Jdi na obsah Jdi na menu
 

Citáty

26. 3. 2011


Další sekce doplňuji průběžně každý den.

O ŽIVOTĚ

Ackermanova Diane
Nemůžeme dojít na konec svého života a zjistit, že jsme žili jen jeho délku. Je třeba žít také jeho šířku a hloubku.

Allendeová Isabel
Ticho před narozením, ticho po smrti: život je hluk mezi dvěma neprozkoumatelnými obdobími ticha.

Andersen Hans Christian
(2. dubna 18054. srpna 1875)
byl dánský spisovatel, který proslul především jako jeden z největších světových pohádkářů. Mnohé z jeho 156 pohádek se staly již klasikou (Princezna na hrášku, Ošklivé káčátko, Císařův slavík,Císařovy nové šaty, hcandersen.jpeg
Statečný cínový vojáček
, Křesadlo a Malá mořská víla). Psal ovšem
i verše a romány, z nichž je dosud
čtena autobiografie Pohádka mého života. Kromě světoznámých
pohádek napsal také
několik úspěšných románů, několik poměrně máloúspěšných
básnických
sbírek a divadelních her.
Život každého člověka je pohádka napsaná Boží rukou.


Angelus Silesius

Neexistuješ ty, který nyní žiješ: stvoření je mrtvé. To Bůh je životem, jenž oživuje tvé nitro.

Antifontés
Na rozdíl od partie dámy nemůžeme jednou hraný život znovu začít a hru opakovat, i když litujeme toho, jak jsme hráli.

Arndt Ernst Moritz
Bez lásky je život prázdný.


Beauvoirová Simone de
Život je zvláštní: někdy je v maličkostech jasný a jindy je celý neprůhledný.

Benn Gottfried
Žít, to znamená stavět mosty přes plynoucí řeky.

Bersancourt Albert de
Nic není těžší než žít prostě.

Bible, Starý zákon
Člověk je jen vánek pouhý, i kdyby stál pevně. každý žitím putuje jak přelud, hluku nenadělá ten vánek pouhý, kupí majetek a neví, kdo to shrábne.
Naše dny na zemi jsou jako stín a naděje není.
Člověk narozený z ženy má krátký věk , avšak nepokoje do sytosti. Jako květ vzejde  a zvadne, prchá jako stín a neobstojí.
Hle , jen na píď odměřils mi dnů, Hospodine, a jako nic je před tebou můj věk. Vždyť až přejde  počet mých let, půjdu stezkou, z níž se nenavrátím.
►Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jako polní kvítí; sotva ho ovane vítr, už tu není...
►Pane, dej mi poznat, kdy příjde můj konec  a kolik dnů je mi vyměřeno, ať vím, kdy sejdu ze světa.
►Počet našich let je sedmdesát roků, jsme-li při síle, pak osmdesát, a mohou se pyšnit leda trápením a ničemnostmi; kvapem uplynou a v letu odcházíme.


Bible, Nový zákon
►Kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný, nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života.
►Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh. Všechno povstalo  skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život  a život byl světlo lidí.
►Ježíš říká: "Kdo nalezne svůj život, ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej."
►Ježíš říká: "Přišel jsem, aby měli život  a aby ho měli v hojnosti."
►A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.
►Ježíš říká: "já jsem Cesta, pravda a Život."



Bierce Ambrose
►Lítost je usazeninou v kalichu života.

Bishop Jim
►Je těžké žít v přítomnosti, směšné žít v budoucnosti a nemožné žít v minulosti.

Blaha Johann Andreas
►Záleží na každém člověku, jestli naplní sýpky svého života pšenicí nebo jen slámou.

Bonhoeffer Dietrich
►Život je plán, který má nad námi Bůh.

Bourget Paul
►Člověk musí žít podle toho, jak myslí, nebo bude myslet podle toho, jak žije.

Bowles Paul
►Smrt se neustále přibližuje. Ale skutečnost, že nikdy nevíš, kdy k tobě příjde, jakoby ubírala na významu skutečnosti, že život má svůj konec.
►Život spočívá ve stále marných pokusech o navázání kontaktu.


Brilliant Asleigh
►Být na světě může být drahé, ale v ceně je zahrnuta také každodenní projížďka kolem Slunce!

Brock Erich
►Kdo nedokáže žít, nedokáže ani umřít.

Browne Thomas
►Kde je život strašnější  než smrt, je největší odvahou odvážit se žít.

Bruyére Jean de la
►Člověk má jen tři velké zážitky: zrození, život a umírání. Neví o tom, že se narodil, trpí, když umírá, a zapomíná, že žije.

Brzobohatý Radoslav
►Život zpočátku rozdává, možná až marnotratně, ale pak si začíná brát.

Buber Martin
►Každý opravdový život je "setkání".

Buddha
Buddha, vlastním jménem Siddhártha Gautama, v páli Siddhattha Gótama (přibližně 564/3 př. n. l. Kapilavastu /v páli Kapilavatthu/ – podle legendy zemřel 13. října 484/3 př. n. l. Kušinagara /v páli Kusinára/, podle théravádové tradice žil v letech 623–543 př. n. l.) je zakladatelem buddhismu. Jméno Buddha znamená probuzený, osvícený.
Podle tradice se narodil jako princ královského rodu Šákjů. Do 29 let žil pohodlným životem syna místního vládce, oženil se (manželka Jasódhara) a měl syna (Ráhula). Poté - aniž by spatřil právě narozeného syna - opustil domov a věnoval se nejrůznějším praktikám, pomocí nichž chtěl dosáhnout osvobození z utrpení, které je spojeno s každou existencí, a neustálého koloběhu znovuzrozování (samsáry). Nakonec podle legendy ve věku 35 let objevil střední cestu, která se vyhýbá všem krajnostem, a dosáhl probuzení, konečného osvobození z utrpení a koloběhu životů. Následujících 45 let předával své učení, ať už mnichům (založil první mnišské společenství na světě), tak laikům. Zemřel u Kušinagary obklopen svými mnišskými následovníky.

Život je most, a proto na něm nestav dům.


Bulwer Edward
Život by byl docela zábavný, kdyby se jím nebavil on sám.

Buscaglia Leo
Život je dar, který vám dal Bůh. Způsob, jímž ho žijete, je darem, který dáváte Bohu.

Busch Wilhelm
Součtem našeho života jsou hodiny, po které jsme milovali.

Butler Samuel
Život je jako hrát houslové sólo před publikem, a teprve potom se učit hře na housle.

Buttafava Vittorio
Na velkém bílém papíře s malou skvrnkou od inkoustu lidé vidí jen skvrnu, ne velký  a nádherný bílý list , kterým je život.
Skutečné plýtvání se nikdy netýkalo věcí, ale života.



Capellmann Othmar
►Opravdový život je tam, kde láska přináší oběti.

Carlyle Thomas
Člověk žije, když v něco věří, ne když o něčem mluví a diskutuje.


Caro Lucrezio
Nikomu nebyl život dán do vlastnictví, všem byl dán jen do užívání.

Cesbron Gilbert
Miluji, tedy jsem. To je můj začátek i můj konec, ať si Descartes říká, co chce!

Claudius  Matthias
Náš pozemský život je jen krátkým úsekem na cestě našeho bytí.

Coubertin Pierre de
Nejdůležitější v životě není zvítězit, ale bojovat ; hlavní není vyhrát, ale odvážně se bít.

Courteline Georges
Kdybychom měli  na jiných lidech snášet to, co si dovolujeme my, byl by život nesnesitelný.

Crncevičová Brana
Život je často s lidmi nespokojen.

Curie Marie
Ničeho se v životě nemusíme bát: jen to pochopit!

Cvetajevova Marina Ivanovna
Žít! A jednat tak, aby i ostatní žili.



Čapek Josef
Život je velmi krásný a velmi těžký- právě proto nesmí v nás býti špatný.
Jen ten, kdo umí nést porážky, umí nést i úspěchy.
Život není k zábavě. K trýzni, okouzlení, úžasu- ano!
Není zlých pravd, jsou jen zlé skutečnosti.
Celý náš život se odehrává mezi tím, co chceme a co musíme udělat.

Čapek Karel
Nejkrásnější na světě nejsou věci, ale chvíle, okamžiky, vteřiny...
Trpím životem? Jak bych netrpěl. Miluji život? Jak bych ho nemiloval. Je v tom tedy rozpor? Ne, je v tom život sám.


Čechov Anton Pavlovič
Možná, že v ráji bude lidstvo žít přítomností; dosud vždy žilo budoucností.


Da Vinci Leonardo
►Kdo si neváží života- nezasluhuje si ho.

De Crescenzo Luciano
Mnozí se snaží život prodloužit, a přitom by ho bylo třeba spíše rozšířit.

Deledda Grazia
Lidé myslí jen na věci světa. Kdyby jen trochu pomysleli na onen svět, vydali by se do něj přímější cestou . Myslí si, že tento pozemský život nikdy neskončí a on je zatím jen přípravou , a to ještě krátkou!
Život plyne a my ho necháme plynout jak vodu v řece, a teprve když odteče, všimneme si, že už není...

Delp Alfred
►Lidský život měl smysl, jestliže přinesl na svět trochu lásky a dobra.

Dinesen Isak
►Jsem přesvědčen, že mi těžké chvíle pomohly lépe pochopit, jak je život nekonečně krásný a v každém smyslu bohatý, a jak úplně nepodstatné jsou věci, které nás naplňují úzkostí.

Disraeli Benjamin
►Život je příliš krátký na to, abychom si mohli dovolit učinit ho bezvýznamným.

Dostojevskij Fjodor Michajlovič
►Život je ráj, ale lidé to nevědí a ani to nechtějí vědět.
►Tajemství lidské existence nespočívá jen v žití, ale také ve vědění, pro co člověk žije.



Ebner Eschenbachová Marie von
►Vláda nad okamžikem je vládou nad životem

Einstein Albert
Jen život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.

Emerson Ralph Waldo
Celý život se připravujeme na to, že budeme žít, ale nežijeme nikdy.
Život je neustálým sledem překvapení.

Epiktétos
Tvým úkolem v životě je důstojně hrát roli, která ti byla přisouzena. Její výběr je úkolem někoho jiného.

Ernst Paul
Neklást odpor Bohu; v tom si myslím, že je smysl života.

Eurípides
Kdo ví, zda to, co nazýváme žitím, neznamená umírání, a to, co nazýváme umíráním, neznamená žití?


Fayol André
Život je jako láska: není to pohodlný a klidný stav, ale velké a podivuhodné dobrodružství.

Feuerbach Ludwig
Žije jen ten, kdo miluje. Nežít a nemilovat znamená totéž.

Feuchtersleben Ernst von
Život není sen. Stává se snem jen vinou člověka, který neposlechne výzvu k probuzení.

Feuilliére Edwige
Život je jako zrcadlo: usmívej se na něj, a bude nádherný;
chmuř se, a bude protivný.

Fontane Theodor
Život je most, a proto na něm nestav dům.

Frankl Viktor
Kdo se táže po smyslu života, klade otázku špatně. Otázky nám pokládá život a na nás je, abychom na ně odpovídali.

Franklin Benjamin
Miluješ život? tak neztrácej čas, protože z něj se život skládá.

Frassati Pier Giorgio
Život bez víry neznamená žít, ale živořit.

Frensen Gustav
Hodnota života se neměří jeho délkou, ale hloubkou.

Fröbel Friedrich
Čím větší vnitřní bytí, tím menší vnitřní žití.

Fromm Erich
Nejdůležitějším ůkolem, který člověk v životě má, je zrodit sám sebe, vnést světlo do svého života.



Gadda Carlo Emilio
Každý okamžik zahrnuje malý prostor mezi nadějí a lítostí, a to je prostor pro život.

Gándhí Mahátma
Smysl života spočívá ve vytvoření Božího království na zemi, neboli v tom, že vyměníme sobecký, závistivý, násilnický a nerozumný život za život lásky, bratrství, svobudy a rozumu.
Život je životem jen tam, kde je láska.

Gellert Christian Fürchtegott
Žij život tak, abys byl s ním spokojený, až budeš na smrtelné posteli.

Gervaso Roberto
Život je jako vodní hodiny s mnoha slzami a několika kapkami medu.
Bůh nám dal život, aniž by se nás ptal. Proč by to měl dělat, když nám ho zase odebírá.

Gide André
Je to zákon života: jakmile se před námi zavřou jedny dveře, otevřou se jiné. Ale tragédií je, že pořád hledíme na ty zavřené a nevšímáme si těch otevřených.

Gilbert William
Život je moučník plný rozinek.

Goethe Johann Wolfgang von
Život je přesně jako Sibyliny odpovědi: čím stručnější, tím cennější.
Život se podobá těm kajícím procesím, ve kterých se chodí tři kroky kupředu a dva kroky vzad.
Přestože se život zdánlivě snadno spokojí s běžnými a všedními věcmi, skrývá a uchovává ve svém nitru určité touhy a vznešené ideály a snaží se jich všemi prostředky dosáhnout.
Moudrému se život zdá snadný, pošetilému složitý, a přesto bývá často složitý i pro moudrého a snadný pro pošetilce.
Jakmile se tu začneme zabydlovat, musíme jít dál.

Gordon Zbyněk Ludvík
Pravda je víc než obrácená lež.

Gotthelfs Jeremias
V každém životě jsou tvrdé rány, jako jsou v každém létě bouřky; čím krásnější je léto, tím silnější bouřky bičují zemi.

Götzendorff- Grabowská Helen von
Člověk člověku nic nedaruje.Trvalou hodnotu má jen to, co mu tvrdým a poctivým bojem vyrveme.

Graf Artur
Na cestě životem nesjou rovné cesty: buď všechny stoupají nebo klesají.

Grobius Walter
Podstatou života je neustálá proměna.

Guardini Romano
Celý život je ustavičnou příležitostí k setkání s Ježíšem.
Tí, že se ztotožňujeme s Boží vůlí, dáváme vzniknout jednomu životu po druhém, životu našemu i ostatních lidí.
Chci se pevně držet Boha, aby můj život, utpení a smrt nesly věčné ovoce.

Güll Paul
Radost ze života nespočívá v pohém bytí,ale v neustálém stávání se.


Haak Rainer
Život je změna.Přestaneš-li se měnit, přestaneš žít.
Kdo není ochoten se celý život učit, nenaučil se to nejdůležitejší.

Hammarskjöld Dag
Každý den života stojíme před rozhodnutím: buď budeme trpět proto, že milujeme, nebo proto- a to je horší- že nemilujeme.

Hansenová Grace
Nesmíte se bát toho, že život jednou skončí, ale toho, že by již nikdy znovu nemusel začít.

Hesse Hermann
Umění života spočívá v tom, že se učíme trpět a že se učíme usmívat.
Život čistého a štědrého člověka je vždy něčím posvátným a zázračným. Pramení z něj neslýchané síly, které působí i na velkou dálku.
Život každého člověka je cestou k sobě samému.
Každý má v životě svůj úkol, ale nikdo nemá ten, který by si vybral sám.

Holmes Oliver
Život je veliký ranec maličkostí.

Horácius
Opravdovým pánem sebe sama a opravdovým šťastným člověkem je ten, kdo může každý den říci: "Žil jsem."
Jednej, jakoby každý den byl tím posledním, který ti vzešel, a vděčně přijmeš den, v nějž jsi už ani nedoufal.

Houdetotová Elisabeth D´
Život by neměl mít jinou mez než lásku: všechno, co dokáže milovat, by mělo žít.

Hovorka Jaroslav
Život v naslouchání začíná mlčením.Tichem. I každé ticho je jiné. To nejkrásnější bývá těsně před svítáním na konci zimy.

Hudečková Eva
Žijeme proto, abychom rostli, něco vytvořili ve prospěch druhých, třeba nějakou milou maličkost, hodnotný svazek nebo nový svět, ve kterém bude život lepší, než byl před námi.

Hugo Victor
Žitím jen pro sebe rezaví osobnost.
Berte život takový, jaký ho sesílá Bůh je to dlouhá zkouška, neproniknutelná příprava na neznámý osud. Osud pak, ten opravdový, začíná na prahu hrobky.

Huchová Ricarda
Často zapomínáme, že lidé, s nimiž musíme žít, také musí žít s námi.


Humboldt Wilhelm von
Kdybychom žili jen pro tento život, byli bychom nejubožejšími ze všech stvoření.

Huserl Edmund
Každý lidský život je stezkou vedoucí k Bohu.


Chalíl Džibrán Džibrán
Smysl života nemáme hledat ve svých úspěších, ale spíš v tom, čeho chceme dosáhnout.
Život a smrt jsou jedno jako řeka a moře.
Život je procesí. Tomu, kdo jde pomalu, připadá příliš rychlé, a tak z něj vystoupí; tomu, kdo jde rychle, připadá příliš pomalé a vystoupí také.

Chamfort Sebastian Roch
Když člověk nechce, aby se mu život stal nesnesitelným, musí si zvyknout na dvěvěci: na nespravedlnost času a na nespravedlnost lidí.

Chesterton Gilbert Keith
Život je nádherný jako diamant, ale křehký jako okenní tabule.

Chuang- Tze
Bylo by zajímavé zeptat se neboštíka, jestli ho nemrzí, že žil.
To , v čem se každá bytost liší, je život, a to, v čem jsou všechny stejné, je smrt.


James Henrry
Žij svůj život intenzívně: bylo by velikou chybou, kdybys tak nečinil.Nezáleží na tom, co přesně děláš, stačí, aqbys žil. Jestli jsi nežil, co ti ještě zbývá.

James William
Život využijeme nejlépe tehdy, když ho věnujeme něčemu, co trvá déle než život sám.

Jan XXIII.
Život je naplněním snu mládí. Mladí, mějte svůj vlastní sen a uchovávejte si ho až do jeho podivuhodného naplnění.
Abych byl upřímný, musím vám říct, že doufám, že budu žít dlouho. Miluji život!
Život, který mi zbývá, chce být jen radostnou přípravou na smrt.

Jan Pavel II.
Život každého člověka má být neustálou cestou ke svátosti.
Každý život, i ten, který se ostatním lidem zdá nejméně významný, má v Božích očích věčnou a nekonečnou hodnotu.
Máte velkou šanci dosáhnout svobody a plnosti života. Toho nelze dosáhnout sobeckým hledáním vlastních výhod, nýbrž pouze otevřením se lásce. Povolání klásce je vaším základním povolání.


Kafka Francz
Myslíš si, že už nemůžeš dál, jsi na konci svých sil, a v tom tě naplní síly nové. A právě to je život!

Kaléková Mascha
Raduji se.To je smysl mého života. raduji se především z toho, že žiji.

Kasper Hans
Nic se nevyrovná patině prožitého života.

Katechismus katolické církve
Člověk nežije plně lidský život, jestliže nežije svobodně svůj vztah s Bohem.

Kaye Danny
Většina lidí by byla šťastná, kdyby si mohla dovolit prožívat život, který právě vede.

Kessel Martin
Nejlepší, co tento život poskytuje, je touha po jiném životě.

Keyová Ellen
Život nám jednou jednou rukou podává zlatý věnec štěstí a druhou trnovou korunu utrpení. Svým oblíbencům podává obojí.

Khan Inayat
Šťastnými nebo nešťastnými se nestáváme životními okolnostmi, ale svým postojem k životu.

Kierkegaard Sören Aabye
O své věčnosti rozhoduješ v tomto životě!

Kleist Heinrich von
Čím více věnujeme svůj život ostatním, tím je hodnotnější.

Kneipp Sebastian
Smyslem našeho života je dokázat Stvořiteli, že jsme poslechli jeho vůli.

Kokoschka Oskar
Život není zátiší.

Konečný Jindřich
Člověk v životě ani nevítězí ani neprohrává, stává se pouze zkušenějším.

Kožík František
Nemá být člověk jako strom? Růst v hlubokém zamyšlení, košatět v přívalech bolesti, napínat síly jako větve do nejzazších možností, růst nad sebe, měnit se, krásnět, a pak dát všem kolem to, co hledají a co jim prospívá: svěžest, stín, radost, plody...?

Körner Theodor
Teprve od té doby, co jsem začal milovat, je můj život krásný.

Kristýna Švédská
Dobře žít a dobře zemřít: v tom je moudrost nade všechny moudrosti.
Život se podobá krásné hudbě, která člověka okouzluje, ale netrvá dlouho.
Život může být tak příjemný a krásný, jak si to jen dokážete představit; a přece by byl velmi nešťastný, kdyby neměl konce.

Kudszus Hans
Narození je přijetí zpáteční jízdenky.

Kundera Milan
Člověk prochází přítomností se zavázanýma očima. Smí pouze tušit a hádat, co vlastně žije. Teprve později mu odvážou šátek z oči a on, pohlédnuv na minulost, zjistí, co žil a jaký to mělo smysl.



Lacordeaire Jean Baptiste Henri de


Laforgue Jules
Žít je to nejlepší, co zde dole můžete dělat.

Lamennaise Felicité- Robert de
Máte jen jediný den, který můžete žít na zemi. Snažte se ho žít v míru. Mír je plodem lásky, protože k tomu, aby člověk mohl žít v míru, musí snášet spoustu trampot.

Lawrence David Herbert
Ideální by bylo mít dva životy: první proto, abychom mohli udělat všechny chyby a druhý proto, abychom si jej mohli užít.

Lec Stanislw Jerzy
Nemálo lidí žije s tak překvapující rutinou, že je těžké jim uvěřit, že žijí poprvé.

Lohmeyer Ignaz
Tisíckrát je darováno a tisíckrát se obnovuje štěstí toho, kdo se každý den raduje ze svých darů a je za ně vděčný.

Lorca Federico García
Náš život je řeka ústící do moře, které se jmenuje smrt.

Lubichová Chiara
Bože můj, tento život a tato smrt jsou jako tajemná hluboká
propast, kterou každý z nás bude muset jednou zdolat. Dej nám žít v lásce, abychom mohli v lásce zemřít.


Luther Martin
Buď proklet život, který člověk žije pro sebe a ne pro bližního.



Macy John Albert
Nejkrásnější a zároveň nejtěžší umění je umění žít.

Maintenon Francoise de
Stěžujeme si na to, jak je život krátký a přesto děláme všechno proto, aby proběhl co nejrychleji.

Manzoni Alessandro
Život není předurčen k tomu, aby byl přítěží mnohých a radostí jen pro několik vyvolených, ale je pro všechny závazkem, ze kterého se každý bude jednou zodpovídat.
Život je velké tajemství, které rozliuštíme až v poslední hodině.

Marcus Aurelius
Žij prostě, opravdově a s dobrou myslí; ať tě nic nesvede z cesty vedoucí na konec života, k němuž chceme dojít čistí, pokojní a přímou cestou.
Čas, který ti byl dán k žití, je přesně vymezen, a jestliže ho nevyužiješ k dosažení pokoje, uplyne, a ty uplyneš s ním, a už ho víckrát nebudeš moc využít.
Musíš vždy jednat, mluvit a myslet, jakoby právě ten okamžik byl posledním v tvém životě.
Pamatuj, že člověk nežije jiný čas než současný okamžik. Ostatní buď už prožil nebo ani neví, jestli to vůbec zažije.
Maličký je čas, v němž člověk žije, maličký je kousek země, na němž žije a maličká je i největší sláva, kterou po sobě může zanechat potomkům.

Marziale
Moudrý člověk neříká: "Budu žít". Žít zítra je příliš pozdě. Žij dnes!

Masaryk Tomáš Garrigue
Dělej, pracuj, dokud tvé minuty plynou.

Marshall Bruce
Při pohledu na život mnoha křesťanů jsem přesvědčen, že kdyby byli vojáky, byli by okamžitě zastřeleni za zradu.

Matka Tereza z Kalkaty
Je-li v našem životě přítomný Bůh, získává náš život smysl. Všechno získává cenu a je plodné.

Mauriac Francois
Znovu žít nemůžeme, a proto nesmíme život utratit zbůhdarma.

Mazzini Giuseppe
Život vám byl dán Bohem, abyste ho používali ve prospěch lidstva, abyste svými schopnostmi rozvíjeli schopnosti vašich bratří.

Medici Lorenzo de
Každý, kdo nedoufá v jiný život, je mrtev již v tomto životě.

Megevandová Anna
Žijeme-li život v perspektívě lásky, věčnost nebude ničím jiným než jeho pokračováním a nečeká nás tedy žádná smrt.

Melville Herman
Život je cesta, která vždy dovede domů, ať vede, kudy chce.

Merlová Tecla
Život rychle uteče. Všechno tu má svůj konec: věci, lidé- i ti nejdražší- nás jednou opustí. Jenom Bůh zůstává, jenom on se nemění.

Merton Thomas
Aby byl váš život duchovní, učiňte duchovními své touhy.

Metastasio Pietro
Žití se měří skutky, a ne dny.

Milleová Agnes de
Žít znamená nikdy si nebýt jistý, nikdy nevědět, co se ti stane a jak. Jakmile tyto věci poznáš, začínáš umírat.

Miller Henry
Život je to, co z něj uděláme.

Mitchellová Margaret
Život nemá žádnou povinnost dát nám to, co od něj očekáváme.

Mizner Wilson
Prvních sto let života je nejhorších.

Montaigne Michel de
Kdo by lidi učil umírat, učil by je žít.

Montale Eugenio
Můj život je vypráhlý sráz, není pěstěný, spíš vymletý strouhami a místy se sesouvá. Ale je to také strom kořenící v této spoušti, jehož kmen bije příboj a korunu šlehají ze všech stran větry.

Montherlant Henry de
Život je jako umělecké dílo: pokaždé se dá na něm něco potlačit, a nejen že mu to není na újmu, ale naopak mu to prospívá.

Morandotti Alessandro
Všechno by bylo jednodušší, kdybychom se narodili s návodem k použití a dobou trvanlivosti.

More Thomas
Jak šedá by byla nit našeho života, kdyby nebyla propletena přátelstvím a láskou.

Moreau Yves
Díky události, která nemá v historii obdoby, díky kristovu zmrtvýchvstání, má křesťan jistotu, že přežije.

Mühs Wilhelm
Pozemský život je přijímací zkouškou do života věčného.
Minulost už nám nepatří; budoucnost- kdo ví, jestli nějaká bude? Jediný zlomek času, který je nám dán a který můžeme naplnit záslužnými činy, je přítomný okamžik.

Mulford Prentice
Snažil jsem se být na život hodný a vyplatilo se mi to. Protože život vždy oplácí úsměv úsměvem a kopanec kopancem.

Munzar Luděk
Když člověk ztratí víru v cokoliv, přestává žít. Víra v sobě obnáší naději . Pořád se můžete na něco těšit.


Neff Vladimír
Srdce lidí si nenakloníme velkými činy, jež uvádějí v rozpaky, nýbrž drobnými pozornostmi, jež dojímají nebo překvapují.

Newman John Henry
Pane, pronikni do mého nitra a zmocni se celé mé bytosti tak beze zbytku, aby celý můj život byl odleskem tvého.
Žít znamená proměňovat se. Být proměněn často znamená být blízko dokonalosti.

Nietze Friedrich
Žij každý den svého života, jako by byl první a jako by byl poslední.

Nouet Jacques
Život jsme dostali proto, abychom hledali Boha, smrt proto, abychom jej nalezli. A věčnost proto, abychom jej vlastnili.

Novalis
Život je proces očišťování. Čím čistší je duch, tím jasnější a vřelejší je život.
Všechny události našeho života jsou materiálem, z něhož můžeme postavit, cokoli budeme chtít.


O´Neill Eugene
Lidská samota není nic jiného než strach žít.

Ormesson Jean D´
Život je krásný, teprve když je tu něco, co jej přesahuje.

Ortega y Gasset José
Každý život se více či méně podobá zřícenině; pod jejíma troskami máme objevit skutečný osud člověka.


Palizzi Valerio
Žít znamená hledat Boha.

Pascal Blaise
Od pekla nebo nebe nás dělí jenom život, a to je nejzranitelnější věc na světě.
Je třeba znát sebe sama. I kdyby to poznání člověku nepomohlo najít pravdu, alespoň si tak uspořádá vlastní život, a to je to nejlepší, co může udělat.
V tomto životě nemáme jinou pozitívní hodnotu než naději na věčný život.
Život křesťana je neustálou obětí, která může být naplněna jen smrtí.

Pasternak Boris
Člověk se narodil proto, aby žil, ne proto, aby se na život připravoval.
Život sám, fenomén života, dar života: existuje snad něco důležitějšího, něco úchvatnějšího.
Ztrácet je v životě potřebnější než získávat. Zrno nevzklíčí, jestliže nezemře.
Žít znamená jít bez přestání kupředu, za něčím vyšším, snažit se dospět k dokonalosti.

Pasteur Louis
Život má cenu jen tehdy, je-li stále se rozhořívajícím ohněm.

Paul Jean
Život je jako hvězdná obloha: zatímco na jednom konci některá souhvězdí zapadají, na druhém jiná vycházejí.
Každý život, i kdyby trval jen jednu minutuse zakládá na věčných zákonech.
Život je jako knížka: hlupák ji roztržitě prolistuje, ale moudrý člověk ji velmi pozorně přečte, protože ví, že si ji může přečíst jenom jednou.

Pavese CesarePhelps William Lyon
Je krásné žít, protože žít znamená začínat stále znovu, v každém okamžiku.

Phelps William Lyon
Pokaždé, když se vás zmocní nový zájem, a ještě spíš, když dosáhnete nového cíle, tehdy se zvyšuje cena vašeho života.

Plinius Secundus
Život je krásný, a přesto hledáme jiný, ještě krásnější.

Polgar Alfred
Pro mnoho lidí je život jako ošklivé počasí: schovávají se před ním a čekají, až přejde.

Prévert Jacques
Náš život není v minulosti ani v budoucnosti ani v přítomnosti: náš život je v našem nitru.

Publilius Syrus
Jak dlouhý je život pro ubožáka a jak krátký je pro šťastného člověka.

Purk Erich
Žijeme proto, abychom hledali život a uhasili žízeň po věčnosti.


Quoist Michel
Jestli chceš žít, nenechávej si svůj život pro sebe. Život musí dosahovat k jiným břehům a zavlažovat jiné země.
Člověk nepotřebuje mnoho zavazadel, aby se mohl vydat na cestu života. Stačí milovat.


Raabe Wilhelm
To, že máme život před sebou, je věčná iluze; ve skutečnosti je vždycky za námi!

Ratenau Walther
Nežijeme proto, abychom něco vlastnili, měli moc a štěstí. Žijeme proto, aby se odkrylo, co je v nás božské.

Raudive Zenta Maurina
Smyslem života je uchovat si otevřené srdce pro všechno, co je lidské, a to i ve zklamání, samotě, nemoci a smrti.
Žít není jíst, pít, spát; žít je milovat, jednat, vyzařovat.

Renard Jules
Člověk se vůbec nedokáže pozorovat v čase, který právě prožívá. Začne svůj život posuzovat, až když je po všem, sám se vrací k detailům a činům svého života. Tehdy se konečně soudí. Ale to je už téměř pozdě.

Richter Michael
Někteří lidé žijí tak opatrně, že umírají téměř zbrusu noví.

Rilke Rainer Maria
Existovat na zemi je věc Boží.

Rondelet Antoine Francois
V životě si můžeme vybrat jen mezi dvěma cestami: buď se prodat nebo se darovat.

Rooseveltová Eleanor
Život je třeba opravdu žít a je potřeba také být zvědavý. Nikdy, z žádného důvodu se člověk nesmí obracet k životu zády.

Rousseau Jean Jacques
Člověk, který více prožil, není ten, který žil déle, ale ten, který život více vnímal.
Lidé říkají, že život je krátký, a já vidím, že dělají všechno pro to, aby krátký byl.

Rozanov Vasilij Vasiljevič
Žij každý den, jako bys právě v něm měl prožít celý svůj život.

Ruskin John
Nezapomínej, že nejkrásnější věci života jsou ty, které nejsou nutné: například pávi nebo zářící bělost lilií.

Russel Bertrand Arthur William
Pro většinu lidí je život trvalým kompromisem mezi ideálem a skutečností.

Rückert Friedrich
Žijeme jen jednou, a kolik lidí nežije ani jednou.


Sain- Exupéry Antoine de
Nedá se žít jenom z ledniček, politiky, účtování a křížovek.
Život nezná okamžitá řešení. Zná jen jakousi neochabující sílu. Je třeba v ní uvěřit a řešení se dostaví samo.

Santayana George
Proti narození a smrti se můžeme bránit jen jedním: tím, že využijeme krátké období mezi nimi.

Sbarbaro Camilio
V životě je to jako v tramvaji: jakmile se posadíš, je tu konečná.

Seifert Jaroslav
Svět mě už dávno naučil, že hudba a poezie jsou to nejkrásnější, co nám život může dát.

Seneka
Délka života závisí na vnějších věcech a nikoli na mně. Na mně jen záleží, jak prožiji čas, který mi byl určen.
V životě, stejně jako v komedii, nezáleží na délce, ale na dobrém provedení.
Dokud žijeme, musíme se umění života učit.
Jedinou úctou hodnou Boha je poctivý život.
Zatímco ztrácíme svůj čas váháním a odkládáním, život utíká.
Potřebujeme celý život, abychom se naučili žít, a přesto, že se nám to může zdát divné, potřebujeme celý život, abychom se naučili umřít.

Shaw George Bernard
V tom je opravdová radost života: sloužit a plně se věnovat určitému cíli, být přesvědčeni o jeho velikosti. Celí se nechat strávit předtím, než nás dají do starého železa.
Naučil jsem se příliš od života neočekávat. V tom je tajemství každého opravdového pokoje.
Nedovolil jsem, aby můj život ovládl strach před smrtí; a odměnou mi byl darovám život.
Ať je život šťastný či nešťastný, plný úspěchů či neúspěchů, vždy je neobyčejně zajímavý.

Sheridan Richard
Dlouho žil jen ten, kdo žil ctnostně.

Schaefová Anne Wilson
Představ smrti mnohým z nás není cizí: přijímáme ji a dokonce nás už ani nijak nevzrušuje. Naopak nás děsí každodenní všední námaha, té se snažíme uniknout...
Můj život může a musí rozkvést, nikoli však mými schopnostmi, ale skrze víru.
Jestliže se můj život podobá rumišti, je mým úkolem vyjít z něj ven, zorat půdu a zasadit do ní květiny, abych co nejlépe využila všechno přirozené hnojivo.
Dnes je první den zbytku tvého života.
Dokázat žasnout je jedním z darů života. Žít je darem úžasu.

Schiller Friedrich
Život je jen okamžik, stejně jako smrt.

Schopenhauer Arthur
Každý den je malý život, každé probuzení je malé narození, každé ráno je malé mládí a každé usínání je malá smrt.
Život je vyšívaná tkanina, z níž každý vidí v první polovině bytí líc, a v druhé polovině rub-ten sice není tak krásný, ale je poučnější, protože ukazuje, kudy vedou nitky.
Z pohledu mladých je život nekonečným dobrodružstvím, z pohledu starých jen velmi krátkou minulostí. Zpočátku jej vidíme jako krajinu, do které se díváme velkým dalekohledem, na konci nám připadá, jako drobnost, kterou sledujeme jednoduchým zvětšovacím sklíčkem.

Schweitzer Albert
Jako vlna neexistuje sama o sobě, ale pokaždé je součástí pohybu oceánu, tak ani my nemůžeme procházet životem sami, ale vždycky máme účast na zkušenosti života, který působí vsude kolem nás.
Žádné vědě se dosud nepodařilo objasnit, co je život.

Sókratés
Život bez zkoušek nestojí za žití.

Spencer Herbert
Život je neustálým přizpůsobováním se vnitřního světa světu vnějšímu.

Steinová Gertrude
Ať si komlikujete život sebevíc, on se sám zase zjednoduší.

Stevensonová Adlai
Nezáleží na množství let v našem životě, ale na množství života v našich letech.

Suzuki Teitaro
Život je realita. Nepotřebuje ani vysvětlení ani potvrzení. Vysvětlovat znamená ospravedlňovat, a proč bychom měli ospravedlňovat život. Copak nestačí žít?

Sume Johann Gottfried
Nejlepším životním průvodcem je náboženství.

Sv. Augustin
Budu tě hledat, můj Bože, aby moje duše žila. Moje tělo žije díky mé duši a moje duše žije díky tobě.
Život je běh ke smrti, běh, ve kterém se nikdo nemůže třeba jen na okamžik zastavit nebo zpomalit.
Země je tvou lodí, nikoli tvým příbytkem.

Sv. Ambrož
Kde je Kristus, tam je život.

Sv. Ireneus
Lidský život je pohled na Boha.

Sv. Jan Bosco
Pracujme, jako bychom měli žít navždy, a žijme, jako bychom měli zemřít dnes.

Sv. Jan od Kříže
Duše milujícího Boha žije více v onom životě než v tomto, neboť žije více tam, kde miluje, než kde existuje.

Sv. Jan Zlatoústý
Očekávání pravého života po smrti je samým základem křesťanství.
Bratři mějte na paměti, že jednoho dne budete skládat účty nejen z vašeho života, ale z života celého světa.

Sv. Jeroným
Chceš-li mít účast na Kristově království, můžeš žít podle jeho příkladu.

Sv. Řehoř Nisánský
Každý je malířem svého života:vůle je tvůrcem díla; barvami jsou ctnosti; Ježiš Kristus je originálem, který má být reprodukován.

Sv. Terezie z Avily
Život znamená žít takovým způsobem, aby se člověk nebál ani smrti, ani ničeho jiného.
Kdo začne opravdu sloužit Pánu, pro toho je život to nejmenší, co může poskytnout.
Život je dlouhý a plný trápení. Musíme si neustále připomínat, jak jej snášel Kristus, náš vzor, abychom jej sami dokázali dokonale snášet.
Raději než vlastnit třeba všechny tvory i s jejich pomíjivými statky, chci žít a zemřít s nadějí na věčný život a v úsilí o jeho dosažení.
Zde na zemi nemáme nic stálého a zdá se mi, že místo abychom přemýšleli, jak máme žít, měli bychom myslet na to, jak umřít.

Swift Jonathan
Kéž byste dokázali prožít všechny dny svého života.
Blaze tomu, kdo dokáže žít všechny dny svého života.


Thákur Rabíndranáth
Kéž bych tak mohl svůj život učinit něčím jednoduchým a rovným, jako je rákosová flétna, kterou Pán naplňuje hudbou.
Život odejde mlčky a zatáhne oponu přes mé oči.
Vím, že tento můj život, přestože nedozrál k vláze lásky, není úplně zbytečný.
Život objevuje své bohatství ve výzvách světa, svou hodnotu ve výzvách lásky.
Moudrý muž mě varoval, že život je jen krůpěj rosy na lotosovém květu.
Život bohatne každým skutkem, v němž darujeme lásku.

Tavel Rudolf von
Život je založen hlavně na víře a trpělivosti. Kdo má tyto dvě ctnosti, dosáhne obdivuhodného cíle.

Thommen Jack
Žít plně znamená: dokázat si něco odříct, zjednodušovat, osvobozovat se od zátěže, abychom vystoupili výš.

Tolstoj Lev Nikolajevič
Nejtěžší v životě je milovat i v jeho utrpění.
Skutečným smyslem pozemského života je poznat život věčný.
Milovat život znamená milovat Boha.

Tomáš Kempenský
Člověka nedělají světcem a nečiní jej spravedlivým hlubokomyslné úvahy, ale ctnostný život. Takový člověk je pak Bohu milý.
Snaž se žít nyní tak, aby ses v hodinu smrti mohl radovat, a ne se bát; nyní se nauč umírat, abys začal žít s Kristem.
Ne vždy se chyby napraví dlouhým životem, naopak tak často narůstají viny.

Turgeněv Ivan Sergejevič
Jediná věc, na které v životě záleží, je klást sebe sama až na druhé místo.

Twain Mark
Dej každému dni příležitost, aby se mohl stát tím nejkrásnějším dnem v tvém životě.


Uhlenbruck Gerhard
Není důležité, co s námi život udělá, ale co my uděláme s životem.
Nejintenzívnější forma života se jmenuje láska.


Van Dyke Henry
Buďte rádi, že žijete, protože život vám dává příležitost milovat a pracovat a hrát si a hledět na hvězdnou oblohu.

Vančura Vladislav
Lidský život má nesmírnou cenu lásky.

Voltaire
Pravda, svoboda a ctnost jsou jediné tři věci, pro které je třeba milovat život.

Vrkoč Ladislav
Ze slz, jež pro mne kdy ztratíš, vzejde tvá sláva života.


Walser Robert
Nežije ten, kdo nežije pro někoho nebo pro něco.

Walters Hellmut
Podíváme-li se na cíl, jehož  jsme chtěli dosáhnout, skládá se náš život z řady vybočení a spousty nouzových přistání.

Wedekind Frank
Bohatý člověk dá raději v sázku vlastní život pro své bohatsví, než aby se bohatství pro svůj život vzdal.

Welsová Carolyn
Žijeme proto, abychom se učili. Ale když se vše naučíme, bývá bohužel příliš často pozdě na to, abychom žili.

Werich Jan

Není šedivých dnů. To jsou jen unavené oči, které nechtějí vidět jejich svátečnost.

Wetter Friedrich
Směr našeho života je správný jen tehdy, když jeho cílem je Bůh.

Wilde Oscar
Život je svátost; jeho ideálem je láska a jeho očištěním je oběť.
Žití je nejvzácnější věcí na zemi. Většina lidí jen existuje.
Cílem života je rozvíjení naší vlastní osobnosti, dokonalá realizace naší přirozenosti: právě proto existujeme.

Wilder Thornton
Je třeba milovat život, abychom jej mohli žít, a je třeba život žít, abychom jej mohli milovat.

Wyss mladší, Johann Rudolf
Říkáš, že život je krátký, a dlouho o něm mluvíš, ale od té doby, cos o něm začal mluvit, mi připadá strašně dlouhý!


Yoshida Kenko
Jeden den života má větší cenu než hora zlata.

Yong Edvard
Život je úzké jeviště postavené na malé vyvýšenině, která sahá jen pár centimetrů nad hrob.

Yourcenarová Marguerite
Naše duše má krátkou klávesnici. Ať se život snaží sebevíc, nedostane z ní víc než dva, tři ubohé tóny.
Život je tajemstvím každé bytosti; je tak podivuhodný, že ho pokaždé lze milovat.


Zeyer Julius
Život je krásný a je nevděkem nevážiti si toho daru nevyzkoumatelné lásky a moudrosti.

Zink Jörg
Každý život má smysl a hodnotu, jestliže existuje nějaké "ty", které je milováno a miluje.



























 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář