkat při odmítání alkoholu.
►Morální bahno není léčivé.

Grzeszyk Wladyslaw
►Jsou tací, které i cizí zdraví bolí.


Hathapradípika
►Mladí, staří, přestárlí, ale i nemocní či churaví mohou dosáhnout cíle, když soustavně cvičí jógu.

Haring Vojto
►Lékař léčí, příroda uzdravuje. Lepší je být zadobře s přírodou než s lékaři.

Hauser Gaylord
►Jedna třetina toho, co sníme, by nám stačila k tomu, abychom mohli žít. ze zbývajících dvou třetin žijí lékaři.

Hay Louise
►Bez ohledu na to, jak na tom v životě jste, bez ohledu na to, co jste kdy způsobili, bez ohledu na to, co se děje, děláte celou dobu to nejlepší, co můžete, podle své momentální úrovně poznání. Až budete vědět víc, budete věci dělat jinak... jestli chcete opravdu dosáhnout nějakých změn,potřebujete vlastní láskyplnou podporu.

Hegelin Val
►Nemocnice je místem, kam si chodí přátelé postěžovat pacientovi, jak jim zdraví neslouží.

Hein Piet
►Zdraví- to je taková ošklivá nemoc, říkají bakterie.

Herbart Johann Friedrich
►Tělesné zdraví je základem všech vloh.

Hevier Daniel
►Nedostatečně vybavená nemocnice: poloklinika.

Hoza Osvald
►Nesnažme se uzdravit za každou cenu. Už pár lidí na to zemřelo.

Huffeland Ch.
►Když jde o záchranu nemocného, riskuj vše, i své dobré jméno.

Hull A.
►Neurotici stavějí vzdušné zámky, psychotici v nich žijí, psychiatři vybírají nájemné a psychopati rozbíjejí okna.

Huxley Aldous
►Lékařský výzkum udělal tak obrovský pokrok, že už prakticky neexistuje zdravý člověk.

Hippokrates
►Koho neuzdraví lék, toho uzdraví příroda.
►Chceš udržet své zdraví? Nejez do sytosti a nelekej se námahy.

Chopra Deepak
►Zdraví je stav, ve kterém se člověk vždy cítí mladý, plný života a vždy šťastný.
►Vyčerpaní lidé prožívají den rozumovým vysvětlováním svého chování nebo se oddávají posedlým činnostem a myšlenkám. Ve srovnání se zdravými lidmi se u vyčerpaných ukazuje rychlá vznětlivost, nepřejí jiným lidem a nedokáží se radovat z jejich úspěchů, na denní události reagují skepticky, obranným postojem a chybnými rozhodnutími.
►Lidé postižení chronickou únavou nemohou tak mnoho a tak dobře pracovat, cítí neschopnost řešit běžné životní problémy nebo dělat správná rozhodnutí.
►Obezita je jednoznačně spojena s následujícími problémy:
-způsobuje zvýšenou zátěž pro srdce a degeneratívní onemocnění kloubů
-narušuje správnou činnost plic a zvyšuje tak únavu
-často je spojena s vysokým krevním tlakem
-způsobuje především u žen tvorbu žlučových kamenů
-osm z deseti obézních trpí cukrovkou.
►Zdraví je stav, ve kterém člověk cítí v každém okamžiku své existence radost a chuť do života, smysl pro naplnění a vědomí harmonie...
►Všechno, co jíte, říkáte, děláte, vidíte a vnímáte ovlivňuje váš celkový stav rovnováhy.
►Výskyt náhlé srdeční slabosti je pravděpodobnější u lidí:
-obézních
-s vysokým krevním tlakem
-vystavených dlouhotrvajícímu stresu
- se zvýšenou hladinou choresterolu
-u kuřáků
-u lidí, kteří opomíjejí dostatek pohybu
-u lidí vysokého věku
►Únava může být způsobena přepracováním a nedostatčným odpočinkem. Každé přepracování nemusí být pouze fyzické;
chronické přetěžování sama sebe jak mentálně, tak fyzicky má za následek chronickou únavu.
►Nejčastěji uváděnými stresovými podněty jsou rozvod, smrt milovaného člověka, ztráta peněz, majetku nebo zaměstnání, nemoc blízké osoby


Jung Carl Gustav
Uzdravení přináší jen to, co pacienta povznáší nad něj samotného a nad jeho zaujatost svým "já".
Velký lékař zachází nejen s duší prostřednictvím těla, ale i s tělem prostřednictvím duše. Pouze takový lékař je duchovním přítelem.
Má-li lékař člověku pomáhat, musí umět přijímat jej takového, jaký je. Lékař má být umělcem a používat k porozumění nemocnému metody filozofa...


Karuzela
► Někdy je snazší nemocného vyléčit než stanovit diagnózu.

Kenda Milan
Nejpopulárnější neschopnost je potvrzená práceneschopnost.
Pacientovo krédo: Nevěřit zázrakům medicíny, ale vyžadovat je.
Když v boji o práceneschopnost nepomůže simulace, vyzkouší se stimulace/ lékařů/.
Štěstí v kartách je malicherností v porovnání se štěstím v kartách zdravotních.


Kesten H.
►Dnes už proti smrtelným hříchům nebojují odpustky, ale léky.

Kitzberger S.
► Na zdraví připíkíme obyčejně tím, co naše zdraví ničí.


Kollár Kazimír
►Připíjíme někomu na zdraví- a vlastní si ničíme.
►Zdraví je opravdové, pokud se na něj nepřipíjí.

Kraus Karl
►Jednou z nejrozšířenějších nemocí je diagnóza.

Krišnamúrti
►Život je bez začátku a bez konce. Přítomnost je jedinou věčností. Kdo chce vědět, co se stane po smrti, ten již umírá.
►Odsuzování je jedním ze způsobů, jak zabránit porozumění.


La Rochefoucauld Francois de
Moudrost je pro duši to samé, jako zdraví pro tělo.
Staroba je tyran, který pod trestem smrti zakazuje všechny radosti mládí.
Zdrženlivost v jídle je znamením buď péče o zdraví, anebo neschopnosti více jíst.

Lao-c´
►Cesta dlouhá tisíc mil začíná jediným krokem.

Lazuch Eckhard
►Když hrozí úplné zdraví, člověk se spokojí s obyčejnou rýmou.

Lec Stanislav Jerzy
►Tuční lidé krátce žijí, ale dlouze jedí.

Levant O.
►Vyhodili mě z psychiatrie za deprimování ostatních pacientú

Lichtenberg Georg Christoph
►Na mnoha pomnících by mělo stát: zemřel v šedesáti, pohřben ve třiceti.
►Pocit plného zdraví získáme jen nemocí.

Logau Fridrich von
►Když se ti podaří žít ve střídmosti, radosti a klidu, zavřeš tak dveře před lékařem.

Luther Martin
►Medicína činí lidi nemocnými, matematika smutnými a teologie hříšnými.


Manu
►Není nic špatného na požívání masa a pití vína, ale abstinence přináší mnoho výhod.

Mantegazza
►Štěstí se neměří podle titulů a peněz, ale podle zdraví a spokojenosti.

Maurois André
►Jsou lidi, kteří jsou nemocní, jsou tací, kteří se cítí nemocní, a i takoví, kteří se nemocnými ze své vůle stanou.

Mitsch Werner
►Společnost, kde má cenu jen zdravý člověk, je nemocná.

Moliére
►Téměř všichni umírají na své léky, nikoliv na své nemoci.

Monnier Ph.
►Města by se měla stavět na vesnicích. Tam je lepší vzduch.

Montaigne Joseph F.
►Žaludeční vředy nejsou způsobeny tím, co jíte, ale tím, co vás žere.

Montaigne Michel de
►Abychom utužili ducha, je třeba utužit svaly.

Moore Thomas
►Kdyby někdo zvážil slunce na váhách, změřil fáze měsice a zmapoval hvězdy sedmi nebí, stále zbývá on sám. Kdo spočítá oběžnou dráhu své vlastní duše?
►Moderní medicína věří, že mikroskop odhalí kořeny nemoci.Mikroskop však nevidí do nitra dostatečně. Podle Paracelsa by lékař měl vzít v úvahu neviditelné faktory, které působí v nemoci- emoce, myšlenky, osobní historii, vztahy, touhy, strach, přání atd.


Nesvatba Josef
►Je to sen každého lékaře, předat zkušenosti. Ty musí svým pacientům tak často individuálně opakovat, všem.

Novák J. V.
►S penězi se vždy hazarduje méně než se zdravím.


Osho
Rakovina je nová nemoc. V primitívních společenstvích neexistovala, protože primitívní člověk nic nepotlačuje, nepotřebuje to.
Lékařská věda dosud nedokázala určit, co je zdraví. Může nám pouze sdělit, co je nemoc.
Nemoc není nic jiného než způsob života, jaký člověk vede.
Nemoc zvaná člověk vychází z naprosté a neustálé nespokojenosti; Spočívá v tom, že si nevážíme toho, co máme, ale naopak považujeme za nesmírně žádoucí to, co ještě nemáme.
Naučte se žít v přítomné radosti... Život je tady a teď. Žijte ho naplno, žijte ho uvědoměle, žijte ho radostně- a budete naplněni.
Skutečně šťastný člověk moc nejí. To naše neštěstí, naše bolest, naše prázdnota, naše nejistota nás nutí, abychom stále po něčem sahali- alespoˇm po nějakém jídle.


Osler sir William
►Touha užívat lék je myslím ten největší rozdíl, který odlišuje člověka od zvířete


Pascal Blaise
►Nemoc je místo, kde se člověk učí.

Paracelsus
Vaše vnitřní harmonie je zdrojem vašeho zdraví.
Nejlepším lékem pro člověka je člověk, nejvyšším stupněm léku je láska.
Mohu vás zbavit vašá nemoci, okamžitě však můžete dostat nemoc jinou, protože já ani vy jste neučinil nic proto, abyste obnovil vnitřní harmonii.

Páral Vladimír
►V tom právě spočívá léčebný účinek piva, že vás u něho nic nenapadá.

Pasternak Boris
►Musí to mít vliv na zdraví, když den za dnem říkáte něco jiného, než cítíte, když si libujete v něčem, co se vám nelíbí, a radujete se z něčeho, co přináší neštěstí. Náš nervový systém není iluzí. je součástí našeho těla, a naše duše existuje v prostoru, i v nás... nemůžeme ji beztrestně ničit.

Pataňdžali
►Nesprávné životní postoje, které člověka obírají o klid, spočívají v přílišném zdůrazňování svého já, v nereálném pohledu na svět, v nezdravé náklonnosti anebo v nepřiměřeném odporu...

Peterský J.J.
►Život vnímáme požitkářsky na úkor jeho hlavní podstaty-zdraví, nemluvě o jeho ochraně a udržování.

Plutarchos
►Skutečné, pravé a nejpříjemnější koření je- zdraví.

Polášek Milan
Člověk, který se příliš miluje, se současně i nenávidí. Obvykle si to však neuvědomuje, protože čím více je v zájetí emocí, tím méně je schopen rozlišovat a uvědomuje si jen převládající pocit.
Člověk má svůj "racionální způsob života": dobře se najíst, pustit si televizi a lehnout si na gauč. Uznává sice, že by se měl trochu pohybovat, ale má tisíc důvodů, které mu v tom brání.
Práce na sobě je to nejtěžší, nejpomalejší, ale i nejhodnotnější, co může člověk udělat.
Nedostatek odpočinku a přetěžování organismu škodí stejně jako nečinnost a lenivost.
Práce na sobě je mimořádně náročná, ale poskytuje i přiměřenou odměnu ve formě zdraví, poznání plnosti života, štěstí a spokojenosti. Takto zdokonalený člověk se stává zdrojem harmonie, přátelství a porozumění i pro své okolí.
Tělo je nositelem duševních činností a ty se mohou rozvinout jen ve zdravém těle. Úkol je to nelehký, protože naše tělo má silné sklony k lenosti a nezdravému přejídání.
Psychické napětí, nepokoj se projevují vírem myšlenek, což neprospívá ani telesnému zdraví, ani duševnímu růstu.
Kdo nemá v sobě mír, vyrovnanost, klid, nemůže být šťastný, i kdyby mu patřil celý svět. Vnitřní klid však nelze v žádném případě ztotožňovat s pasivitou, apatií, leností...
Člověk má sklon k lenosti. Najednou se raději nechá řezat, píchat, ozařovat, přiotrávit léky, jen aby nemusel sám nic dělat.
Nejlepším spojencem lenosti, pohodlíčka a bačkorové kultury je stále plný žaludek.
Pokud má člověk vážné životní pronlémy, je dobře jít sám do lesa, hodinku až dvě kráčet... Emoce ustoupí, mysl se zklidní, vnitřní dialog se utiší. Potom je možné problémy řešit mnohem rozvážněji, a nadhlesem. Obvykle pak příjde na správné řešení, jen je třeba si jej zapamatovat, protože po návratu do běžného života se znovu kolotoč myšlenek a pochybností roztočí.
Jóga poskytuje možnost pracovat na sobě, a to i pacientovi připoutanému na lůžko. Vždy se dá čímsi hýbat, lze procvičovat dýchání, relaxovat, koncentrovat se, použít sankalpu.
Správným a vytrvalým cvičením jógy získá člověk kromě dobrého zdraví i schopnost soustředit se a uvolnit napětí. To mu umožní poznat, že příčinou jeho nervozity a neklidu nejsou věci, lidé a okolí, ale strach ze ztráty něčeho cenného, ze zmaření nadějí, ze selhání, z nemoci, z neúspěchu a podobně.
Trvalé psychické napětí se považuje za prvotního činitele, který vede k rozladění tělesných funkcí a snižuje osobbnost jednotlivce.


Proust Marcel
►Lékaři se většinu svých vědomostí naučili od nemocných.

Przekroj
►Rekonvalescent je člověk, který se necítí nejlépe, ale cítí se lépe, než se cítil tehdy, když se cítil hůře jako teď.

Purkyně Jan Evangelista
►Úlohou lékaře je život nejen obnovovat a na krátký čas udržet, ale chránit před porušením a k vrcholu obdivuhodné dokonalosti a krásy přivádět...

Pythagoras
►otužuj tělo! Nedávej mu více stravy než je třeba. nepoužívej omamující nápoje! Otupují cit a ochromují duši.
►Hudba velmi prospívá zdraví, pokud ji užíváme náležitým způsobem.

Renard Jules

►Nejlepší zdraví je takové, o kterém vůbec nevíme.

Romains Jules
Zdraví lidé jsou ti nemocní, kteří o sebe tolik nedbají.

Rosso
►Tělesné cvičení může nahradit mnoho léků, ale žádný lék nenahradí tělesné cvičení.

Rousseau Jean Jacques
►Kdo není zdravý, ten nemá nic.
►Pěstuj silné tělo, aby ti nerozkazovalo slabé.
►Čím je tělo slabší, tím více rozkazuje, čím je silnější, tím více poslouchá.


Saroyan William
►Doktoři nerozumějí ničemu kromě hmoty.

Sekera Jarmil
►Měknoucí mozek vůli neupevní, ale tvrdnoucí játra ano.
►mám něco s ischiasem, přestal mě bolet.

Seneca
►Nic neprospívá nemocným tolik, jako když je léčí ten, komu důvěřují.

Shakespeare William
►některé nemoci jsou nakažlivé, kéž by byla nakažlivá i láska.

Shaw George Bernard
Pesimista je člověk, který se necítí dobře, když je mu dobře, neboť se obává, že se bude cítit hůře, až mu bude lépe.
Každý lékař by měl mít na svých dveřích vedle titulů take slova: Pamatuj na to, že i já jsem obyčejný smrtelník.
Mezkoušejte se žít věčně! To se vám nepodaří.
Je-li operace již vykonaná, nikdo nemůže dokázat, zda byla nevyhnutelně potřebná.
V zdravém těle zdravý duch- to je absurdní heslo. Zdravé tělo je produktem zdravého ducha.

Schleich K. L.
►Chirurgové jsou muži činu, internisté muži myšlenky. Čin je dítětem myšlenky, stejně jako vnitřní lékařství matkou chirurgie.

Schopenhauer Arthur
►Zdravý žebrák je šťastnější než nemocný král.

Schweitzer Albert
►Medicína není jen věda. je také uměním nechat prolínat svou vlastní identitu s individualitou pacienta.

Siegel Bernie
V každém z nás je jiskra. Nazvěte ji božskou jiskrou, chcete-li ale je tu a může nám svítit na cestu ke zdraví. Nejsou nevyléčitelné nemoci, jenom nevýlečitelní lidé.
Abychom zůstali zdraví, potřebujeme vyjadřovat svoje pocity.
Pokud má mezi lékařem a pacientem vzniknout vztah důvěry, musí oba vědět, čemu ten druhý vlastně věří.
Zásadním problémem většiny pacientů je, že se nedokáýí mít rádi, protože v klíčovém životním období je neměli rádi ostatní. Téměř vždy je klíčovým obdobím dětství, kdyy vztah rodičů předurčuje, jak budeme reagovat na stres. V dospělosti pak naučené vzorce chování opakujeme, a to vede k náchylnostem a nemocem.
Lékaři naštěstí přišli na to, že se pacient většinou stejně pravdu dozví. Oni totiž podvědomě a dokonce i vědomě cítí, co se v jejich těle odehrává.
Optimismus je důležitý, pacientovi se však nikdy nesmí zatajit žádná část diagnózy. Pravda se dá vždy předkládat s nadějí, protože o budoucnosti nikdo nic neví jistého.
Jsem přesvědčen, že veškeré léčení souvisí se schopností rozdávat a přijímat lásku, která si neklade žádné podmínky.
Je to prosté: šťastní lidé onemocní jen málokdy. Nejdůležitějším faktorem při léčení o při snaze udržet si zdraví je vztah člověka k sobě. Lidé, kteří žijí v míru s sebou a se svým okolím, postihují vážné choroby v daleko menší míře.
Je důležité si uvědomit, že nikoho ke změně nutit nemůžeme; můžeme mu jen pomoci, aby se změnil sám.
I obyčejná rýma má svůj význam. Její poselství často zní: "Moc jsi pracoval. Běž domů a trochu se opatruj."Nezapomínejte, že nás vychovávají" dny nemoci". a ne "dny zdraví". Dopřejte si dostatek času k uspokojení svých potřeb, a nebudete nemoc potřebovat.
Nikdo nevěnuje pozornost tomu, že vysoká pravděpodobnost onemocnění rakovinou u žen v domácnosti může souviset s jejich "zlatou klecí" a s tím, že nežijí podle svých představ.
►Jsem přesvědčen, že bezvýhradná láska je nejsilnějším známým stimulem imunitního systému.
►Lži a vyhýbavé odpovědi rodinu rozdělují právě v okamžiku, kdy by tváří v tvář diagnóze jejich blízkého měla co nejvíce držet pohromadě.
►Pacientka, která měla podle sdělení lékaře za dva měsíce zemřít, sepsala poslední vůli, koupila si psa, víc se smála, cvičila, dopřávala si dobré jídlo, za domem si udělala zahrádku a své poklady rozdala přátelům. Myslela si: když už mám umřít, měla bych alespoň chvilku dělat, co mne těší. Po několika letech se uzdravila.
►Když se pak maminky zeptám, co je podle ní její problém, řekne mi: "Nejspíš mám rakovinu." Pak už je to slovo venku a my si můžeme otevřeně pohovořit. Nemoc je výzvou nebo rozsudkem smrti.
►Míru stresu částečně určuje společenské klima. Kultury nejvíce vystavené stresu jsou ty, které si cení individualismu spojeného se soutěživostí. Nejnižší stres a nejnižší výskyt rakoviny jsou patrné v tradičních komunitách, kde se udržují pozitívní vztahy, kde se lidé navzájem podporují a starší lidé žijí aktívně.
►Existuje jeden typ deprese, který úzce souvisí s rakovinou: Je to tiché zoufalství. Člověk navenek září štěstím...zatímco uvnitř jeho život ztratil jakýkoli smysl.
►Mnoho lidí-a zvláště těch s rakovinou- se domnívá, že někde uvnitř mají nějakou strašnou chybu, nějaký defekt, který musí skrývat, mají-li mít naději na lásku. Mají pocit, že pokud odhalí své nitro, budou nemilováni a odsouzeni k samotě. Stavějí proto kolem sebe hráz a o své nejtitěrnější pocity se s nikým nedělí.
►Nemocní rakovinou mohou být celé měsíce či roky zoufalí a často se začnou úplně vyhýbat lidem. Někdy vnímají hrozící smrt jako druh oběti nebo mučednictví. Jiní pro sebe v životě nic neudělali a najednou jednoduše nevědí, jak se to dělá. Další se svou nemocí kšeftují, aby získali lásku, a v jistém smyslu vlastně zemřou jen proto, aby si lásku zasloužili.
►Partner, který své ženě jen opakuje: "Neumírej mi" a " Uzdravíš se", a to bez ohledu na rozsah nemoci, neumožňuje partnerce, aby se mu svěřila se svým strachem, a také brání její snaze čelit smrti. V takové atmosféře je nemocný uvržen do vnější temnoty bez lásky nebo jakékoli možnosti podělit se o své emoce.
►Pacientům radím, aby v Boha věřili, ale aby nepředpokládali, že za ně odvede veškerou práci.
►Bůh je zdrojem síly. Je nám neustále k dispozici energie naděje a víry. Všichni jednou zemřeme, ale každému z nás je otevřena duchovní cesta, která, pokud si ji zvolíme, obohatí náš život.
►Jsem přesvědčrn, že každá nemoc nakonec souvisí s nedostatkem lásky, případně s tím, že dotyčný miluje láskou podmíněnou. Celkové vyčerpání a deprese toziž oslabují imunitní systém a usnadňují onemocnění.
►Společným jmenovatelem všech depresí je nedostatek lásky nebo ztráta smyslu života. Nemoc pak často slouží jako únik ze stereotypu, který ztratil smysl.
►Celý život jsme vedeni k tomu, abychom si nemoc spojovali s odměnou. Ležíme si v posteli a odpočíváme. Jkao děti nemusíme do školy a jako dospělí odpočíváme od práce a navíc bereme nemocenskou. Dokonce i náš systém zdravotního pojištění nemoc odměňuje tím, že penalizuje lidi, kteří o své zdraví pečují.
►Pacientům doporučuji, aby nemoc nevnímali jako projev Boží vůle, ale jako naší odchylku od ní... Potíže způsobuje nedostatek duchovnosti. Hodně pacientů se na BOha zlobí, když onemocní nebo když se jim nemoc vrátí.
►Duchovnost znamená schopnost nalézt klid a štěstí v nedokonalém světě: znamená myslet si, že jsem sice nedokonalý, ale vcelku příjatelný. Z tohoto klidného rozpoložení pak pochází tvořivost a schopnost nesobecké lásky...
►Prvním krokem k vnitřnímu klidu je rozhodnutí lásku dávat, ne ji pouze přijímat.

Silvameschi
►Na nemoc je potřebné nahlížet jako na dopis; obojí je nám osobně doručeno k tomu, aby nám bylo něco odhaleno.

Simonton
►Tváří v tvář nejistotě není na naději nic špatného.

Spies Tom
►Věřím, že nemoci k nám přicházejí z dobrých důvodů. Nemocí nám tělo sděluje, že naše potřeby-nejen tělesné, ale i emocionální- nejsou uspokojovány;  a potřeby, které jsou uspokojovány nemocí jsou velmi důležité. Kdybychom měli dostatek poznatků o výživě, mohli bychom předcházet všem chorobám nebo je léčit vhodnou stravou.

S´sú-Mo
►Skutečně dobrý lékař zjistí nejprve příčinu choroby a potom zkouší léčby pomocí výživy.


Šankardévananda
►Naše tělo obsahuje nejůčinnější léčivé látky, jež působí především tehdy, nejsou-li oslabovány procesem trávení.
►Moderní člověk trpí především nemocemi z nadbytku. Hloubí si hrob vlastními zuby.


Thoreau Henry David
►Každý člověk je stavitelem chrámu, kterým je jeho tělo.

Tolstoj lev nikolajevič
►K udržení těla toho není potřeba tolik, ale tělesné choutky jsou řasto bez konce.
Dobrota je pro duši tím, co zdraví pro tělo.
Znám pouze dvě skutečná životní neštěstí: výčitky svědomí a nemoc.

Tucholský Kurt
►Být obézní není jen tělěsnou vlastností- to je světový názor.

Turgeněv Ivan Sergejevič
►Štěstí se podobá zdraví. Dokud jej máte, ani si jej nepovšimněte.

Twain Mark
►Člověk je zdravý, když jej bolí vždy někde jinde.
►V tréninku je všechno. Ani květák není nic jiného než pořádně vycepované zelí.


Vivékánanda
►Toto je základní pramen pravdy: zavrhněte všechno, co vás ubíjí tělesně, duševně, duchovně! To všechno je jed. Není v tom život. Není v tom pravda. Pravda je světlo, pravda je pramen energie. Vzdejte se mysticismů, které vás oslabují, a buďte silní! Největší pravdy jsou nejprostší, prostě jako vaše vlastní bytí.
►Kde není myšlenka, nebude ani čin.naplň proto mozek ušlechtilými myšlenkami, nejvyššími ideály, měj je ve dne v noci před očima- a zrodí se z nich velké činy.
►Láska nezná kupčení. Láska nezná strach. Láska nezná rivalitu.

Voltaire
►Lékaři předpisují léky, o kterých toho málo vědí, proti nemocem, o kterých toho málo vědí, lidem, o kterých nevědí vůbec nic.


Walsch Neal Donald
►Lidé jsou celý život naštvaní a pak se diví, když dostanou infarkt.
►Hned po nenávisti jsou starosti tou nehorší duševní aktitou.
►Starosti si dělají lidé, kteří nechápou, že jsou spojeni s Bohem.
►Vaše zdraví se zlepší, jakmile si přestanete dělat starosti.

Webster J.
►Peníze použité ve prospěch zbraní nejsou nikdy vyhozené.

Werich Jan
►Skleróza? To je nemoc inteligentů. Blbec nemá co zapomenout.

Wieland Ch.M.
►Člověk je jen tehdy zdravý, pokud je mu hračkou veškerá duševní a tělesná činnost.

Wilde Oscar
►Pokora je onen umělec, který upřímně přijímá všechny zkušenosti, právě tak jako láska v umělci je prostě smyslem pro krásu, který zjevuje světu své tělo a svou duši.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář