Jdi na obsah Jdi na menu
 

O PŘÁTELSTVÍ

13. 4. 2011

Addison Joseph:
►Přátelství znásobuje štěstí a zeslabuje bolest, když se rozdělíme o jedno i druhé.

Adorno Theodor W:
Existuje jedna neomylná známka, podle které můžeme poznat, kdo je nám opravdu přítelem; je to způsob, jakým se tvůj přítel staví k nepřátelským či nezdvořilým soudům o sobě.

Al Hallaj:
Mám přítele a jeho láska proniká do hloubky celé mé bytosti. Jeho vůle je i mou vůlí a má vůle je i jeho vůlí.

Alan Richard:
Přátelé zůstávají přáteli, protože se nepletou do života druhých.

Alcottová Louise May:
Zůstaň!- to je okouzlující slovo v přítelově slovníku.

Alfons VIII. Kastilský:
Jsou čtyři dobré věci, které můžeš najít všude: staré dřevo na rozdělání ohně, staré víno, které se pije u rodinného krbu, staré knihy, ve kterých můžeš listovat, a staří přátelé, na které se můžeš spolehnout.

Alžběta od nejsv. Trojice:
Bůh nás miluje až do té míry, že v nás přebývá, stává se nám druhem v naší samotě, důvěrníkem a přítelem v každé chvíli.

Aristotelés:
►Přátelství vzniká mezi stejnými lidmi nebo je stejnými dělá.
►Přítele potřebujeme víc než oheň či vodu.
►Opravdoví přátelé jsou ti, kteří si nezištně přejí dobro svých přátel.
►Přátelství je vzájemná láska mezi lidmi, kteří spolu sdílejí štěstí a usilují o ně.
►Přátelství pomáhá mladým vyhnout se chybám, starým nahrazuje ubývající síly, dospělé povzbuzuje k ušlechtilým činům, protože ve dvou se přemýšlí i jedná lépe.
►Jak se máme chovat k přátelům? Tak, jak bychom chtěli, aby se oni chovali k nám.

Arnimová Bettina:
Tento muž byl mým nejlepším přítelem: nikdy mi nedával žádné dobré rady, ale přesto mě mnohému naučil.


Bacon Francis:
►Tou nejhorší samotou je být bez upřímného přátelství.
►Spojení duší v přátelství má dva účinky: násobí radost a zmenšuje starosti.

Bahr Hermann:
Příliš hluboké poznání toho druhého není nutnou podmínkou, aby dva lidé zůstali přáteli.

Balzac Honoré de
:
220px-balzac.jpg  Honoré de Balzac [onoré d balzak] (20. května 1799, Tours18. srpna 1850, Paříž), byl francouzský spisovatel, představitel realismu a romantismu. Bývá považován za zakladatele kritickorealistického románu. Balzakovým magnum opus je cyklus sedmdesáti čtyř románů pod souborným názvem Lidská komedie; napsal však i řadu románů s dobrodružnou či fantastickou tematikou (např. Šagrénová kůže).
   Balzac pocházel z bohaté rodiny: byl nejstarším synem právníka. Honoré byl poslán do klášterní školy, nakonec se mu podařilo v Paříži vystudovat práva proti vůli otce. Krátce působil jako notář, ale pak se proti vůli rodiny stal spisovatelem. Nejprve psal černé dobrodružné romány.Celý jeho život byl provázen snahou dostat se do vyšší (aristokratické) společnosti, z této snahy vyplývaly i jeho neustálé finanční potíže, které se snažil řešit svou hektickou literární tvorbou (psal i romány na pokračování). Několikrát se také pokusil o sebevraždu.

Když na tom byl finančně dobře, nakoupil akcie, ale zkrachoval.Do dějin literatury vstoupil i jako legendární „dělník pera“, známý svou mimořádnou pracovitostí; kromě psaní románů působil takřka po celý tvůrčí život i jako novinář a kritik.
►Dokonce i neštěstí má svou pozitívní stránku- dává nám poznat naše opravdové přátele.
►Přátelství je takový sklon duše, při němž je každý z obou přesvědčen, že má nad tím druhým trochu převahu.
►To, co dělá přátelství nerozlučným a zdvojnásobuje jeho kouzlo, je pocit, který chybí v lásce:jistota.

Bertram Ernst:
►Přátelství je vždy otázkou života a smrti, jinak si nezaslouží toho jména.

Bible, Starý zákon:
►Kdo se bojí Boha, je upřímný ve svém přátelství, neboť bližního posuzuje jako sebe samého.
►Věrný přítel je k nezaplacení, ničím nelze vyvážit jeho cenu.
►Spravedlivý prozkoumává svému příteli cestu, kdežto svévolníky jejich cesta zavede.
►Chceš-li se s někým spřátelit, prověř ho zkouškou, než mu začneš důvěřovat. Někdo je Tvým přítelem, když se to jemu hodí, ale opustí tě, jakmile budeš v nesnázích.
►Věrný přítel je pevná ochrana, kdo ho našel, nalezl poklad.
►Olej a kadidlo jsou pro radost srdci, přítel je sladší než chtění vlastní duše.

Bible, Nový zákon
:novy-zakon.jpg
►Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli , neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého Otce.
►Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Vy jste mojí přátelé, činíte-li, co vám přikazuji.

Boccaccio Giovanni:

Přátelský svazek je silnější než pokrevní nebo příbuzenský, protože své přátele jsme si vybrali sami, kdežto rodiče nám byli dáni osudem.

Bonhoeffer Dietrich:
►Tím nejkrásnějším a nejvzácnějším květem je pro přítele přítel.

Boswell James:
►Nemůžeme určit přesnou chvíli, kdy se rodí přátelství. jako když plníme džbánkapku po kapce, nakonec jedna jediná způsobí, že džbán přeteče. Tak i v řadě pozorností je jedna poslední, ta, která způsobí, že přeteče srdce.
►O svá přátelství člověk musí neustále pečovat.

Bougeard Alfred:
Opravdoví přátelé jsou ti, kteří si navtájem důvěřují, sdílejí spolu své sny, myšlenky, ctnosti, radosti a bolesti a jsou vždy svobodní, připraveni kdykoliv se rozejít, aniž by se kdy rozešli.
Mezi věcmi, které Bůh stvořil, je přátelství největším štěstím duše.

Bright William
:
Duší přátelství je věrnost. To je pravda, pokud věrností nezamýšlíme hezká slova nebo cit, ani půjčku či úrok, nýbrž něco, co je pevné,  stálé, každodenní, tvrdé a namáhavé.

Brinová Irene:
Přátelství je současně základem i vrcholem každého úspěchu.

Brontëová Charlotte:
Chceme-li položit pevný základ přátelství, musíme milovat přátele spíš pro ně samé než pro sebe.

Brooks Adams Henry:
Každý by měl mít natolik velký hřbitov, aby tam mohl pohřbívat chyby svých přátel.

Brownová Pam:
Je zvláštní, jak bolí, když nějaký přítel odejde a nechá za sebou jen ticho.

Broyard Anatole:
Až se přátelé stanou vůči sobě uzavření a přestanou si vzájemně vypomáhat, svět ztratí něco ze své nádhery.

Brudzinski Wieslaw:
Přítel je člověk, který ti škodí zcela nezištně.

Bruyére Jean de la:

V čistém přátelství existuje slast, kterou nemohou zakusit ti, kteří se narodili jako průměrní.

Budha:
Neuzavírej přátelství se špatnými a hloupými, nýbrž s mocnými a ctnostnými. Ať jsou tvými přáteli ti nejlepší lidé.

Busch Wilhelm:
►Přátele nezískáváme- poznáváme je.


Camus Albert:
►V přátelství nemá hodnotu to, co se říká, ale to, co není třeba říkat.
►Co připojí láska ke svému přání?Něco neocenitelného: přátelství

Cantú Cesare:
►Příteli v jeho přítomnosti prokazujeme úctu, v nepřítomnosti ho chválíme, v nouzi mu pomáháme.

Capograssi Giuseppe:
►Přítel je odpovědí, kterou vesmír, jenž je tak různý, dává duši.
►Co je vlastně přátelství? Přátelství je určité poselství lásky.


Caro Annibal:
Příteli a moudrému člověku můžeme svobodně říci cokoliv.

Catherwoodová Mary:
Dva lidé mohou být spolu léta, aniž by se kdy sblížili, zatímco jiní dva se mohou stát přáteli při prvním setkání.

Cereti Giuseppe:
Mezi spaseným člověkem a Bohem je vztah přátelství.

Cicero:
►Vzít životu přátelství je stejné jako vzít světu slunce.
►Napomínat a nechat se napomínat, to je jedna z výsad pravého přátelství.
►Staré přátelství bude pro nás tím nejdražším, i vína si ceníme podle jeho stáří.
►Bez ctnosti nemůže pravé přátelství existovat.
►Kdo pohlédne na svého opravdového přítele, jako by viděl svůj vlastní portrét.

Claude René:
Měj svůj malý kruh přátel, ale ať se ten kruh nestane vězením.

Claudius Mathias:
Existují přátelství, o kterých je rozhodnuto v nebi avšak existují na zemi.

Cocteau Jean:
Přátelství je lidský výtvor, největší ze všech. Vyžaduje jasnost a toleruje nedostatky, před kterými láska zavírá oči.

Coleridge Samuel Taylor:
►Extrémní třeštění moderního života udusilo starost o přátelství.
 

Comte Auguste:
►S druhými nás může spojit jen dobré srdce; ze zištnosti nikdy trvalé přátelství nevzešlo.

Cooper James F.:
►Jako voda prýštící z pramene nezamrzá, tak ani pravé přátelství nemůže ochladnout v neštěstí.


Čechov Anton Pavlovič
►Přátelství stojí výš než láska.


Da Vinci Leonardo
►Chval přítele veřejně a kárej ho mezi čtyřma očima.

Deffandová Marie du
►Opravdový přítel je náročný, ale promine všechno.

Defoe Daniel
►Přátelství čerpá z mnoha pramenů, ale nejvíce ze vzájemné úcty.

Dei Verbum
►Zjevením oslovuje neviditelný Bůh ze své veliké lásky lidi jako přátele a stýká se s nimi, aby je pozval a přijal do svého společenství.

Deneuvová Catherine
►Přátelství, stejně jako láska, vyžaduje mnoho úsilí, pozornosti a vytrvalosti. Především je třeba umět dát to, co je v našem životě nejcennější: čas!

Dietrichová Marlene
Přátelům, kteří mají opravdovou cenu se dá zatelefonovat ve čtyři ráno.

 Dossi Carlo
►Falešný přítel je jako stín, provází nás, jen dokud svítí

Douglas Norman
►Abychom našli přítele, musíme přihmouřit jedno oko, abychom přátelství udrželi, musíme přihmouřit obě.


Dutourd Jean
►Přátelství je stejně tajemný cit jako láska.

 Ebner-Eschenbachová Marie
►Jeden opravdový přítel přispěje k našemu štěstí víc, než tisíc nepřátel k našemu neštěstí.
►Hádka mezi dvěma opravdovými přáteli nic neznamená. Nebezpečné jsou jen hádky mezi lidmi, kteří pro sebe nemají ani trochu porozumění.
►I ten nejskromnější člověk si o sobě myslí víc, než si o něm myslí jeho nejlepší přítel.

Eichendorff Josef
Přátelství není jen na krátký čas, nýbrž na věčnost.

Emerson Ralph Waldo
Přítel je ten, před kým mohu myslet nahlas.
Jediný způsob, jak získat přítele, je být přítelem.
Ušlechtilého přátelství je schopen pouze ten, kdo umí žít i bez něho.
Kdo má tisíc přátel, nemá žádného, na kterého by se mohl spolehnout, a kdo má jednoho nepřítele, potká se s ním všude.
Naší hlavní potřebou v životě je mít někoho, kdo nás donutí udělat to, co dělat můžeme. To je služba opravdového přítele.

Ennio Quinto
Spolehlivého přítele poznáme jen v prchavém štěstí.

Eurípidés
Je hlupák ten, pro koho majetek, bohatsví, moc a velikost má většá cenu než poklad, jímž je věrný přítel.
Věrný přítel má větší cenu než dest tisíc příbuzných.

Ezop
Často se ukazuje, že malí přátelé jsou vlastně velcí.


Fielding Henry
Doufám, že mi přátelé odpustí, když prohlásím, že neznám žádného z nich, který by neměl chyby. A mrzelo by mě, kdybych měl přátele, kteří by mé chyby neviděli.

Fliegende Blätter
Opravdoví přátelé vidí tvé chyby a upozorní tě na ně; falešní přátelé vidí tvé chyby a upozorňují na ně ostatní.

Forster Edward Morgan
Kdybych si musel vybrat mezi tím, kdo zradil vlast, nebo přítele, doufám, že bych našel dost odvahy zradit vlast.

Foucauld Charles
Jsme povoláni být přáteli těch, kdo nemají přátele.

Franklin Benjamin
Jsou tři velcí přátelé: stará manželka, starý pes a peníze, které máš k dispozici.

Frisch Max
Netoleruji přátele, kteří mi absolutně věří.


Gabin Jean
Pravý přítel je vždy nablízkum když ho potřebujeme, a hlavně není přítomen, když ho není třeba.

Galliani Ferdinando
Rady jsou ta nejhorší mince, kterou můžeme svým přátelům dávat. Jediná dobrá mince je pomoc.

Gándhí Mahátmá
Přátelství je blízkost dvou duší, která je v tomto světě velmi vzácná.

Garrettyová Marion C.
Zestárneš, budeš mít vrásky a neduhy, budeš nosit brýle a umělý chrup, ale pro svého přítele zůstaneš navždy kamarádem ze školy.

Gianfranceschi Fausto
Přátelství neživí nic, co je užitečné jen zdánlivě, ale to, co jsme viděli, čeho jsme se dotkli, čemu jsme naslouchali, co jsme ochutnali, o čem jsme rozmýšleli, z čeho jsme se radovali a čím jsme trpěli.

Genlisová Stéphanie
Přátelství musí obsahovat nekonečně více tolerance než láska.

Goethe Johann Wolfgang
Svět je tak prázdný, díváme-li se jen na hory, řeky a města. Ale jakmile poznáme někoho, s kým si rozumíme, s nímž jdeme třeba i mlčky životem, celá země se promění v kvetoucí zahradu.

Goetheová Catharina E.
Kdyby člověk vlastnil veškeré bohatství světa, k čemu by mu to bylo, kdyby neměl přítele, s nímž by to mohl sdílet.

Gončarov Ivan Alexandrovič
Přátelství nesnáší ani otroky, ani pány. Potřebuje rovnost.

Gordon Zbyněk Ludvík
Navzdory slovům dorozumíváme se pomlkami.
Zůstanem si cizí, když si neodpustíme stíny. Zůstaneme sami, když navzdory slunci stíny zůstanou mezi námi.

Gracián Baltasar
Nejjistějším způsobem, jak ztratit přítele, je zahrnout ho úsluhami.

Graf Arturo
Kdo má opravdového přítele, může říci, že má dvě duše.

Graff Sigmund
Zkušebním kamenem každého přátelství je to, zda je přítel v každé chvíli vítaným hostem.

Guardini Romano
Podstatou přátelství je přání, aby ten druhý byl dobrý.
Přátelství má takovou hodnotu, nakolik je ten první upřímný k druhému a nakolik si je ten druhý jist věrností prvního.

Guinness Alec
Nic není tak hezké jako mlčet spolu s dobrým přítelem nad něčím zajímavým.

Gutzkow Karl
Potřebujeme srdce, která nás znají až do hloubky a která jsou ochotna na nás přísahat i tehdy, opustí-li nás celý svět.


Hale Edward Everett
Získat upřímného přítele je výmluvným znamením zdařilého života.

Hamann Johann G.

Upřímnost je miska na váze přátelství.
Přátelé jsou darem od Boha.

Hammarskjöld Dag
Přátelství si nežádá slov-je to samota osvobozená od strachu ze samoty.

Havlíček Borovský Karel
V nouzi ti dá radu každý dobrý přítel, ale málokterý ti dá mouky pytel.

Häring Bernhard
Opravdové přátelství mezi křesťany je založeno na společném přátelství s Bohem.
Přátelství, které ulpí na vlastních zájmech na účet lásky, jež spojuje všechny členy společenství, není již láskou- pramení ne z univerzální nadpřirozené lásky, ale z lakomství egoismu.
Základní charakteristikou křesťanského přátelství je to, že není uzavřené, nýbrž je stále otevřené vůči všem, kdo potřebují lásku.

Hebbel Friedrich
Pro většinu lidí je přátelství vyplněním vlastní prázdnoty bohatstvím druhých.
Přátelství a láska jsou zdrojem štěstí v lidském životě, jako splynutí rtů v polibku okouzlí duši.

Hemingway Ernest

Je chyba, když někoho posuzujeme podle lidí, s kterými se stýká. Jidáš měl například zcela bezúhonné přátele.

Herzen Alexandr I.
Přátelství je jako ozvěna- dá tolik, kolik dostane.

Hesse Herman
Dokud byl můj život prozářen přáteli, můj svět byl plný; ale teď přišla mlha, nikoho již nevidím blízko sebe.

Hilty Carl
Přátelství je ten nejvznešenější cit, kterého je lidské srdce schopno.

Holan Vladimír
Co bylo stvořeno, má se zde milovat, aniž se možná byť jen dotkne jeden druhého. A roztříští-li se na moři dvě lodi o sebe, není to z nelásky té jedné k druhé.

Hrubín František
Copak může umřít, když nemá komu?
Přejdeme-li bez zamyšlení netečně kolem člověka, přehlédneme-li zdánlivě všední věc, neprožijeme-li s hlubokou upřímností okamžik, který se nás zdánlivě netýká, buďme si jisti, že jsme ze života něco ztratili.

Hugo Victor
Žiji pohodlně se svým kabátem. Dokonale se mi přizpůsobil, nikde mne nekouše, zakrývá mé vady a podvoluje se všem mým pohybům. Uvědomuji si, že ho mám na sobě, protože mě hřeje. Staré kabáty a staří přátelé se sobě velice podobají.


Chalíl Džibrán Džibrán
Přátelství je sladká odpovědnost, nikdy ne prospěchářství.
Mezi přáteli se všechny myšlenky, všechna příní a očekávání rodí beze slov a často jsou sdílena v tiché radosti.
Tvůj přítel plně uspokojí zvé potřeby. Je polem, kam s láskou zaséváš a z něho sklízíš s duší plnou vděčnosti.
Svěří-li ti přítel určitou myšlenku, neskrývej před ním svůj názor, ať je to souhlas nebo odmítnutí. Když mlčí, tvé srdce nepřestává naslouchat jeho srdci, protože v přátelství se každá myšlenka, přání a naděje rodí v tichu a s velikou radostí se o ně dělíme.
To nejlepší, co v tobě je, vyhraď přátelům.
V přátelství ať neexistuje žádný jiný úmysl, než vzájemné hluboké poznání.

Chamfort Nicolas de
Odmítl jsem přátelství dvou lidí: prvního proto, že mi nikdy neřekl nic o sobě, a toho druhého proto, že se mnou nikdy nemluvil o mně.
-Abychom mohli být dobrými příteli, musíme umět milovat.

Chardin Pierre Teilhard de
Velká přátelství jsou uzavírána,jestliže jdeme za nějakým ideálem, bráníme nějakou věc, třeba i v náhlých zvratech při vědeckém bádání.

Chardonne Jacques
Milovat život mě naučili mojí přátelé. Napomáhají mému růstu v té míře, nakolik se sami zlepšují.

Chateaubriand Francois Auguste René de
Hodnotu přátel si neuvědujeme, dokud nám nehrozí, že je ztratíme. Když se nám vše dobře daří, jsme tak pošetilí, že si myslíme, že všechno zvládneme i bez nich.

Chesterton Gilbert Keih
Evangelium od nás žádá, abychom milovali své nepřátele jako své přátele pravděpodobně proto, že jde o tytéž lidi.

Churchillová Jennie Jerome
Zacházej se svými přáteli jako se svými obrazy- stav je vždy do nejlepšího světla.


Ibsen Henrik
Přátelé jsou nebezpeční. Ne tak kvůli tomu, co vás nutí dělat, spíše kvůli tomu, co vám dělat brání.

Iglesias Julio
Přátelství je věrnost. A kdyby se mě někdo zeptal, co je to věrnost, odpověděl bych, že je to přátelství.

Isocrate
Nikdy si nezvol někoho za přítele, aniž bys věděl, jak se choval ke svým předcházejícím přátelům.


Jacob Max
Přátelství je hřebík, na kterém vidí můj život.

Jouhandeau Marcel
Ubližovat nám je úkolem našich přátel, jestliže našim nepřátelům v tom brání velká vzdálenost.


Kainar Josef
Hlubokým lesům hluboce se obdivuji, ze slunce vroucně se těším, oceán chtěl bych za hrob mít, sladce mě strhují bouře. Člověka hořce mám rád.
Je srdce tvé zbraň nad bomby, je srdce tvé i měkké místo v tobě...

Kant Immanuel
Ve své nejdokonalejší formě je přátelství svazkem mezi dvěma bytostmi spojenými stejnou vzájemnou láskou a úctou.

Karr Alphonse
Všichni chtějí mít přítele, ale nikdo se nestará o to, aby byl přítelem.
Často nám velké služby prokazují malí přátelé.
Na konci života poznáme, že nám nikdo nezpůsobil tolik bolesti jako přítel.

Kateřina II.
Přátelství vítězí nad rychle ubíhajícími léty a trvale stále, v slzách i ve smíchu.

Keller Gottfried
Služ svým přátelům, aniž bys vyžadoval vyrovnání účtů.

Kessel Joseph
V příteli hledáme své nejlepší stránky, ale současně i něco lepšího než jsme my.

Kipling Rudyard
Žádná radost se nevyrovná radosti ze setkání se starým přítelem, snad pouze ta z nově uzavřeného přátelství.

Kleist Ewald
Kdo v přítomnosti přátel pečlivě zvažuje každé slovo, bývá jen zřídka opravdovým přítelem a jen zřídka je schopen přátelství. Je třeba být dostatečně velkorysí, abychom mohli být před přáteli takoví, jací jsme. Pokud je ztratíme kvůli své nedokonalosti, je to užitečná ztráta, protože to nikdy opravdoví přátelé nebyli.
Opravdový přítel nebude chybět tomu, kdo je ho hoden, kdo sám je schopen být přítelem.

Klopstock Friedrich Gottlieb
K čemu by bylo přátelství, kdyby nebylo nesmrtelné?
Přátelství a láska jsou dvě rostliny, které vyrůstají ze stejného kořene.

Knigge Adolf
V přátelství musí každý umět dávat a dostávat v přibližně stejné míře, protože jakákoliv nerovnováha přátelství narušuje.

Konfúcius
Tři druhy přátelství přinášejí užitek a tři škodu: přátelství s lidmi upřímnými, pevného charakteru a se zkušenými přináší užitek; přátelství s falešníky, lichotníky a klevetníky přináší jen škodu.

Körner Theodor
Přítelu věrnost můžeme poznat pouze v bouři.

Kotzebue August
Láska je krásný květ, přátelství je sladky plod.

Kracauer Siegried
Neexistuje opravdové přátelství bez lásky.


Labouisse- Rochefort Jean
Neexistuje žádné přátelství, které by zůstalo neplodné. Přátelství je cit, který nesmí zůstat nečinný: buď jedná, nebo vůbec neexistuje.

Lacordaire Jean-Baptiste Henri
To , co utvrzuje přátelství, je čas.
-Slovo opravdového přítele je pro sklíčenou duši slunečním paprskem, který na jaře pohladí čelo chudáka a je mu útěchou po tvrdé zimě.

La Fontaine Jean de
Všichni se nazývají přáteli, ale jen blázen jim věří. Nic není častější, než takové označení, a nic není vzácnější, než přátelství samo.

Laub Gabriel
Přítel je člověk, který vás nikdy nezradí- zadarmo.

Lavvale Louis
Opravdové přátelství nemůže existovat, pokud nevěříme ve stejné ideály.

Lavater Johann K.
Opravdové přátele rozdělí jenom smrt, nikoliv osud.
-Přátelé jsou zrcadlem tvé osobnosti. Objevuješ v nich sebe sama.

Lembke Robert
Malé dárky stvrzují přátelství, které vzniklo díky velkým darům.

Leonhardt Roland
Přátelství je štěstí a zisk, trpělivost a stálost.

Levi Abramo
Přátelství je klíčem nabídnutým člověku, aby znovu otevřel dveře svého domova.

Lewis Clive Staples
Přátelství je nadbytečné jako filosofie, jako umění. Nemá samo hodnotu, která by přežívala. Spíše je jednou z věcí, které přežívání dávají smysl.
-Přátelství nejméně žárlí. Dva přátelé mají radost, když se k nim připojí třetí a tři, když se k nim připojí čtvrtý, pokud ovšem nově příchozí má předpoklady k opravdovému přátelství.

Luther Martin
Mít za přítele Boha má větší cenu než přátelství celého světa.

Lynd Robert
Přátelství neunese tíhu příliš mnoha rad.


Mansfieldová Katherine
Za největší privilegium, útěchu a úlevu v přátelství jsem vždy považovala to, že není třeba nic vysvětlovat.

Manzoni Alessandro
Jednou z radostí přítelství je mít někoho, komu můžeme svěřit tajemství.

Maritain Jacques
Na světě není nic krásnějšího než podivuhodná přátelství, kterým Bůh dává vznikat a která jsou odrazen jeho nezištné a velkorysé lásky.

Mazzolari Primo
Opravdoví přátelé jsou ti, kteří si projevují náklonost v každém počasí, v dobrém i špatném, když získávají, i když ztrácejí.
-Přátelství je milost, kterou někdy Bůh udělí osamělým.

Menandros
Nemocné tělo potřebuje lékaře, nemocná duše přítele.

Mencken Henry Louis
Začne-li se člověk vysmívat svému vlastnímu trápení, ztratí mnoho přátel- nikdy mu neodpustí, že je okradl o jejich výsadní právo.

Mermet Claude
Přátelé jsou jako melouny: musíme jich ochutnat padesát, než najdeme jeden dobrý.

Metastasio Pietro
Jediné, ale velké dobro, které nám zůstane v neštěstí, je to, že rozpoznáme falešné přátele od opravdových.

Meysenburgová Malvidia
Přátelství neodsuzuje v okamžicích neshody, ale jednoduše otevře příteli náruč a řekne: nic nežádám, nic nesoudím; zde je mé srdce, opři se o něj a odpočiň si!

Moliére
Čím více máme rádi svého přítele, tím méně mu potřebujeme lichotit.
-Přátelství je třeba uchovávat jako tajenství. Kdo o něm mluví při každé příležitosti, znehodnotí ho.

Mongillo Dalmazio
Přátelé nejsou dokonalí, ale jsou věrní. Jestliže zakusí shovívavost, neznamená to pro ně zklamání, ale je to povzbuzení k pečlivosti, k milosrdenství k odpuštění.

Montaigne Michel de
V opravdovém přátelství. jak si ho představuji já- se duše spolu mísí, splétají, splývají jedna s druhou v tak nízkém svazku, že zapomínají na souvislost, která je spojila.
-Kdyby na mně někdo chtěl, abych řekl, proč jsem měl rád svého přítele, myslím, že bych mohl odpovědět jen toto: "Protože to byl on, protože jsem to byl já."

Montesquieu Charles-Louis de
Přátelství není ničím jiným, než dočasnou dohodou, jíž se zavazujeme prokazovat příteli malé služby, abychom se mohli radovat z větších.

Mumfordová Ethel Wats
Bůh nám dal naše příbuzné, ale přátelé si díky Bohu můžeme vybrat.

Mühs Wilhelm
Je pravda,že: "Kdo našel přítele, nalezl poklad," jak říká bible. Ale pořád větší pravda je, že kdo objeví poklad, najde hned spoustu přátel.


Napoleon Bonaparte
Spolehlivý přítel je opravdovým obrazem Boha.

Newman John Henry
V tomto nestálém světě je něčím velkým mít přátele, kteří přáteli zůstanou.

Nietzsche Friedrich
Přátelství tvoří společná radost, ne společný pláč.

Nurejev Rudolf
Přátelství, podobně jako láska, vyžaduje téměř stejné umění jako například nějaká krásná a zdařilá taneční figura. Je zapotřebí velkého sebeovládání, mnoha slov a nejvíce mlčení. A především hodně úcty.


Ovidius
Mnozí budou tvými přáteli, dokud budeš šťastný, ale až příjdou zlé časy, zůstaneš brzo sám.


Paoli Arturo
Přátelství roste radostí te sebepoznání, z postupného vzájemného porozumění, z reakce na nové situace a nové ideje, které prožívají přátelé společně.
-Přátelství...je setkání mezi těmi, kteří se hledali, aniž by o tom věděli, protože jeden druhého potřebovali.
-První podmínkou k vytvoření přátelství je, aby bylo hluboce pravdivé, a ne aby bylo přestrojením.

Papini Giovanni
Přátelství je neustálé vzájemné sdílení duchovních a hmotných darů.
-Je-li pravda, že v každém příteli je ikryt dřímající nepřítel, není pak také v každém nepříteli přítel, který čeká na svou hodinu?

Pascal Blaise
Znovu obnovená přátelství vyžadují více péče než ta, která hned odpočátku měla trhliny.

Pasternak Boris Leonidovič
Můj osud je záviděníhodný. Žil jsem pro své přátele a dal jsem za ně duši.

Paul Jean
Usmát se na druhého, i když jej v některých věcech předstihujeme a v jiných mu zdaleka nestačíme, to je výrazem přátelství.

Perrier Francois
Přítel je ten, na kterého se můžeme vždy spolehnout, takto se pak můžeme spolehnout na sebe sama.

Pibiri Raffaele
Opravdové přátelství je vzácné, a jako každou hodnotu je musíme hledat, objevit, chránit, živit a konečně rozšiřovat do celého světa.
-Přátelství je risk, je včak založeno na důvěře. Je tedy pro ty, kteří se druhému nedarují slepě, nýbrž odpovědně.
-Základem přátelství je upřímnost.
-Přátelství je pro ty, kteří touží po velkých věcech a snaží se jich být hodni.

Platen August
Opravdové přátelství je vytrvalejší než láska.

Plautus
Kde jsou přátelé, tam je bohatství.

Plútarchos
Přítel, který se změní podle toho, jak se změním já, a který hned přitaká na to, s čím souhlasím já, mi není na nic. To dělá mnohem lépe než můj stín.
-Je smutné objevit, že nemáme přátele, až ve chvíli, kdy bychom je potřebovali.
-Mnozí si cení jen toho, co z přátelství mohou vytěžit. Zanedbávají však povinnosti, které přátelství přináší a neberou v úvahu, že ten, kdo potřebuje v těžkostech pomoc od mnoha přátel, musí sám být také k dispozici mnoha přátelům.

Prezzolini Giuseppe
Přítel je jako oslabený nepřítel, má v sobě tu trochu protikladu s naším bytím, podobně jako vakcína, která slabou nákazou nemoci léčí.

Procházková Markéta
Až na dně své žízně staneš se hladačem pramenů pro jiné...

Publilius Syrus
Ztráta přítele je tím nejhorším neštěstím.


Quarles James
Přátelství je jako hudba: dvě stejně naladěné struny se chvějí, i když se dotknete jen jedné z nich.

Quesnay Francois
Hodnotu přítele poznáme, až když jej ztratíme.

Quoist Michel
Přátelství je nezištné. Je to hluboké sdílení dvou bytostí, které se navzájem odhalují a doplňují takovým způsobem, že jeden druhému už nemůže nic odepřít.
-Přátelství je- po lásce- tím nejkrásnějším darem nebe.


Raudive Zenta Maurina
Úkolem přátelství je harmonicky vyřešit nevyhnutelné disharmonie.
-Svět, který se rozpadá, může být vyléčen přátelstvím.
-Přátelství je tou nejjemnější květinou vzájemných lidských vztahů. Když o ni nepečujeme s trpělivostí a neúnavností, zvadne a usychá ještě dříve, než otevře všechna svá poupata.
-Přítel může proměnit poušť v ráj.
-Nic není bolestivějšího než sklamání, jehož příčinou je přítel.
-Nedostatek taktu je pro přátelství smrtelný.

Renard Jules
Opravdový přítel vždycky uhodne, kdy ho ten druhý potřebuje.

Reverdy Pierre
V podstatě nemáme přátele, nýbrž spiklence. A když jimi přestaneme být, přátelství vyprchá.

Rivoyrová Christine de
Přátelství oproštěné od smyslnosti je tím nejušlechtilejším citem daleko hlubším, než je láska.

Rochefoucauld Francois de la
Nevěřit přátelům je větší hanba než být oklamán.
-I když je opravdová láska vzácná, je méně vzácná jako opravdové přátelství.

Rosegger Peter
Lidé si myslí, že přátelství je založené na podobnosti.Jsou příliš netrpěliví a nedokáží čekat na úžasné výsledky, které mohou přinést protiklady.

Rostand Jean
Příteli, který o vás špatně mluví, všichni věří víc než komukoli jinému.

Rückert Friedrich
K přátelství nestačí mít stejný cíl; je třeba držet také stejný krok.
-Tvým opravdovým přítelem je ten, kdo odhaluje tvé nedostatky a pomáhá ti je odstranit dříve, než je objeví tvojí nepřátelé.


Sailer Johann Michael
Ježíši, příteli všech lidí, spoj ty sám naše srdce, aby tento svazek byl silný a vytrvalý. Buď vždy tím třetím mezi námi, abychom zůstali spojeni s tebou, jenž jsi věčná láska.
-Mám přítele v ráji, je to Pán nebe i země. Miluje mě víc než vlastní život, připravuje pro mě místo, kde je klid a radost, abych s ním mohl být navždy spojen. Nic si nepřeji víc, než být se svým Přítelem. Chci žít stejným životem, jakým žil on. Chci se modlit a trpět, bojovat a vykrvácet jako on pro mě. Chci rychle běžet, abych už byl tam, kde mě přítel čeká.

Saint-Exupéry Antoine de
Lidé už nemají čas, aby něco poznávali. Kupují u obchodníka věci úplně hotové. Ale poněvadž přátelé nejsou na prodej, nemají přátel.
-Před svým přítelem se nemusím omlouvat, nemusím se bránit, nemusím nic- u něho nacházím pokoj.
-Přítel je topu částí člověka, která je určena tobě, a otevírá ti bránu, kterou by asi nikdo jiný neotevřel.

Sandová George
Přátelství je jedinou milostí, o kterou by lidé měli prosit. Kdyby existovali opravdoví přátelé, hráli by jedni pro druhé roli Boha.

Sauerová Sabine
Přátelství je láska spojená s rozumem.

Scudéryová Madeleine
Chceme-li být svým přátelům užiteční, často nesmíme věřit všemu, co říkají, a nesmíme dělat vždy to, co chtějí.

Seghersová Anna
Útěcha nalezená v hodinách přátelství- nečekaná útěcha- je něčím, o co se můžeš opřít, něčím, co ti pomáhá, aby ses přes všechny potíže nepropadl až na dno.

Seneca
Nikdo není takovým miláčkem štěstěny, aby nepotřeboval přítele.
-Vážíš-li si svého přítele, ale pak v něj nemáš důvěru jako v sebe sama, děláš velkou chybu a neznáš hodnotu přátelství.
-Příteli řekni o všech svých myšlenkách a všech svých starostech. Věř jeho věrnosti: tak docílíš, že ti bude věrný.

Sertillanges Antonín G.
Nedivme se. že přátelství je tak vzácné, když je tak málo opravdových lidí. Základem opravdového přátelství je opravdová lidskost, kterou máme v sobě.
-Ideálním pravidlem pro přátelství je vyhnout se všem prospěchářským výpočtům, dohodnout se na otevřenosti. Jeden pak může od druhého žádat, nakolik potřebuje, aby jej vyslechl a druhý mu bude připraven naslouchat.
-Vybrat si přítele znamená dát mu přednost před ostatními. Obětovat se pro něj znamená dát mu přednost před sebou samým.
-Žádný přítel není přítelem ve skutečném slova smyslu, není-li
znamením většího Přítele. Žídná smlouva pro nás nemá cenu, pokud nesměřuje k Tomu, který jediný nám stačí. Nejvyšším dobrem je radovat se společně z Boha a láskyplný vztah spočívá v tom, že ho společně milujeme.

Shakespeare William
Umřel snad někdo, aniž by mu alespoň jeden z jeho přátel nešlápl na nohu?

Schaefová Anne Wilson
Není možné žít bohatý a plný život, aniž bychom měli přátele.
-Vzpomínat na přátele je pohlazením pro mou mysl, jako teplá koupel, která uvolňuje tělo.

Schiller Friedrich
Ani jarní slunce nezáří tolik jako tvář přítele v hodině zkoušky.

Schlegel Friedrich
Tou nejnutnější a nejvzácnější věcí v přátelství je uvědomit si nezbytné meze.

Schopenhauer Arthur
Kdo je přítelem všech, není přítelem nikoho.
-V zásadě neztratíme přítele, když mu odmítneme půjčku, ale velmi často ho ztratíme, když mu ji poskytneme.

Schulerová Elizabeth
Přátelé jseou zrcadlem tvé osobnosti. Onjevuješ v nich sebe sama.

Sládek Josef Václav
Za nejbližšího, jejž tvé srdce zvolí, bys každou krůpěj krve cedil rád; a tepr potom cítíš, jak to bolí, když sám ji začne brát.

Sókratés
Zvláštní věc: člověk je schopen přesně říci, kolik má ovcí, ale není s to říci, kolik má přátel- tak málo si jich cení.

Sonnenschein Carl
Opravdové přátelství nemluví, ale jedná.

Stevenson Robert L.
Dokud nás někdo miluje, jsme nepostradatelní. Kdo má přítele, není nikdy zbytečný.

Sv. Albert Veliký
Existuje dvojí falešné přátelství a jedno opravdové. Falešné přátelství je založeno pouze na výhodách, které může poskytnout přítel. Ještě falešnější je přátelství, které hledá jen potěšení a vlastní uspokojení. Opravdové přátelství je založeno na společném dobru.

Sv. Ambrož
Je opravdovou úlevou, jestliže máme někoho, s kým můžeme sdílet své nitro, komu můžeme otevřít srdce a svěřit mu svá tajemství.
-Věrný přítel je lékem pro život a milostí pro věčnost.
-Přátelství nesmí být určitým druhem poplatku, sloužícího k tomu, abychom vybrali povinnou daň, nýbrž je zdrojem opravdové radosti a zkrášlením života.
-Pokárej přítele, který chybuje, neopouštěj ho však, když je nespravedlivě napadán.

Sv. Augustin
Neexistuje opravdové přátelství, které by nebylo uzavřeno v tobě, Panemezi těmi, kdo jsou k nám připoutáni láskou, která nám byla skrze Ducha svatého vylita do srdce.
-Šťastný je ten, kdo svého přítele miluje v tobě, Pane. Jen ten, kdo nikdy neztratí milovanou bytost, kdo své drahé miluje v Bohu, jehož ztratit nemůže.
-Přátelství je tou nejsladší věcí na světě.

Sv. Basil Veliký
Miluješ.li mě, napiš mi, prosím, i tehdy, jsi-li na mě nahněvaný, stejně mi napiš, i když se na mě zlobíš. Budu mít velkou radost, dostanu-li dopis od přítele, třeba i trochu rozzlobeného. Rozhodni se tedy! Vyjdi ze své netečnosti. Neříkej, že nevíš, co psát. Nemáš-li nic, co bys mi napsal, řekni, že nemáš nic: i to je pro mě důležité a hezké.

Sv. František Saleský
Přátelství se liší podle hodnot, které sdílíme jeden druhému: jsou.li falešné a prázdné, i přátelství je falešné a prázdné; jsou-li opravdové, i přátelství je opravdové.
-Vašimi přáteli ať jsou jen ti, kteří vám mohou pomoci získat ctnosti.

Sv. Izidor Sevilský
Přítele opravdu milujeme, když ho nemilujeme pro sebe, ale pro Boha. Milujeme-li ho pro sebe, jednáme jako hlupáci. Ten, kdo jen pozemsky miluje jiného smrtelníka, zahrabává se do země.
-Přátelství není ničím jiným než ozvěnou vůle a lásky, které odpovídají jedna druhé.

Sv. Ján Zlatoústý
Věrný přátel je jako balzám a je tou nejjistější ochranou.
-Můžeš získat mnoho pokladů, ale žádný nebude mít takovou cenu jako upřímný přítel.
-Přátelství je velká věc; jeho velikost nelze vyjídřit slovy, je možné ji poznat jen zkušeností.
-Nechci ti nic vyčítat. Budu mlčky a odevzdaně snášet cokoliv. Ne proto, že bys mě urazil, ale protože ten den, kdy jsem přijal tvé přátelství, jsem stanovil pravidlo, že od tebe nebudu vyžadovat omluvu za trápení, které bys mi způsobil.
-Už jen to, že přítele vidíme, vzbuzuje v našem srdci radost, která prostoupí celou naši bytost.
-V přátelství skrýváme své zásluhy a snažíme se, aby velké věci vypadaly jako malé. nechceme, aby se zdálo, že nám přítel něco dluží, ale spíš my jsme jeho dlužníky.

Sv. Jeroným
Přítele hledáme dlouho, stěží ho nalézáme a težko si ho udržujeme.

Sv. Pavlín z Noly
Přátelství, které není založené na Kristu, nemá základy na skále. Jen přátelství založené v Bohu trvá věčně,protože jen takové přátelství nás vzájemně spojuje v životě i ve smrti.

Sv. Prosper z Akvitánie
Blahoslavený je ten, kdo miluje Boha a v Bohu svého přítele.

Sv. Řehoř Veliký
Ručit za svého přítele znamená vzít na sebe zodpovědnost za činy jeho duše.

Sv. Terezie z Avily
Přátelství je znamenitým prostředkem, jak se radovat z Boha.

Sv. Terezie z Lisieux
Nebojím se soudu, protože Soudce je mým přítelem.

Sv. Tomáš Akvinský
Přátelé se radují a jsou smutní pro tytéž věci.
-Láska je přátelství člověka s Bohem.

Swetchinová Anne Sophie
Ideálem přátelství je cítit se jedním, ale zůstat dvěma.

Swift Jonathan
Když jde o předvídání nějakého neštěstí, žádný nepřítel se nevyrovná příteli.


Tate Allen
Přátelství je privilegiem obyčejných lidí. Mocní jsou nešťastní, protože neznají tuto velkou sladkost.

Tennyson Alfred
Když tvůj přítel s tebou sestoupí až na dno bolesti a nezůstane pouze na prahu, pak je to upřímný přítel.

Thibon Gustave
Základem opravdového přátelství jsou především společné zásady a cesta za stejnými ideály.

Thoreau Henry David
To nejdůležitější, co mohu pro svého přítele učinit, je prostě být mu opravdovým přítelem. Nemám bohatství, které bych mu mohl darovat. Poznává-li, jak jsem šťastný tím, že ho miluji, nebude chtít nic jiného. Není přátelství právě kvůli tomu něčím božským?
-Vše, co může být řečeno o přátelství, je podobné tomu, co říká botanika o květinách. Copak může intelekt vyjádřit podstatu?
-Přátelství, které není vznešené, má tendenci se uzavřít a být nesnášenlivé. U vznešeného přátelství tomu tak není: je charakterizováno překypující a zářivou láskou.

Troller Georg Stefan
Přátelství je láska bez smyslnosti.

Tucholský Kurt
Mít přátele je stejné jako mít vlast.

Turoldo David Maria
Nikdo nám není lepším přítelem než Bůh, samotný zdroj přátelství.
-Myslím, že nás žádná věc neutěšuje tolik, jako vzpomínka na přítele, vzpomínka na radost z jeho důvěry nebo na nesmírnou úlevu, když ses mu s absolutní otevřeností a klidem svěřil. Je-li daleko, přeješ si ho opět vidět, vybavuješ si ho, abys ho cítil nablízku, slyšel jeho hlas a pokračoval s ním v nekonečných rozhovorech.

Twain Mark
Nejdůležitějším úkolem přítele je, aby ti byl nablízku, když se mýlíš. Když máš pravdu, jsou po tvém boku téměř všichni.
-Aby ti probodli srdce, je ti třeba nepřítel i přítel: ten první, aby tě pomluvil, a ten druhý, aby ti to přišel říci.
-S bolestí si vystačíme sami, avšak chceme-li prožít plnost radosti, potřebujeme někoho, s kým ji můžeme sdílet.
-Jen jedna věc je těžší než najít přátele: jak se jich zbavit.
-Posvátný cit přátelství je svou povahou tak sladky, trvalý, věrný a trpělivý, že může vydržet celý život, ovšem kromě okamžiku, kdy přítel požádá o půjčení peněz.

Tweedalová Mercia
Malé laskavosti stmelují přátelství.


Vauvenargues Luc de Clapiers de
Jestliže nám přátelé prokazují různé služby, považujeme to za samozřejmost, protože tím nám jsou jako přátelé povinni, avšak zapomínáme, že nejsou povinni být našimi přáteli.

Veneziani Carlo
Dát příteli kopanec je přece vždy oplátkou.
-Existují přátelé, kteří jsou ochotni stát vám po boku až do poslední koruny- samozřejmě vaší.

Voillaume René
Člověk bez přátel je člověk hluboce nešťastný.
-Není snad přátelství tím nejvyšším výrazem čisté a nezištné lásky, která zapomíná sama na sebe?
-Přátelství neexistuje, pokud necítíme potřebu sdílet se svým přítelem všechno: starosti, radosti, práci, strach, úsilí, myšlenky a plány.

Voltaire
První zákon přátelství vyžaduje, abychom si přátelství hleděli a pečovali o něj. Druhý zákon vyžaduje, abychom byli shovívaví, když je první zákon porušen.
-Přátelství je tichý soulad mezi dvěma citlivými a čestnými lidmi.
-Přátelství je zasnoubení dvou duší.


Wagner Richard
Mít přítele povznáší duši. Více však povznáší být druhému přítelem.

Ward Beecher Henry
Přátelství je vzájemné obohacování dvou bytostí.

Weber-Brauns Wilhelm
Platonická láska a přátelství je jedno a totéž.

Weilová Simone
Ryzí přátelství je obrazem původního, dokonalého přátelství, přátelství Trojice, jež je samotnou podstatou Boha.

Wengerová Lisa
Je to nezasloužené štěstí, mít přátele ve stáří, a abychom je získali, musíme se o to snažit včas.

Werich Jan
Nedorozumění je údělem člověka; a boj s ním motorem života.
-Někdo má to štěstí, že má schopnost být přítelem.

Whitman Walt
Nikdy jsem nopochyboval, že si zasloužím své nepřátele, ale nevěřím, že si zasloužím své přátele.

Wilde Oscar
Kdyby některý z mých přátel pořádal slavnost, aniž by mě pozval, ani trochu bych se neurazil. Kdyby však některý přítel měl mrzutosti a byl smutný a odmítl by sdílet svou bolest se mnou, pocítil bych velkou hořkost.
-Soucit s přítelovým utrpením cítí každý. Těšit se z úspěchů přítele, to vyžaduje velmi ušlechtilou povahu.

Winchell Walter
Pravý přítel je ten, který příjde, když všichni ostatní odcházejí.


Zachrias Ernst
Přátelství není jen podivuhodný dar, ale také neustálá výzva.

Zeyer Julius
V červáncích lásky vybledá hvězda přátelství.

Zschokke Heirich
Kdo je bez přátel, prochází touto zemí jako cizinec, který nepatří nikomu.


 
 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář